sobota, styczeń 20, 2018

szkolenia-wozki-jezdniowe

Szkolenia 

Najblizsze-szkolenia

Pakiety-i-Promocje

Gazowe grupa III

Uprawnienia GAZOWE G3

 Szkolenie G3 przeznaczone dla :
- serwisantów
- palaczy kotłowych
- monterów
- instalatorów
- obsługujących urządzenia wymagane przez przepisy prawa energetycznego.
- innych grup zawodowych
- operatorów wózków widłowych - gazowych (bez uprawnień do wymiany butli gazowych)
- pracowników stacji benzynowych - obsługa stacji paliw płynnych i gazowych

Uprzejmie informujemy, że szkolimy teoretycznie i praktycznie w trzech grupach urządzeń energetycznych i elektroenergetycznych (eksploatacja i dozór)

  • I grupa prąd. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające przetwarzające i zużywające energie elektryczną w tym laboratorium pomiarów elektrycznych.

  • II grupa ciepło. Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające
    i zużywające ciepło oraz innych urządzeń energetycznych.

  • III grupa gaz - Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające paliwa gazowe.

Wymienione grupy urządzeń dotyczą: obsługi, konserwacji, montażu, remontów,  prac kontrolno - pomiarowych. Eksploatacja i Dozór.

Szkolenie może składać się z dwóch częsci.
Część teoretyczna przekazywana jest w formie multimedialnej. Ponad to słuchacz otrzymuje materiały szkoleniowe stanowiące skrypt oraz materiały pomocnicze.
Część praktyczna to ćwiczenia na urządzeniach oraz szereg ćwiczeń w laboratorium, które odwzorowuje naturalne warunki pracy z którymi spotka się słuchacz w swojej pracy zawodowej.


CZAS TRWANIA, MIEJSCE ORAZ TEMATYKĘ SZKOLENIA MOŻEMY DOSTOSOWAĆ DO INDYWIDUALNYCH POTRZEB KAŻDEJ FIRMY

Po zdanym egzaminie słuchacz otrzymuje domkumenty których ważnośc to 5 lat.
Po tym okresie przystępuje się do samego egzaminu lub kursu z egzaminem.

Ponad to posiadamy Państwową Komisję Egzaminacyjną, powołaną przez Prezesa Urzędu Regulacji i Energetyki w Gdańsku.

W celu odnowienia uprawnień energetycznych E i D zapraszamy do rejestracji na parterze w bud ODEKA.
Zgłoszenie na egzamin
Kwota za egzamin w roku 2018 to 10% minimalnego wynagrodzenia - 210 zł
                                                                               

W razie pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji pod numerem telefonu 52 322 92 58
lub 608 041 101

gazowe
1. urządzenia do produkcji paliw gazowych, generatory gazu
2. urządzenia do przetwarzania i uzdatniania paliw gazowych, rozkładnie paliw gazowych, urządzenia przeróbki gazu ziemnego, oczyszczalnie gazu, rozprężalnie i rozlewnie gazu płynnego, odazotowanie, mieszalnie
3. urządzenia do magazynowania paliw gazowych
4. sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa (gazociągi i punkty redukcyjne, stacje gazowe)
5. sieci gazowe przesyłowe o ciśnieniu powyżej 0,5 MPa (gazociągi, stacje gazowe, tłocznie gazu)
6. urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa
7. urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu powyżej 5kPa
8. przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy powyżej 50 kW
9. turbiny gazowe
10. aparatura kontrolno-pomiarowa, urządzenia sterowania do sieci, urządzeń
i instalacji wymienionych w pkt. 1 - 9

Poniżej zamieszczamy wniosek o sprawdzenie kwalifikacji na stanowisku EKSPLOATACJI / DOZORU - GRUPA 3 (GAZ) w formacie PDF

Plik
 * 
Rodzaj
pdfsimp   Grupa III Gaz

Karta uczestnictwa - grupa III (gaz)

KARTA UCZESTNICTWA: GRUPA III (GAZ)
Rodzaj i zakres wnioskowanych uprawnień:
Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe
ZAKRES WYKONYWANYCH CZYNNOŚCI: