sobota, styczeń 20, 2018

szkolenia-wozki-jezdniowe

Szkolenia 

Najblizsze-szkolenia

Pakiety-i-Promocje

Spawalnicza metoda MAG

Zapraszamy osoby pełnoletnie, z wykształceniem podstawowym i dobrym stanem zdrowia na kursy spawania i egzaminy spawaczy przeprowadzane zgodnie z normą: PN-EN 287-1+A1, PN-EN 287-2+A2, PN-EN 9606-3.

Jeśli są Państwo zainteresowani nabyciem uprawnień spawalniczych, możecie zdecydować się na kurs spawacza zakończony egzaminem lub na sam egzamin. Jeśli wybiorą Państwo kurs, dopasujemy dni i terminy zajęć do Waszych potrzeb. Cena kursu spawacza obejmuje szkolenie teoretyczne i praktyczne, egzamin oraz certyfikat w 8 językach i książeczkę spawacza. Nasze certyfikaty honorowane są na całym świecie.

Uczestnicy kursu zostają wyposażeni w odzież i osprzęt ochronny oraz materiały szkoleniowe.

Książka spawacza oraz certyfikat, który jest wręczany po pozytywnym zdaniu egzaminu spawacza, poświadczają, że dana osoba posiada pełen zakres uprawnień wymaganych w zawodzie spawacza. Są one ważne przez 2 lata, po tym okresie trzeba przystąpić do egzaminu weryfikacyjnego (koszt 350 zł).

Prowadzone są też łączone kursy spawacza dla kilku metod – na przykład MAG i TIG.

Jako Ośrodek Egzaminowania Spawaczy przeprowadzamy egzaminy spawalnicze TUV, UDT oraz SIMP. Naszymi Klientami są zarówno osoby indywidualne, jak i firmy oraz instytucje państwowe.

W zeszłym roku uprawnienia spawalnicze u nas uzyskały osoby pracujące w UE, Skandynawii oraz na platformach wiertniczych na Morzu Chińskim. Nasz ośrodek był również organizatorem szkoleń grupowych – uczestnikom kursów zapewniliśmy kompleksową obsługę obejmującą m.in. transport, noclegi, wyżywienie, szkolenie oraz egzaminy.

Spawacze cieszą się dużym powodzeniem na rynku pracy. Dzięki naszym kursom i egzaminom Ty również możesz zdobyć solidny fach, który zapewni Ci dobrą pracę!

Jeśli mają Państwo jakieś pytania lub interesują Was szczegóły dotyczące naszych kursów, zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu 523229258 lub 608044008.
Touska 286 Spawalnia odeka.pl

Spawanie MIG/MAG

• Inne nazwy- spawanie łukowe w osłonie gazowej, spawanie półautomatyczne, spawanie w osłonie CO2. • Sposób pracy - ręczny, z możliwością użycia mechanicznego przemieszczania prowadnika elektrody. • Źródło ciepła - łuk elektryczny. • Osłona jeziorka - gaz nie reagujący z metalem spawanym. • Zakres natężenia prądu - 60¸ 500A. • Moc cieplna - 1¸25kJ/s

Zasada działania

Łuk jarzy się między końcem elektrody a metalem rodzimym w linii złącza. Elektroda jest przesuwana ze stałą prędkością za pomocą silnika o nastawnej prędkości obrotowej. Prąd zależy od prędkości podawania elektrody. Długość łuku jest utrzymywana przez źródło prądu, a spawacz powinien prowadzić wylot prowadnika elektrody na stałej wysokości nad jeziorkiem (zwykle kilkanaście mm). Przestrzeń łukowa i spawany metal są osłaniane gazem dobranym odpowiednio do spawanego metalu. Gazami powszechnie używanymi są: argon, argon z dodatkiem 5% tlenu lub 20% dwutlenku węgla albo czysty dwutlenek węgla. Typowe zastosowanie – wyrób o średniej grubości łączonych elementów, cienkie blachy.

