czwartek, maj 06, 2021

Facebook 

 

4ODEKA

Szkolenia 

Najblizsze-szkolenia

Pakiety-i-Promocje

SIMP Projekty Unijne

Bezpłatne Kursy na podesty, suwnice, kurs na spawacza, na elektryka..
- wymagania: osoba bezrobotna, wykształcenie maksymalnie średnie i do 29 -roku życia
- zapewniamy doradztwo zawodowe i prace po skończonym szkoleniu
- spotkanie organizacyjne 09.01.2017 godzina: 12:00

---------------------------------------------------------------------------------------------

EFS, czyli Europejski Fundusz Społeczny to instrument, przy pomocy którego Unia Europejska wspiera swoich obywateli w poszerzaniu swoich kompetencji zawodowych, poszukiwaniu zatrudnienia oraz wyrównywaniu szans różnych grup społecznych na rynku pracy. Dzięki temu programowi mieszkańcy różnych krajów UE (w tym Polski) mają większe szanse na znalezienie i utrzymanie pracy.

Zachęcamy Państwa do śledzenia naszej oferty kursów współfinansowanych z EFS.