sobota, styczeń 20, 2018

szkolenia-wozki-jezdniowe

Szkolenia 

Najblizsze-szkolenia

Pakiety-i-Promocje

pomiary elektryczne

Uprawnienia Energetyczne i Elektrorenergetyczne + Pomiary Elektryczne

 Szkolenie przeznaczone dla :
- elektryków
- serwisantów
- monterów
- instalatorów
- obsługujących urządzenia wymagane przez przepisy prawa energetycznego.
- innych grup zawodowych

Elektryka
  1. urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego
  2. urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV
  3. urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV
  4. zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kW
  5. urządzenia elektrotermiczne
  6. urządzenia do elektrolizy
  7. sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego
  8. elektryczna sieć trakcyjna
  9. elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym
  10. aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 1 - 9

wymagania kwalifikacyjne do wykonywania prac na stanowisku eksploatacji / dozoru w zakresie: obsługi, konserwacji, remontu, montażu,  prac kontrolno-pomiarowych.

 

Poniżej zamieszczamy wniosek o sprawdzenie kwalifikacji na stanowisku EKSPLOATACJI / DOZORU - GRUPA I (ELEKTRYKA) w formacie PDF

Plik
 * 
Rodzaj
  pdfsimp   Grupa I elektryka

 

Zapraszamy do rejestracji na parterze w bud ODEKA.
Zgłoszenie na egzamin
Kwota za egzamin w roku 2018 to 10% minimalnego wynagrodzenia - 210 zł
                                                                               

W razie pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji pod numerem telefonu 52 322 92 58
lub 608044008.

 

 


Osoba wykonująca pomiary ochronne w ramach kontroli stanu technicznego instalacji i podpisująca protokoły powinna posiadać świadectwa kwalifikacyjne D i E. Gdy pomiary wykonuje osoba ze Świadectwem Kwalifikacyjnym E, protokół musi być sprawdzony i podpisany przez osobę ze Świadectwem Kwalifikacyjnym D