niedziela, marzec 29, 2020

Facebook 

 

4ODEKA

Szkolenia 

Najblizsze-szkolenia

Pakiety-i-Promocje

Kursy - Środki Ochrony Roślin

1. FUMIGACJA - KURS STOSOWANIA ŚOR

  • zwalczanie szkodników magazynowych bardzo skuteczną metodą gazowania
  • bardzo skuteczne! zwalczanie kretów na terenach zamkniętych , a także innych uciążliwych w ogrodach gryzoni

Kurs przeznaczony jest dla:

  • właścicieli oraz pracowników gospodarstw rolnych oraz firm zajmujących się pielęgnacją terenów zielonych
  • osób związanych z branżą rolno-spożywczą
  • właścicieli ogrodów przydomowych

Termin szkolenia: 22-23.11.2019 roku.

Koszt szkolenia: podstawowe - 600 zł. brutto/os., uzupełniające - 400 zł brutto/os. (przu uprawnieniach uzupełniających należy przedstawić poprzednie zaświadczenie). Szkolenie w cyklu dwudniowym (16 godzin lekcyjnych).Uczestnicy szkolenia po zakończonym kursie otrzymują zaświadczenia uprawniające do zakupu i stosowania preparatów do gazowania np.QUICKPHOS ważne przez 5 lat od daty wystawienia.

2. STOSOWANIE ŚOR - KURS PODSTAWOWY

Szkolenie przeznaczone dla:

  • właścicieli oraz pracowników gospodarstw rolnych
  • pracowników firm zajmujących się terenami zielonymi , spółek komunalnych , Lasów Państwowych,
  • wszystkich , którzy stosują ŚOR przeznaczone dla użytkowników profesjonalnych np. ROUNDUP

Termin szkolenia: 15 listopad 2019

Koszt szkolenia: podstawowe - 200 zł. brutto/os., uzupełniające - 150 zł brutto/os. Uczestnicy szkolenia po zakończonym kursie otrzymują zaświadczenia uprawniające do zakupu i stosowania preparatów dla użytkowników profesjonalnych ważne przez 5 lat od daty wystawienia.

3. DORADZTWO DOT. ŚOR (D.OBRÓT i KONFEKCJONOWANIE ŚOR) - KURS PODSTAWOWY

Szkolenie przeznaczone dla osób sprzedających i doradzających przy sprzedaży ŚOR

Termin szkolenia: 2019 (szkolenie w cyklu dwudniowym ).

Koszt szkolenia: podstawowe - 400 zł. brutto/os., uzupełniające - 200 zł brutto/os. Uczestnicy szkolenia po zakończonym kursie otrzymują zaświadczenia uprawniające do doradztwa przy sprzedaży ŚOR ważne przez 5 lat od daty wystawienia.

SOR Fumigacja