Więcej o metodzie MAG

Spawanie łukowe elektrodą topliwą w osłonach gazowych (MIG-spawanie w osłonach gazów obojętnych, MAG-spawanie w osłonach gazów aktywnych), jest obecnie jedną z najpowszechniej stosowanych metod spawania konstrukcji. Dokładna osłona łuku jarzącego się między elektrodą topliwą a spawanym materiałem zapewnia, że spoina formowana jest w bardzo korzystnych warunkach. Spawanie MIG/MAG zastosowane więc może być do wykonania wysokiej jakości połączeń wszystkich metali, które mogą być łączone za pomocą spawania łukowego. Należą do nich stale węglowe i niskostopowe, stale odporne na korozję, aluminium, miedź, nikiel i ich stopy. Spawanie MIG/MAG polega na stapianiu materiału spawanego i materiału elektrody topliwej ciepłem łuku elektrycznego jarzącego się pomiędzy elektrodą topliwą i spawanym przedmiotem, w osłonie gazu obojętnego lub aktywnego. Metal spoiny formowany jest z metalu stapiającego się drutu elektrodowego i nadtopionych brzegów materiału spawanego. Podstawowe gazy ochronne stosowane do spawania MIG/MAG to gazy obojętne argon, hel oraz gazy aktywne; CO2, H2, O2, N2, i NO, stosowane oddzielnie lub tylko jako dodatki do argonu czy helu. Elektroda topliwa w postaci drutu pełnego, zwykle o średnicy od 0,5¸4,0 mm, podawana jest w sposób ciągły przez specjalny system podający, z prędkością w zakresie od 2,5¸50 m/min. Palnik chłodzony może być wodą lub powietrzem.

Spawanie MIG/MAG

prowadzone może być prądem stałym lub przemiennym we wszystkich pozycjach. Obecnie prawie wyłącznie stosuje się spawanie MIG/MAG prądem stałym z biegunowością dodatnią. Spawanie prowadzone jest jako półautomatyczne zmechanizowane, automatyczne lub w sposób zrobotyzowany. Dzięki dużej uniwersalności procesu, łatwość regulacji , spawanie MIG/MAG pozwala na wykonywanie różnorodnych konstrukcji z różnych metali i stopów w warunkach warsztatowych i montażowych, we wszystkich pozycjach.

Karta zgłoszeniowa - Spawanie

KARTA ZGŁOSZENIOWA: SPAWANIE
Grupa materiałowa:

Oznaczenie egzaminu spawacza

Oznaczenia egzaminu spawacza wg PN-EN 287-1 lub PN-EN ISO 9606
 
Przykład oznaczenia:
EN 287-1 111 T  BW 1.3 B t0.8 D168 H-L045 ss nb
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 

 Wyjaśnienie oznaczeń:

1.Norma według której odbył się egzamin:
 • PN-EN 287-1:2011   Stal
 • PN-EN 9606-2         Aluminium i stopy aluminium
 • PN-EN 9606-3         Miedź i stopy miedzi
 
2. Numery odniesienia procesów spawania wg PN-EN ISO 4063
 • 111 spawanie łukowe elektrodą otuloną MMA
 • 114 spawanie łukowe samoosłonowym drutem proszkowym
 • 121 spawanie łukiem krytym drutem elektrodowym
 • 131 spawanie metodą MIG
 • 135 spawanie metodą MAG
 • 136 spawanie w osłonie gazu aktywnego drutem proszkowym
 • 137 spawanie w osłonie gazu obojętnego drutem proszkowym
 • 141 spawanie metodą TIG
 • 15 spawanie plazmowe
 • 311 spawanie acetylenowo-tlenowe
 
