czwartek, maj 06, 2021

Facebook 

 

4ODEKA

Szkolenia 

Najblizsze-szkolenia

Pakiety-i-Promocje

Rusztowania, zagęszczarki i ubijaki

Przebieg szkolenia: Rusztowania lub Zagęszczarki i ubijaki

Cena: 1100zł / 500zł

Co zapewniamy w cenie kursu:
- zajęcia teoretyczne i praktyczne
- materiały dydaktyczne
- katering: kawa, herbata, ciastka
- badania lekarskie

Warunki przyjęcia:
- ukończone 18 lat
- wykształcenie co najmiej podstawowe
- Świadectwo lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych,

Terminy: w zakładce najbliższe szkolenia


Zapisy:

  telefon:
698 700 888
  email: 
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  adres: Toruńska 286, 85-880 Bydgoszcz

Kurs montowania rusztowań
W ofercie Ośrodka Doskonalenia KADR SIMP ODEKA dajemy Państwu możliwość zdobycia kwalifikacji i poprawy swojej sytuacji zawodowej oraz życiowej. Brak specjalistycznego wykształcenia nie skazuje na najprostsze, najmniej płatne prace fizyczne. Za sprawą naszych kursów każda pełnoletnia osoba może uzyskać nowy zawód, wiążący się nie tylko ze znacznie lepszymi zarobkami, lecz również perspektywami rozwoju, awansu, a także ekscytujących wyzwań.

Charakterystyka kursu montowania rusztowań
Jedną z ciekawych propozycji jest kurs montowania i demontażu metalowych rusztowań budowlano-montażowych. Umożliwia zdobycie perspektywicznego zawodu montera. Zapotrzebowanie na usługi tej klasy specjalistów ciągle rośnie, w zasadzie niezależnie od sytuacji w branży budowlanej. Faktem jest, że to właśnie tam najczęściej wykorzystywane są rusztowania, jednak ich zastosowanie jest o wiele szersze. Ponadto na rynku brakuje wykwalifikowanych pracowników. W związku z tym po ukończeniu kursu oraz zdobyciu uprawnień mogą Państwo liczyć na stałe, stabilne zatrudnienie, w kraju lub za granicą.

Same rusztowania to typ budowli tymczasowej, która pozwala dotrzeć do miejsc trudno dostępnych specjalistom, a także doprowadzić tam urządzenia, narzędzia, materiały budowlane oraz wiele innych elementów.Ich obsługa jest bardzo wymagająca, należy zachować szczególną ostrożność, odznaczając się przy tym dużą wiedzą praktyczno-teoretyczną. Dotyczy ona szczególnie zasad bezpieczeństwa podczas pracy na wysokościach, a także technik związanych z montażem i demontażem. Dobrze przeszkolony montażysta podsiada znajomość przepisów odnoszących się do odpowiedniego przygotowania oraz zabezpieczenia rusztowań przed utratą stabilności. Najistotniejsze w tym kontekście są wymagania związane z prawidłowymi sposobami rozmieszczania poszczególnych elementów budowli, kotwieniem, stężaniem czy stawianiem.

Warto przy tym pamiętać, że rusztowania nie służą jedynie do prac na wysokościach czy ochrony przed upadkiem, lecz także do podtrzymywania konstrukcji do momentu pojawienia się właściwości nośnych. Oprócz tego dochodzą różnorodne rozwiązania projektowe, co w sumie przekłada się na bardzo szeroki zakres robót wykonywanych przy zastosowaniu tego rozwiązania. Właśnie ten fakt decyduje o zapotrzebowaniu i popularności, jakimi cieszą się usługi specjalistów od montażu rusztowań. Jeżeli nie mają Państwo lęku wysokości, zatrudnienie w charakterze montera może być ciekawą, pełną wyzwań alternatywą dla obecnie wykonywanego zawodu.

montaż rusztowań

Kurs na rusztowania - uprawnienia
Co trzeba zrobić, bo związać się z tą ścieżką zawodową? Uzyskać stosowne uprawnienia wydawane przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie (stosowny wpis w Książce Operatora Maszyn). W tym celu należy wziąć udział w odpowiednim szkoleniu, a następnie zdać Egzamin Państwowy.

Program naszego kursu został stworzony w oparciu o specjalistyczną wiedzę oraz bogate doświadczenie. Dzięki temu zarówno od strony merytorycznej, jak i dydaktycznej prezentuje on bardzo wysoki poziom. Kursanci ODEKA od wielu lat mogą poszczycić się znakomitymi wynikami, a także bardzo dużym odsetkiem pozytywnie zaliczanych egzaminów.

