czwartek, maj 06, 2021

Facebook 

 

4ODEKA

Szkolenia 

Najblizsze-szkolenia

Pakiety-i-Promocje

Uprawnienia Energetyczne CIEPLNE Grupa Druga (G2) - Ciepłownicze

Szkolenie G2 przeznaczone dla :
- elektryków
- serwisantów
- palaczy kotłowych
- monterów
- instalatorów
- obsługujących urządzenia wymagane przez przepisy prawa energetycznego.
- innych grup zawodowych
- m.in pielęgniarek do obsługi autoklawów (wyparzarek, sterylizatorów) 4

Szkolenie na uprawnienia kwalifikacyjne - uprawnienia do zajmowania się eksploatacją lub dozorem urządzeń ciepłowniczych tj. kotły, piece, sprężarki, pompy, klimatyzacje, wentylacje, autoklawy - sterylizatory, gazy techniczne - medyczne, itd.

gazy medyczne kurs ODEKA

Tematyka szkolenia:

1. Zasady budowy, działania oraz warunki techniczne obsługi urządzeń, instalacji i sieci.
2. przepisy dotyczące eksploatacji, wymagań w zakresie prowadzenia dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej oraz stosowania instrukcji eksploatacji  urządzeń, instalacji i sieci
3. zasady budowy, działania oraz warunki technicze obsługi urządzeń, instalacji i sieci.
4. instrukcje postępowania w razie awari, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa obsługi urządzeń lub zagrożenia życia, zdrowia i środowiska
5. czynności przed rozpoczęciem w trakcie i po zakończeniu pracy
6. zasady i warunki wykonywania prac kontrolno pomiarowych
    zasady i warunki wykonania prac montażowych

 

 CZAS TRWANIA, MIEJSCE ORAZ TEMATYKĘ SZKOLENIA MOŻEMY DOSTOSOWAĆ DO INDYWIDUALNYCH POTRZEB KAŻDEJ FIRMY

Kurs na uprawnienia ciepłownicze składa się z części teoretycznej i praktycznej.
Po zdanym egzaminie słuchacz otrzymuje dokumenty które ważne są przez 5 lat.

Po tym okresie przystępuje się do samego egzaminu lub kursu z egzaminem.
Kwota za egzamin w roku 2021 to 10% minimalnego wynagrodzenia - 280 zł
                                                                               


Ponadto posiadamy Państwową Komisję Egzaminacyjną, powołaną przez Prezesa Urzędu Regulacji i Energetyki
w Gdańsku która działa na terenie całego kraju

Ceny i najbliższe terminy w zakładkach w menu głównym

Aby zapisać się na kurs lub zgłosić grupę uczesntików wystarczy wypełnićkartę zgłoszeniową.
Na podany e-mail przyjdą informacje zwrotne dot. szkolenia.

W razie pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji pod numerem telefonu 608 041 101

Ciepło
1. kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi
2. sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi, o przesyle ciepła powyżej 50 kW
3. turbiny parowe oraz wodne o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi
4. przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody, o mocy powyżej 50 kW; - autoklawy
5. urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze o mocy powyżej 50 kW
6. pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy o mocy powyżej 50 kW
7. sprężarki o mocy powyżej 20 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych; - gazy medyczne
8. urządzenia do składowania, magazynowania i rozładunku paliw, o pojemności składowania odpowiadającej masie ponad 100 Mg
9. piece przemysłowe o mocy powyżej 50 kW
10. aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 1–9

 

Poniżej zamieszczamy wymagany wniosek na egzamin Energetyczny (Uprawnienia cieplne, ciepłownicze)
w formacie PDF.
Plik
 * 
Rodzaj
  pdfsimp   Grupra II Cieplne

Karta uczestnictwa - grupa II (ciepło)

KARTA UCZESTNICTWA: GRUPA II (CIEPŁO)
Rodzaj i zakres wnioskowanych uprawnień:
Urządzenia, wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne.
ZAKRES WYKONYWANYCH CZYNNOŚCI: