piątek, grudzień 15, 2017

szkolenia-wozki-jezdniowe

Szkolenia 

Najblizsze-szkolenia

Pakiety-i-Promocje

Kursy spawalnicze - uprawnienia spawacza

Produkcja wyrobów walcowanych, których bez mała 70% wykorzystuje się do wytwarzania różnorodnych konstrukcji i innych produktów spawanych mówi sama za siebie. Obecny etap technologiczny na razie nie uwzględnia równie skutecznych i trwałych metod łączenia metali jak spawanie, choć trzeba przyznać, że podlegają one nieustannemu rozwojowi. A zatem znaczenie spawania w każdym obszarze, gdzie jest ono potrzebne, nie słabnie, zwłaszcza że jest to nierzadko jedyny i w pełni efektywny sposób wykonania nierozłącznych połączeń. Trzeba jednak przyznać, że techniki gazowe, mają co prawda mniejsze już znaczenie, ale na przykład w zakładach, gdzie przeprowadzane są prace remontowe, nadal znajdują zastosowanie. Spawanie elektryczne łukowe to na dzisiaj podstawowa metoda powszechnie używana, przy czym w zależności od techniki ten udział jest mniejszy lub większy. Trudno nie zauważyć tendencji wzrostowej spawania MIG i MAG oraz drutami proszkowymi, również z wykorzystaniem osłon gazowych lub topników. Biorąc pod uwagę rosnące oczekiwania rynku i potrzeby jej użytkowników Grupa ODEKA z Bydgoszczy oferuje profesjonalnie przygotowane i przeprowadzane kursy spawalnicze.

Charakterystyka kursów spawania

Zainteresowane spawaniem osoby indywidualne oraz firmy w naszej ofercie znajdą ukierunkowane na określone metody kursy dla spawaczy:

 • MAG,
 • TIG,
 • elektryczna 111,
 • gazowa 131.

Celem każdego kursu spawania jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników do egzaminu, który odbywa się według obowiązującej norm PN-EN 287-1+A1, PN-EN 287-2+A2, PN-EN 9606-3. Zdany egzamin oznacza uzyskanie określonych uprawnień.

Metoda MAG

Polega na spawaniu za pomocą łuku elektrycznego, który powstaje między elektrodą topliwą a spawanym materiałem. Zarówno łuk, jak i powstałe tzw. jeziorko ciekłego metalu są chronione strumieniem gazu osłonowego. Metoda MAG wykorzystywana jest do trwałego łączenia stali konstrukcyjnych niestopowych, niskostopowych i wysokostopowych.

Metoda TIG

Polega na spawaniu łukowym elektrodą nietopliwą w osłonie gazowej. Łączenie uzyskuje się poprzez stopienie metalu spawanych elementów i materiału dodatkowego temperaturą łuku elektrycznego. Osłona gazowa ma za zadanie chronić ciekły metal spoiny oraz miejsce spawania przed dostępem funkcjonujących w atmosferze gazów.

Metoda elektryczna 111

Polega na spawaniu łukowym ręcznym elektrodą otuloną. Efektywne połączenie powstaje w wyniku stopienia topliwej elektrody i materiału spawanego temperaturą łuku elektrycznego. Na spoinę złącza składają się metaliczny rdzeń elektrody, metaliczne składniki otuliny oraz nadtopione brzegi spawanego materiału.

Metoda gazowa 131

Polega na spawaniu poprzez nagrzewanie płomieniem i stapianie brzegów łączonych elementów oraz dodawanego spoiwa. Płomień powstaje ze spalania się gazu palnego (najczęściej acetylenu - C2H2) w atmosferze tlenu lub powietrza.

Kompleksowa oferta realizowana w ramach kursów spawalniczych

Zgodnie z obowiązującymi wymogami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych oraz przepisami w zakresie kwalifikacji zawodowych kandydaci powinni:

  • posiadać pełnoletność (ukończone 18 lat),
  • mieć ukończoną przynajmniej szkołę podstawową,
  • mieć pełną zdolność do wykonywania pracy spawacza potwierdzoną świadectwem lekarskim.
  • W ramach realizowanych kursów spawacza zapewniamy:
  • zaplecze dydaktyczne – sala wykładowa, w której wykorzystujemy sprzęt audiowizualny, materiały szkoleniowe,
  • zaplecze techniczne – zajęcia odbywają się w doskonale wyposażonym Ośrodku Szkolenia Kadr SIMP.

Przebieg szkolenia

Szkolenie składa się z części teoretycznej i praktycznej. Teoretyczna prowadzona jest przez instruktorów z wieloletnim doświadczeniem w nadzorze prac spawalniczych i prowadzenia zajęć dydaktycznych, natomiast praktyczna przez instruktorów z dużym doświadczeniem pracy w charakterze spawaczy.

Uprawnienia spawacza

Uczestnictwo w organizowanych przez nas kursach spawacza przekłada się przede wszystkim na nabycie określonej wiedzy i umiejętności w zakresie spawania. Potwierdzeniem tego faktu są uzyskane uprawnienia (Certyfikat TÜV, UDT, SIMP) oraz otrzymana książka spawacza.

Co zapewniamy w cenie kursu?

 • kurs spawacza z doświadczonymi instruktorami,
 • materiały dydaktyczne,
 • nowoczesne zaplecze techniczne,
 • materiały spawalnicze,
 • egzamin i stosowne do danego kursu spawalniczego uprawnienia.

To, ile kosztuje dany kurs na spawacza (ceny podane są w cenniku) nie jest wartością ostateczną, ponieważ jego cena może ulec zmianie, jeśli jego uczestnik zdecyduje się skorzystać z możliwości badań lekarskich oraz zakwaterowania i wyżywienia, które zapewniamy. Na wszelkie zapytania dotyczące organizowanych przez nas kursów spawalniczych, obowiązujących cen, dostępnych udogodnień oraz uzyskiwanych uprawnień odpowiedzi udzielamy pod numerem telefonu 523229258 lub 608044008.