Odeka.pl

18 czerwca 2024

Uprawnienia Energetyczne CIEPLNE Grupa Druga (G2) - Ciepłownicze

Szkolenie na uprawnienia kwalifikacyjne – uprawnienia do zajmowania się eksploatacją lub dozorem urządzeń ciepłowniczych tj. kotły, piece, sprężarki, pompy, klimatyzacje, wentylacje, autoklawy – sterylizatory, gazy techniczne – medyczne, itd.

Szkolenie G2  (ciepło) przeznaczone dla:

– elektryków
– serwisantów
– palaczy kotłowych
– monterów
– instalatorów
– obsługujących urządzenia wymagane przez przepisy prawa energetycznego.
– innych grup zawodowych
– m.in pielęgniarek do obsługi autoklawów (wyważarek, sterylizatorów)

Najbliższy termin szkolenia:

w zakładce najbliższe szkolenia

Cena:
1 dzień szkolenia 100 zł + egzamin 424,20 zł w zakresie E / D ( kwota 100 zł za szkolenie cieplne i gazowe bez względu na ilość uprawnień)

W cenie kursu zapewniamy:
– zajęcia teoretyczne i praktyczne
– profesjonalną i doświadczoną kadrę szkolącą
– materiały dydaktyczne
– catering: kawa, herbata, ciastka

Miejsce szkolenia: ODEKA Bydgoszcz, ul. Toruńska 286

Zapisy: specjalista ds. szkoleń 608 041 101

 

Tematyka szkolenia:

1. Zasady budowy, działania oraz warunki techniczne obsługi urządzeń, instalacji i sieci.

2. Przepisy dotyczące eksploatacji, wymagań w zakresie prowadzenia dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej oraz stosowania instrukcji eksploatacji  urządzeń, instalacji i sieci

3. Zasady budowy, działania oraz warunki techniczne obsługi urządzeń, instalacji i sieci.

4. Instrukcje postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa obsługi urządzeń lub zagrożenia życia, zdrowia i środowiska

5. Czynności przed rozpoczęciem w trakcie i po zakończeniu pracy

6. Zasady i warunki wykonywania prac kontrolno-pomiarowych

7. Zasady i warunki wykonania prac montażowych

 CZAS TRWANIA, MIEJSCE ORAZ TEMATYKĘ SZKOLENIA MOŻEMY DOSTOSOWAĆ DO INDYWIDUALNYCH POTRZEB KAŻDEJ FIRMY

Kurs na uprawnienia ciepłownicze składa się z części teoretycznej i praktycznej.
Po zdanym egzaminie słuchacz otrzymuje dokumenty, które ważne są przez 5 lat.
Po tym okresie przystępuje się do samego egzaminu lub kursu z egzaminem w celu utrwalenia wiedzy.

Kursy w zakresie energetycznych uprawnień – tematyka ciepła w Bydgoszczy organizujemy cyklicznie (dwa razy w miesiącu).

Zgłoszenie na szkolenie elektryczne lub egzamin elektryczny można dokonać za pośrednictwem:

  • wypełnionego i przesłanego wniosku na e-mail: elektryczne@odeka.pl
  • załączonego poniżej formularza
  • pod numerem telefonu 608 041 101

    Kwota za każdy egzamin energetyczny w roku 2024 to 10% minimalnego wynagrodzenia – 424,20 zł
    Cena za kurs elektryka instalacji elektrycznych do 1kv 
    (potocznie SEP) z uprawnieniem SIMP – cennik

Ponadto posiadamy Państwową Komisję Egzaminacyjną, powołaną przez Prezesa Urzędu Regulacji i Energetyki
w Gdańsku która działa na terenie całego kraju

Poniżej zamieszczamy wymagany wniosek na egzamin Energetyczny (Uprawnienia cieplne, ciepłowniczew formacie PDF. 

Energetyczne uprawnienia Grupa II  (Ciepło) uprawnienia SIMP, SEP

1. kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi
2. sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi, o przesyle ciepła powyżej 50 kW
3. turbiny parowe oraz wodne o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi
4. przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody, o mocy powyżej 50 kW; – autoklawy
5. urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze o mocy powyżej 50 kW
6. pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy o mocy powyżej 50 kW
7. sprężarki o mocy powyżej 20 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych; – gazy medyczne
8. urządzenia do składowania, magazynowania i rozładunku paliw, o pojemności składowania odpowiadającej masie ponad 100 Mg
9. piece przemysłowe o mocy powyżej 50 kW
10. aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 1–9

Karta uczestnictwa na kurs uprawnienia energetyczne CIEPLNE