Odeka.pl

19 lipca 2023

Uprawnienia Energetyczne CIEPLNE Grupa Druga (G2) - Ciepłownicze

Szkolenie na uprawnienia kwalifikacyjne – uprawnienia do zajmowania się eksploatacją lub dozorem urządzeń ciepłowniczych tj. kotły, piece, sprężarki, pompy, klimatyzacje, wentylacje, autoklawy – sterylizatory, gazy techniczne – medyczne, itd.

Szkolenie G2  (ciepło) przeznaczone dla:

– elektryków
– serwisantów
– palaczy kotłowych
– monterów
– instalatorów
– obsługujących urządzenia wymagane przez przepisy prawa energetycznego.
– innych grup zawodowych
– m.in pielęgniarek do obsługi autoklawów (wyważarek, sterylizatorów)

Najbliższy termin szkolenia:

w zakładce najbliższe szkolenia

Cena:
1 dzień szkolenia 180 zł + egzamin 360 zł w zakresie E / D ( kwota 180 zł za szkolenie w uprawnień cieplnych bez względu na ilość uprawnień)

W cenie kursu zapewniamy:
– zajęcia teoretyczne i praktyczne
– profesjonalną i doświadczoną kadrę szkolącą
– materiały dydaktyczne
– catering: kawa, herbata, ciastka

Miejsce szkolenia: ODEKA Bydgoszcz, ul. Toruńska 286

Zapisy: specjalista ds. szkoleń 608 041 101

 

Tematyka szkolenia:

1. Zasady budowy, działania oraz warunki techniczne obsługi urządzeń, instalacji i sieci.

2. Przepisy dotyczące eksploatacji, wymagań w zakresie prowadzenia dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej oraz stosowania instrukcji eksploatacji  urządzeń, instalacji i sieci

3. Zasady budowy, działania oraz warunki techniczne obsługi urządzeń, instalacji i sieci.

4. Instrukcje postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa obsługi urządzeń lub zagrożenia życia, zdrowia i środowiska

5. Czynności przed rozpoczęciem w trakcie i po zakończeniu pracy

6. Zasady i warunki wykonywania prac kontrolno-pomiarowych

7. Zasady i warunki wykonania prac montażowych

 CZAS TRWANIA, MIEJSCE ORAZ TEMATYKĘ SZKOLENIA MOŻEMY DOSTOSOWAĆ DO INDYWIDUALNYCH POTRZEB KAŻDEJ FIRMY

Kurs na uprawnienia ciepłownicze składa się z części teoretycznej i praktycznej.
Po zdanym egzaminie słuchacz otrzymuje dokumenty, które ważne są przez 5 lat.
Po tym okresie przystępuje się do samego egzaminu lub kursu z egzaminem w celu utrwalenia wiedzy.

Kursy w zakresie energetycznych uprawnień – tematyka ciepła w Bydgoszczy organizujemy cyklicznie (dwa razy w miesiącu).

Zgłoszenie na szkolenie elektryczne lub egzamin elektryczny można dokonać za pośrednictwem:

  • wypełnionego i przesłanego wniosku na e-mail: elektryczne@odeka.pl
  • załączonego poniżej formularza
  • pod numerem telefonu 608 041 101

    Kwota za każdy egzamin energetyczny w roku 2023 to 10% minimalnego wynagrodzenia – 360 zł
    Cena za kurs elektryka instalacji elektrycznych do 1kv 
    (potocznie SEP) z uprawnieniem SIMP – cennik

Ponadto posiadamy Państwową Komisję Egzaminacyjną, powołaną przez Prezesa Urzędu Regulacji i Energetyki
w Gdańsku która działa na terenie całego kraju

Poniżej zamieszczamy wymagany wniosek na egzamin Energetyczny (Uprawnienia cieplne, ciepłowniczew formacie PDF. 

4

Energetyczne uprawnienia Grupa II  (Ciepło) uprawnienia SIMP, SEP

1. kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi
2. sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi, o przesyle ciepła powyżej 50 kW
3. turbiny parowe oraz wodne o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi
4. przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody, o mocy powyżej 50 kW; – autoklawy
5. urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze o mocy powyżej 50 kW
6. pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy o mocy powyżej 50 kW
7. sprężarki o mocy powyżej 20 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych; – gazy medyczne
8. urządzenia do składowania, magazynowania i rozładunku paliw, o pojemności składowania odpowiadającej masie ponad 100 Mg
9. piece przemysłowe o mocy powyżej 50 kW
10. aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 1–9

Karta uczestnictwa