środa, kwiecień 01, 2020

Facebook 

 

4ODEKA

Szkolenia 

Najblizsze-szkolenia

Pakiety-i-Promocje

obsługa wciągarek i żurawików warsztatowych

 

Szkolenie  operatora wciągników, wciągarek, żurawików wartszatowych


 

Wymagania:
- Wykształcenie podstawowe
- Ukończone 18 lat
 
Cel kursu:
      Zdobycie wiedzy i umiejętności przy obsłudze wciągników i wciągarek oraz żurawików oraz teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników do uzyskania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze.

Wymagania dotyczące kwalifikacji

Kwalifikacje w Polsce nadawane są  przez komisję powołaną przez Dyrektora terenowego oddziału Urzędu Dozoru Technicznego.

- II W - Wciągniki i wciągarki sterowane z poziomu roboczego oraz żurawie stacjonarne warsztatowe.

- I W - Wciągniki i wciągarki sterowane z poziomu roboczego lub z kabiny oraz żurawie stacjonarne warsztatowe.

Zajęcia teoretyczne prowadzone przez osobę posiadająca wiedzę merytoryczną w zakresie obsługi. Uczestnicy kursu otrzymują materiały szkoleniowe w formie skryptu papierowego lub elektronicznego.

Zajęcia praktyczne prowadzone są przez instruktorów posiadających stosowne kwalifikacje. Zajęcia praktyczne przeprowadzane są z wykorzystaniem urządzenia spełniającego wszystkie wymagania dozoru technicznego,
w szczególności powinno mieć aktualne badania okresowe wykonywane przed Urząd Dozoru Technicznego oraz wymagania BHP. Miejsce zajęć praktycznych powinno być wyraźnie oznakowane. Przed rozpoczęciem pracy uczestnicy kursu są zapoznani ze specyfiką danego typu urzadzenia. Jeśli egzamin odbywa się w zakładzie pracy to przed egzaminem należy przygotować księgę rewizyjną urządzenia w której jest pozytywna decyzja UDT oraz wpis konserwatora.

Program kursu:

1. Akty prawne dozoru technicznego
2. Rodzaje i podział oraz dane techniczne
3. Budowa ięgników
4. Elementy żurawi, wciągników i wciągarek
5. Zagrożenia
6. Urządzenia zabezpieczające
7. Zawiesia i pomocniczy sprzęt przeładunkowy
8. Obsługa cięgników obowiązki obsługującego - dor
9. Przepisy bhp
10. Wykaz typowych usterek występujących przy eksploatacji

 

 Ukończenie kursu.

Po zakończeniu części szkolenia uczestnicy przystępują do egzaminu wewnętrznego teoretycznego i praktycznego. Egzamin wewnętrzny ma na celu sprawdzenie wiedzy uczestników, i przygotowanie do egzaminu zewnętrznego i ewentualne skorygowanie błędów.Na zakończenie kursu przeprowadzany jest egzamin zewnętrzny przed komisją powołaną przez terenowy oddział Urzędu Dozoru Technicznego.
Uprawnienia wydawane sa na okres bezterminowy.

Zapisy:
W celu zapisania się na kurs prosimy o kontakt telefoniczny 602 222 529 lub  wypełnić poniższy formularz. W przypadku firm prosimy wpisać propozycję terminu, liczbę uczesntików oraz dane do faktury.

karta uczestnictwa suwnice, wciągniki, żurawiki

KARTA UCZESTNICTWA
Suwnice