Gwarantujemy profesjonalne, kompleksowe przygotowanie kandydatów na montażystów rusztowań zarówno pod kątem teoretycznym oraz praktycznym. Program nauczania obejmuje takie bloki, jak:

  • BHP i dokumentacja techniczna – znajomość przepisów oraz umiejętność posługiwania się dokumentacją techniczną dotyczącą wszystkich typów rusztowań jest kluczowa dla bezpieczeństwa własnego, współpracowników, jak i sprawnej realizacji powierzonych zadań, niezależnie od typu obsługiwanej konstrukcji;
  • Konstrukcja rusztowań stalowych, systemowych – jak wspomnieliśmy powyżej rusztowania to bardzo bogata kategoria, o funkcjonalności uzależnionej od zastosowanych rozwiązań projektowych; nasi kursanci uzyskują doskonałe rozeznanie we wszystkich rodzajach budowli tymczasowych tego typu;
  • Technika montażu i demontażu – podczas kursu kładziemy duży nacisk na przeszkolenie teoretyczne z technik montażu i demontażu; uzyskana wiedza pozwala w płynny sposób poruszać się po gąszczu zasad bezpieczeństwa oraz przepisów, uwzględniając je w trakcie swojej praktyki zawodowej;
  • Zajęcia praktyczne – prowadzone przez doświadczonych, wykwalifikowanych specjalistów; poszczególne moduły dotyczą prac przygotowawczych, ćwiczeń związanych z montażem i demontażem najczęściej wykorzystywanych typów rusztowań, a także zasad przeprowadzania kontroli stawianych obiektów.

Ponieważ realizacja zleceń monterskich zazwyczaj odbywa się w zespole, przekazujemy także kompetencje niezbędne do skutecznej współpracy, kierowania i organizowania robót.

Kandydatem na montera rusztowań może zostać każda osoba, która ma minimum 18 lat i ukończoną szkołę podstawową. Wymagamy ponadto orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu.

Rozwój w tej branży jest bardzo ciekawą ścieżką kariery. Oczywiście specjalista obarczony jest bardzo dużą odpowiedzialnością, więc musi posiadać odporność na stres. Jednak w zamian gwarantuje ona brak rutyny, bardzo dobre zarobki i możliwość znalezienia zatrudnienia na całym świecie.

Program szkolenia został opracowany wedle wytycznych IMBiGS

Rusztowania ODEKA Bydgoszcz
Rusztowania
stosowane przy robotach budowlanych mają spełniać wymagania bezpieczeństwa określone w odrębnych przepisach.
Niedopuszczalny jest montaż i demontaż rusztowania:
1) podczas ograniczonej widoczności oraz o zmroku i w nocy bez dostatecznego oświetlenia;
2) w czasie opadów deszczu i śniegu;
3) podczas gołoledzi;
4) podczas burzy i wiatru o prędkości przekraczającej 10 m/s

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Operator zagęszczarek i ubijaków wibracyjnych

Cel kursu:
Zdobycie przez uczestników kursu "Operator zagęszczarek i ubijaków wibracyjnych" kwalifikacji pozwalających na prawidłową i bezpieczną pracę zagęszczarkami i ubijakami wibracyjnymi.

Maszyny robocze, o których mowa w rozporządzenia, mogą być obsługiwane wyłącznie przez osoby, które ukończyły szkolenie i uzyskały pozytywny wynik sprawdzianu przeprowadzonego przez komisję powołaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.

Szkolenie, obejmuje część teoretyczną i praktyczną.
Część teoretyczna obejmuje zagadnienia z zakresu:
1) dokumentacji technicznej maszyn roboczych;
2) bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji maszyn roboczych;
3) technologii wykonywania robót ziemnych;
4) użytkowania i obsługi maszyn roboczych.
Część praktyczna szkolenia obejmuje naukę eksploatacji maszyn roboczych w różnych warunkach terenowych i technologicznych.

Pamiętaj - Niedopuszczalne jest uruchamianie zespołu maszyn roboczych, o którym mowa w ust. 1, bez uprzedniego upewnienia się, czy obsługa zajęła wyznaczone stanowiska robocze.
Urządzenia do zagęszczania gruntu, asfaltu, piasku i żwiru, w szczególności ubijaki, zagęszczarki ciężkie i ze spryskiwaczem, walce okołkowane, walce wibracyjne, używa się zgodnie z zasadami określonymi w instrukcjach obsługi każdego z tych urządzeń.