czwartek, maj 06, 2021

Facebook 

 

4ODEKA

Szkolenia 

Najblizsze-szkolenia

Pakiety-i-Promocje

Uprawnienia GAZOWE G3

 Szkolenie G3 przeznaczone dla :
- serwisantów
- palaczy kotłowych
- monterów
- instalatorów
- obsługujących urządzenia wymagane przez przepisy prawa energetycznego.
- innych grup zawodowych
- osób podłączających odbiorniki, piece, kuchenki gazowe
- operatorów wózków widłowych - gazowych (bez uprawnień do wymiany butli gazowych)
- pracowników stacji benzynowych - obsługa stacji paliw płynnych i gazowych

Uprzejmie informujemy, że szkolimy teoretycznie i praktycznie w trzech grupach urządzeń energetycznych i elektroenergetycznych (eksploatacja i dozór)

  • I grupa prąd. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające przetwarzające i zużywające energie elektryczną w tym laboratorium pomiarów elektrycznych.

  • II grupa ciepło. Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające
    i zużywające ciepło oraz innych urządzeń energetycznych.

  • III grupa gaz - Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające paliwa gazowe.

Wymienione grupy urządzeń dotyczą: obsługi, konserwacji, montażu, remontów,  prac kontrolno - pomiarowych. Eksploatacja i Dozór.

Szkolenie może składać się z dwóch częsci.
Część teoretyczna przekazywana jest w formie multimedialnej. Ponad to słuchacz otrzymuje materiały szkoleniowe stanowiące skrypt oraz materiały pomocnicze.
Część praktyczna to ćwiczenia na urządzeniach oraz szereg ćwiczeń w laboratorium, które odwzorowuje naturalne warunki pracy z którymi spotka się słuchacz w swojej pracy zawodowej.

urzadzenia przeciwwybuchowe hermetyczna oslona ex  Urzadzenia dydaktyczne EX II 2G

  CZAS TRWANIA, MIEJSCE ORAZ TEMATYKĘ SZKOLENIA MOŻEMY DOSTOSOWAĆ DO INDYWIDUALNYCH POTRZEB KAŻDEJ FIRMY

Po zdanym egzaminie słuchacz otrzymuje domkumenty których ważnośc to 5 lat.
Po tym okresie przystępuje się do samego egzaminu lub kursu z egzaminem.

Ponad to posiadamy Państwową Komisję Egzaminacyjną, powołaną przez Prezesa Urzędu Regulacji i Energetyki w Gdańsku.

W celu odnowienia uprawnień energetycznych E i D zapraszamy do rejestracji na parterze w bud ODEKA.
Zgłoszenie na egzamin
Kwota za egzamin w roku 2021 to 10% minimalnego wynagrodzenia - 280 zł
                                                                               

W razie pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji pod numerem telefonu 52 322 92 58
lub 608 041 101

gazowe
1. urządzenia do produkcji paliw gazowych, generatory gazu
2. urządzenia do przetwarzania i uzdatniania paliw gazowych, rozkładnie paliw gazowych, urządzenia przeróbki gazu ziemnego, oczyszczalnie gazu, rozprężalnie i rozlewnie gazu płynnego, odazotowanie, mieszalnie
3. urządzenia do magazynowania paliw gazowych
4. sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa (gazociągi i punkty redukcyjne, stacje gazowe)
5. sieci gazowe przesyłowe o ciśnieniu powyżej 0,5 MPa (gazociągi, stacje gazowe, tłocznie gazu)
6. urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa
7. urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu powyżej 5kPa
8. przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy powyżej 50 kW
9. turbiny gazowe
10. aparatura kontrolno-pomiarowa, urządzenia sterowania do sieci, urządzeń
i instalacji wymienionych w pkt. 1 - 9

Poniżej zamieszczamy wniosek o sprawdzenie kwalifikacji na stanowisku EKSPLOATACJI / DOZORU - GRUPA 3 (GAZ) w formacie PDF

Plik
 * 
Rodzaj
pdfsimp   Grupa III Gaz