wtorek, wrzesień 17, 2019

Facebook 

 

baza-dydadaktyczna-ODEKA

Szkolenia 

Najblizsze-szkolenia

Pakiety-i-Promocje

Środki Ochrony Roślin

1. FUMIGACJA - STOSOWANIE ŚOR METODĄ FUMIGACJI
- zwalczanie szkodników magazynowych bardzo skuteczną metodą gazowania
- bardzo skuteczne! zwalczanie kretów na terenach zamkniętych , a także innych uciążliwych w ogrodach gryzoni
Kurs przeznaczony jest dla :
- właścicieli oraz pracowników gospodarstw rolnych oraz firm zajmujących się pielęgnacją terenów zielonych

- osób związanych z branżą rolno-spożywczą
- właścicieli ogrodów przydomowych

Termin szkolenia: 29-30 marzec 2019 roku.
Koszt szkolenia: 600 zł. brutto/os.
Szkolenie w cyklu dwudniowym (16 godzin lekcyjnych).Uczestnicy szkolenia po zakończonym kursie otrzymują zaświadczenia uprawniające do zakupu i stosowania preparatów do gazowania np.QUICKPHOS ważne przez 5 lat od daty wystawienia.

2. STOSOWANIE ŚOR - PODSTAWOWE
- szkolenie przeznaczone dla właścicieli oraz pracowników gospodarstw rolnych

- pracowników firm zajmujących się  terenami zielonymi , spółek komunalnych , Lasów Państwowych oraz  wszystkich , którzy stosują ŚOR przeznaczone dla użytkowników profesjonalnych np. ROUNDUP

Termin szkolenia: 23 marzec 2019
Koszt szkolenia: 200 zł. brutto/os.

Uczestnicy szkolenia po zakończonym kursie otrzymują zaświadczenia uprawniające do zakupu i stosowania preparatów dla użytkowników profesjonalnych ważne przez 5 lat od daty wystawienia.

3. DORADZTWO DOT. ŚOR (D.OBRÓT i KONFEKCJONOWANIE ŚOR) - PODSTAWOWE
-szkolenie przeznaczone dla osób sprzedających i doradzających przy sprzedaży ŚOR

Termin szkolenia: 16 i 23 marzec 2019 (szkolenie w cyklu dwudniowym ).
Koszt szkolenia: 350 zł. brutto/os.

Uczestnicy szkolenia po zakończonym kursie otrzymują zaświadczenia uprawniające do doradztwa przy sprzedaży ŚOR ważne przez 5 lat od daty wystawienia.

SOR Fumigacja