czwartek, maj 06, 2021

Facebook 

 

4ODEKA

Szkolenia 

Najblizsze-szkolenia

Pakiety-i-Promocje

Konserwacja urządzeń podlegających UDT

Kursy: obsługa i konserwacja


Dla osób zainteresowanych obsługą lub konserwacją urządzeń podlegających UDT :
- żurawie (kolumnowe, wieżowe, samojezdne, przeładunkowe itd.),
- suwnice sterowane z poziomu roboczego i z kabiny,
- podesty ruchome przejezdne i podesty ruchome masztowe samowznoszące,
- dźwigi do transportu osób lub ładunków, dźwigi budowlane ,
- HDS - żuraw przełądunkowy,podnośniki samochodowe,
- wciągarek elektrycznych.
- inne wg. życzeń.

Szkolenia przeprowadzana są zgodnie z założeniami programu zatwierdzonego przez UDT z Bydgoszczy i Warszawy.

Podstawowym celem kursu jest nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie niezbędnym dla prawidłowej obsługi urządzeń suwnicowych i wózków jezdniowych oraz przygotowaniu do egzaminu przed Urzędem Dozoru Technicznego.

 
Czas trwania szkolenia uzalezniony jest od określonego urządzenia oraz od indywidualnych potrzeb i umiejętności słuchacza.

Szkolenie praktyczne oraz egzamin przed UDT odbywa się na naszym sprzęcie lub u zleceniodawcy.

Podczas trwania szkolenia zgłaszamy uczestników do egzaminu przed UDT.

Zajmujemy się kompleksowo: szkoleniem, zorganizowaniem egzaminu, przesłaniem wniosków uczestników szkolenia do UDT, ewentualnymi badaniami lekarskimi i wydaniem uprawnień. Uzyskane dokumenty są ważne bezterminowo.

POSIADAMY UDT - CERT

Kurs kończy się egzaminem teoretycznym oraz praktycznym przed Inspektorem Urzędu Dozoru Technicznego. Po zdaniu egzaminu słuchacze szkolenia otrzymują zaświadczenie kwalifikacyjne uprawniające do obsługi lub konserwacji urządzenia na które zdawał.

Proszę wybrać temat szkolenia i egzaminu.

SUWNICE, WCIĄGARKI, ŻURAWIE WARSZTATOWE

 

ŻURAWIE WIEŻOWE, 

 

ŻURAWIE PRZENOŚNE, PRZEŁADUNKOWE

 

PODESTY RUCHOME

 

DŹWIGI TOWAROWO OSOBOWE

 

KONSERWACJA URZĄDZEŃ PODLEGAJĄCYCH UDT

 

 

Zgłoszenia na kurs przyjmujemy pod numerem telefonu 602 222 529

lub poprzez formularz zgłoszeniowy.

karta uczestnictwa - konserwacja

There is no form with this name or may be the form is unpublished, Please check the form and the url and the form management.