sobota, styczeń 20, 2018

szkolenia-wozki-jezdniowe

Szkolenia 

Najblizsze-szkolenia

Pakiety-i-Promocje

Kurs na operatora wózków widłowych

wozek jezdniowy ODEKA

Zasadniczym celem kursu, również szybkiego jest przygotowanie kandydatów na operatorów do profesjonalnej obsługi wózków widłowych w kategoriach I WJO, II WJO oraz III WJO, a więc na wszystkie typy i rodzaje wózków funkcjonujących w UE. Prowadzone w naszym ośrodku w Bydgoszczy szkolenia w zakresie obsługi wózków widłowych i w rezultacie określone uprawnienia UDT dedykowane są osobom, które spełniają określone wymagania:

  • ukończone 18 lat,
  • stan zdrowia umożliwiający wykonywanie pracy obsługującego wózki widłowe,
  • dysponowanie określoną praktyką w zakresie obsługi wózków widłowych poświadczoną we wniosku przez ubiegającego się o uprawnienie UDT,
  • pełna znajomość instrukcji eksploatacji znanego typu wózka (jezdniowego) oraz instrukcji BHP,
  • znajomość wybranych zagadnień z zakresu przepisów prawnych dotyczących urządzeń transportu bliskiego,
  • umiejętność praktycznej obsługi wózków widłowych, znajomość podstaw ich budowy,
  • znajomość przepisów BHP.

Charakterystyka organizowanych kursów na wózki widłowe

Zgodnie z indywidualnymi potrzebami kursantów dostosowujemy terminy i godziny zajęć. Kurs na wózki widłowe obejmuje wykłady prowadzone przez wykwalifikowanych instruktorów. Uczestnicy zajęć w części teoretycznej otrzymują materiały dydaktyczne w formie drukowanej lub elektronicznej. Na zajęciach praktycznych uczymy bezpiecznej obsługi wózków widłowych. Zakończeniem kursu jest egzamin, a w przypadku jego zaliczenia wręczenie stosownych uprawnień.
Program kursu: 1. Wiadomości ogólne, rodzaje urządzeń podlegających dozorowi technicznemu. 2. Budowa wózków, stateczność, zespoły mechaniczne, zespoły napędowe wózków widłowych. 3. Urządzenia zabezpieczające stosowane w wózkach (jezdniowych). 4. Czynności przed rozpoczęciem pracy, w trakcie i po jej zakończeniu. 5. Przepisy BHP przy obsłudze, warunki bezpiecznej pracy, pierwsza pomoc. 6. Zajęcia praktyczne.
Po pomyślnie zakończonym kursie uczestnicy szkolenia w Bydgoskim Ośrodku ODEKA zyskują bezterminowe uprawnienia dotyczące wszystkich rodzajów i typów wózków widłowych funkcjonujących w całej Unii Europejskiej. Wystawiane przez nas zaświadczenia sygnowane są przez Ministerstwo Gospodarki oraz UDT-CERT i ISO 9001:2001, są również wydawane w języku obcym.

Wózki widłowe - jezdniowe dzilimy na trzy kategorie: IIIWJO, II WJO, I WJO
 
Lp.
Kategoria
Zakres uprawnienia do obsługi określony
poprzez rodzaj (przeznaczenie) urządzeń
Szczegółowy zakres
-możliwe ograniczenia
1
III WJO
Wózki jezdniowe podnośnikowe prowadzone i zdalnie sterowane
 Szkolenie uprawnia do obsługi wózków jezdniowych z dowolnym napędem bez ograniczeń wysokości podnoszenia. Warunekiem jest sterowanie operatora spoza wózka
2
II WJO
Wózki jezdniowe podnośnikowe z wyłączeniem specjalizowanych
 Szkolenie uprawnia do obsługi wózkó jezdniowych z dowolnym napędem i bez ograniczeń wysokości podnoszenia oraz udźwigu, obejmuje też wózki należące do kategorii III WJO. Ograniczenie w tej kategorii dotyczy obsługi wózków ze zmiennym wysięgiem i specjalizowanych
3
I WJO
Wózki jezdniowe podnośnikowe, w tym specjalizowane
Rodzaj wózka specjalizowanego:
- z operatorem podnoszonym wraz z ładunkiem
- ze zmiennym wysięgiem
 

Cena szkolenia - ile kosztuje kurs i co obejmuje?

  • zajęcia teoretyczne i praktyczne,
  • egzamin,
  • legitymację ze zdjęciem i hologramem.

Aktualna cena za kurs na wózki widłowe to tylko 500 zł, bez ukrytych opłat. Grupa ODEKA SIMP z Bydgoszczy jest w pełni profesjonalnym organizatorem różnorodnych kursów, w tym na wózki widłowe. Doskonale przygotowana baza szkoleniowa w zakresie zajęć teoretycznych i praktycznych, a także znakomicie przygotowni do realizacji określonych zadań szkoleniowych instruktorzy i specjaliści spełniają wszelkie potrzeby i oczekiwania kursantów. Posiadane uprawnienia całkowicie pozwalają na realizację zamierzeń, włącznie z organizacją egzaminów i wystawianiem odpowiednich zaświadczeń kwalifikacyjnych, co czyni z ODEKA godnego zaufania podmiotu szkoleniowego.

Zapraszamy na jazdę wózkiem bocznym oraz czołowym w ODEKA ul. Toruńska 286, 85-880 Bydgoszcz
wozek boczny czolowy ODEKA

Zapisy na kurs wózków widłowych za pośrednictwem poniższego formularza lub poprzez kontakt telefoniczny 602 222 529.