wtorek, styczeń 28, 2020

Facebook 

 

4ODEKA

Szkolenia 

Najblizsze-szkolenia

Pakiety-i-Promocje

Środki Ochrony Roślin

1. FUMIGACJA - STOSOWANIE ŚOR METODĄ FUMIGACJI
- zwalczanie szkodników magazynowych bardzo skuteczną metodą gazowania
- bardzo skuteczne! zwalczanie kretów na terenach zamkniętych , a także innych uciążliwych w ogrodach gryzoni
Kurs przeznaczony jest dla :
- właścicieli oraz pracowników gospodarstw rolnych oraz firm zajmujących się pielęgnacją terenów zielonych

- osób związanych z branżą rolno-spożywczą
- właścicieli ogrodów przydomowych

Termin szkolenia22-23.11.2019 roku.
Koszt szkolenia: podstawowe - 600 zł. brutto/os., uzupełniające - 400 zł brutto/os. (przu uprawnieniach uzupełniających należy przedstawić poprzednie zaświadczenie).
Szkolenie w cyklu dwudniowym (16 godzin lekcyjnych).Uczestnicy szkolenia po zakończonym kursie otrzymują zaświadczenia uprawniające do zakupu i stosowania preparatów do gazowania np.QUICKPHOS ważne przez 5 lat od daty wystawienia.

2. STOSOWANIE ŚOR - PODSTAWOWE
- szkolenie przeznaczone dla właścicieli oraz pracowników gospodarstw rolnych

- pracowników firm zajmujących się  terenami zielonymi , spółek komunalnych , Lasów Państwowych oraz  wszystkich , którzy stosują ŚOR przeznaczone dla użytkowników profesjonalnych np. ROUNDUP

Termin szkolenia: 15 listopad 2019
Koszt szkolenia: podstawowe - 200 zł. brutto/os., uzupełniające - 150 zł brutto/os.

Uczestnicy szkolenia po zakończonym kursie otrzymują zaświadczenia uprawniające do zakupu i stosowania preparatów dla użytkowników profesjonalnych ważne przez 5 lat od daty wystawienia.

3. DORADZTWO DOT. ŚOR (D.OBRÓT i KONFEKCJONOWANIE ŚOR) - PODSTAWOWE
-szkolenie przeznaczone dla osób sprzedających i doradzających przy sprzedaży ŚOR

Termin szkolenia:  2019 (szkolenie w cyklu dwudniowym ).
Koszt szkolenia: podstawowe - 400 zł. brutto/os., uzupełniające - 200 zł brutto/os.

Uczestnicy szkolenia po zakończonym kursie otrzymują zaświadczenia uprawniające do doradztwa przy sprzedaży ŚOR ważne przez 5 lat od daty wystawienia.

SOR Fumigacja