czwartek, maj 06, 2021

Facebook 

 

4ODEKA

Szkolenia 

Najblizsze-szkolenia

Pakiety-i-Promocje

Kursy - Środki Ochrony Roślin

Specjalistyczne kursy dotyczące wykorzystywania środków ochrony roślin w ogrodach, gospodarstwach i na terenach zamkniętych. Każde szkolenie pozwala zdobyć odpowiednie uprawnienia i jest przeznaczone dla wszystkich osób, korzystających z profesjonalnych środków ochrony roślin, głównie w rolnictwie i leśnictwie. Dla przedstawicieli i sprzedawców przygotowano szkolenie dotyczące obrotu i konfekcjonowania preparatów. Kurs Fumigacji instruuje, jak efektywnie i bezpiecznie wykorzystać ten niezwykle skuteczny proces w walce ze szkodnikami i gryzoniami.

Natomiast podstawowy kurs stosowania ŚOR wskazuje, jak prawidłowo posługiwać się profesjonalnymi preparatami. Obowiązkowe przeszkolenie osób prowadzących zabiegi z udziałem profesjonalnych środków ochrony roślin jest definiowane przez prawo. Materiał przerabiany na kursach pokazuje, jak racjonalnie i zgodnie z zasadami zaopatrzyć gospodarstwo w celu najlepszej ochrony plantacji oraz uzyskania obfitych i zdrowych plonów. Ukończenie kursów (fumigacji albo stosowania ŚOR) skutkuje zdobyciem zaświadczenia, które upoważnia do zakupu i stosowania specjalistycznych produktów oraz przeprowadzania procesów samodzielnie, przez 5 lat, zgodnie z obowiązującą ustawą.

1. FUMIGACJA - KURS STOSOWANIA ŚOR

  • zwalczanie szkodników magazynowych bardzo skuteczną metodą gazowania
  • bardzo skuteczne! zwalczanie kretów na terenach zamkniętych , a także innych uciążliwych w ogrodach gryzoni

Kurs przeznaczony jest dla:

  • właścicieli oraz pracowników gospodarstw rolnych oraz firm zajmujących się pielęgnacją terenów zielonych
  • osób związanych z branżą rolno-spożywczą
  • właścicieli ogrodów przydomowych

Termin szkolenia: 05-06 Luty 2021 roku.

Koszt szkolenia: podstawowe - 600 zł. brutto/os., uzupełniające - 400 zł brutto/os. (przu uprawnieniach uzupełniających należy przedstawić poprzednie zaświadczenie). Szkolenie w cyklu dwudniowym (16 godzin lekcyjnych).Uczestnicy szkolenia po zakończonym kursie otrzymują zaświadczenia uprawniające do zakupu i stosowania preparatów do gazowania np.QUICKPHOS ważne przez 5 lat od daty wystawienia.

2. STOSOWANIE ŚOR - KURS PODSTAWOWY

Szkolenie przeznaczone dla:

  • właścicieli oraz pracowników gospodarstw rolnych
  • pracowników firm zajmujących się terenami zielonymi , spółek komunalnych , Lasów Państwowych,
  • wszystkich , którzy stosują ŚOR przeznaczone dla użytkowników profesjonalnych np. ROUNDUP

Termin szkolenia:  2021

Koszt szkolenia: podstawowe - 200 zł. brutto/os., uzupełniające - 150 zł brutto/os. Uczestnicy szkolenia po zakończonym kursie otrzymują zaświadczenia uprawniające do zakupu i stosowania preparatów dla użytkowników profesjonalnych ważne przez 5 lat od daty wystawienia.

3. DORADZTWO DOT. ŚOR (D.OBRÓT i KONFEKCJONOWANIE ŚOR) - KURS PODSTAWOWY

Szkolenie przeznaczone dla osób sprzedających i doradzających przy sprzedaży ŚOR

Termin szkolenia:  2021 (szkolenie w cyklu dwudniowym ).

Koszt szkolenia: podstawowe - 400 zł. brutto/os., uzupełniające - 200 zł brutto/os. Uczestnicy szkolenia po zakończonym kursie otrzymują zaświadczenia uprawniające do doradztwa przy sprzedaży ŚOR ważne przez 5 lat od daty wystawienia.

SOR Fumigacja