3. Rodzaje złącza egzaminacyjnego
 • P   blacha
 • T   rura
 
4. Rodzaj spoiny
 • BW  spoina czołowa
 • FW  spoina pachwinowa
5. Grupy materiałowe wg. PN-CR ISO 15608
 • 1.1 Stale o minimalnej granicy plastyczności ReH ≤ 275 N/mm2 
 • 1.2 Stale o minimalnej granicy plastyczności 275 N/mm2 < ReH ≤ 360 N/mm2 
 • 1.3 Drobnoziarniste stale normalizowane o ReH > 360 N/mm2 
 • 1.4 Stale o podwyższonej odporności na korozję
 • 2 Drobnoziarniste stale przerobione termo-mechanicznie i staliwa o minimalnej granicy plastyczności ReH > 360 N/mm2 
 • 3 Stale ulepszane cieplnie i utwardzane dyspersyjnie za wyjątkiem stali nierdzewiejących o ReH > 360 N/mm2 
 • 4 Stale Cr-Mo-(Ni) z niską zawartością wanadu, o zawartości Mo ≤ 0,7% i V ≤ 0,1%
 • 5 Stale Cr-Mo bez zawartości wanadu i o zawartości C ≤ 0,35%
 • 6 Stale Cr-Mo-(Ni) z dużą zawartością wanadu
 • 7 Stale ferrytyczne, martenzytyczne lub utwardzane dyspersyjnie stale nierdzewiejące o zawartości C ≤ 0,35% i 10,5% ≤ Cr ≤ 30%
 • 8 Stale austenityczne
 • 9.1 Stale niklowe o zawartości Ni ≤ 3,0%
 • 9.2 Stale niklowe o zawartości 3,0% < Ni ≤ 8,0%
 • 9.3 Stale niklowe o zawartości 8,0% < Ni ≤ 10,0%
 • 10 Nierdzewne stale austenityczno-ferrytyczne (stale Duplex)
 • 11 Stale objęte grupą 1 oprócz zawartości 0,25% < C 0,5%
 
6. Materiał dodatkowy
 • nm bez materiału dodatkowego
 • A otulina kwaśna
 • B otul. zasadowa lub drut proszkowy zasadowy
 • C otulina celulozowa
 • M drut proszkowy z proszkiem metalicznym
 • P drut proszkowy rutylowy - z szybko krzepnącym żużlem
 • R otul. rutylowa lub drut proszkowy rutylowy - z wolno krzepnącym żużlem
 • RA otulina rutylowo-kwaśna
 • RB otulina rutylowo-zasadowa
 • RC otulina rutylowo-celulozowa
 • RR otulina rutylowa (grubootulona)
 • S drut lity lub pręt
 • V drut proszkowy rutylowy lub zasadowo/fluorkowy
 • W drut proszkowy zasadowo/fluorkowy, z wolno krzepnącym żużlem
 • Z druty proszkowe innego typu
 • Y drut proszkowy zasadowo/fluorkowy, z szybko krzepnącym żużlem
7. Grubość złącza egzaminacyjnego blachy lub ścianki rury t [mm]
 • t - 8mm
8. Średnica zewnętrzna rury złącza egzaminacyjnego D [mm]
 • D - 168mm
9. Pozycje spawania wg PN-EN ISO 6947
 • PA podolna
 • PB poboczna
 • PC naścienna
 • PD okapowa
 • PF pionowa, z dołu do góry
 • PG pionowa, z góry na dół
 • H-L045 Rura, Oś: pochylona; Spoina: z dołu do góry
 • J-L045 Rura, Oś: pochylona; Spoina: z góry na dół
10. Sposób wykonania złącza egzaminacyjnego
 • bs spawanie dwustronne
 • ss spawanie jednostronne
 • nb spawanie bez podkładki
 • mb spawanie na podkładce
 • sl spawanie jednościegowe (tylko dla spoin pachwinowych)
 • ml spawanie wielościegowe (tylko dla spoin pachwinowych)
 • rw spawanie techniką w prawo (tylko dla metody 311)
 • lw spawanie techniką w lewo (tylko dla spoin pachwinowych)