Odeka.pl

8 marca 2024

Uprawnienia elektryczne - kurs elektryka do 1 kV i powyżej 1 kV - grupa I

W naszym ośrodku doskonalenia kadr w Bydgoszczy organizujemy kursy elektryka i uprawnienia elektryka z obsługi urządzeń i instalacji elektrycznych do 1 kV. Podczas szkolenia elektryka uczestnicy zapoznają się z informacjami z zakresu montażu, a także zgłębiają wiedzę dotyczącą czynności kontrolnych, remontowych i konserwacyjnych. Proponowane szkolenia elektryczne składają się z dwóch części – teoretycznej i praktycznej. W trakcie tej pierwszej dajemy uczestnikom dostęp do materiałów edukacyjnych oraz prezentacji multimedialnych. Następnie przychodzimy do drugiego etapu, który polega na doskonaleniu umiejętności w laboratoriach.

Czas trwania kursu elektryka: 1-2 dni 

Termin szkolenia elektryka: w zakładce harmonogram kursów

Kiedy egzamin elektryczny? : po szkoleniu lub w innym terminie raz na tydzień

Cena szkolenia elektrycznego: 100 zł plus egzamin 424,20 zł

Kurs na elektryka – zakres i cena szkolenia

Aby móc rozpocząć naukę w ramach kursu elektryka realizowanego przez nasz ośrodek, wystarczy mieć przynajmniej 18 lat i ukończyć co najmniej szkołę podstawową. Co obejmuje szkolenie, po którym można starać się o uprawnienia elektryczne do 1 kV? Zapewniamy przyjazną atmosferę, wyszkoloną i doświadczoną kadrę instruktorów i wykładowców oraz przygotowujemy dla kursantów materiały edukacyjne niezbędne do nauki. Oprócz tego uczestnicy mogą liczyć także na catering. Cena za dzień szkolenia to 100 zł. Opłata za przystąpienie do egzaminu, po którym jedna osoba uzyskuje uprawnienie z zakresu E/D wynosi, z kolei 424,20 zł. Jeśli chcesz poznać nadchodzące terminy kursów, które organizujemy w Bydgoszczy, przejdź do zakładki Najbliższe szkolenia.

Miejsce szkolenia: ODEKA Bydgoszcz, ul. Toruńska 286
lub u pracodawcy

Cena: 100 zł plus egzamin

Czas trwania
1-2 dni w  zależności od opcji


Zapisy: specjalista ds. szkoleń: 608 041 101

Więcej pytań i odpowiedzi w zakładce FAQ


Po pomyślnie zakończonym kursie elektryka w zakresie uprawnień montażu, obsługi, konserwacji, remontów, kontroli pomiaru w instalacjach do 1 kv zdobyte po egzaminie uprawnienia elektryczne G1 są ważne przez 5 lat – po tym czasie można podejść ponownie do egzaminu albo kursu elektryka połączonego z egzaminem. Właściwą procedurę egzaminacyjną zapewnia działająca u nas Państwowa Komisja Egzaminacyjna powołana przez Prezesa Urzędu Regulacji i Energetyki w Gdańsku.

Kursy elektryczne w Bydgoszczy organizujemy cyklicznie (dwa razy w miesiącu).

Zgłoszenia na egzamin elektryczny lub oferowany kurs przyszły elektryk może dokonać za pośrednictwem:

Kwota za każdy egzamin energetyczny w roku 2024 to 10% minimalnego wynagrodzenia – 424,20 zł

Cena za kurs elektryka instalacji elektrycznych do 1kv (potocznie SEP) z uprawnieniem SIMP – cennik

Załącznik z wnioskiem na egzamin Elektryczny SEP, SIMP

Tematyka szkolenia – kurs elektryka

Decydując się na nasz kurs na elektryka, masz pewność zapoznania się z wszelkimi niezbędnymi informacjami potrzebnymi do uzyskania uprawnień. Na samym początku nasi instruktorzy przedstawiają kursantom wiedzę dotyczącą budowy urządzeń oraz instalacji i ich działania, a także warunków technicznych, jakie muszą spełniać. Podczas kursu omawiamy również kwestie dotyczące ochrony przeciwporażeniowej, odgromowej i przepięciowej. Zapoznajemy uczestników z obowiązkami spoczywającymi na barkach osób piastujących stanowiska E i D. Ponadto w kompleksowy sposób opracowujemy szczegóły dotyczące przestrzegania zasad bezpieczeństwa pracy oraz reguł udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach wypadkowych. Aby zapisać się na kurs elektryka lub egzamin, po którym uzyskuje się uprawnienia elektryczne do 1 kV, wystarczy:

 • skorzystać z formularza zamieszczonego na końcu tej strony.
 • dokonać zgłoszenia, dzwoniąc pod numer: 608 041 101.
 • wypełnić wniosek i przesłać go na adres elektryczne@odeka.pl.

Uprawnienia G1 – Rozporządzenie MKiŚ z dnia 1 lipca 2022 roku

Zgodnie z obowiązującym prawem, kwalifikacje z grupy 1. obejmują uprawnienia elektryczne. Ukończywszy kurs elektryka i zdawszy egzamin, otrzymuje się dokument upoważniający do pracy z instalacjami, sieciami i urządzeniami wytwarzającymi, zużywającymi, przesyłającymi, magazynującymi lub przetwarzającymi prąd. Szczegółowe wytyczne na ten temat można znaleźć w Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.

 

Kursy elektryka dla firm i instytucji

Usługi kierujemy również do firm, oferując im indywidualne podejście i personalizację zagadnień z zakresu instalacji, urządzeń i sieci elektrycznych. Realizujemy szkolenia dotyczące przepisów prawnych poruszających kwestie:

 • doboru pracowników na stanowiska d (dozoru) i e (eksploatacji),
 • przyłączenia instalacji do sieci oraz eksploatacji funkcjonujących w jej obrębie urządzeń,
 • kontrolowania i sporządzania dokumentacji technicznej w ramach dozoru oraz weryfikowania stosowania zapisów instrukcji,
 • budowy urządzeń,
 • obowiązujących norm prawnych,
 • ochrony przeciwporażeniowej i środków ochronnych,
 • układów sieciowych selv i pelv.
 • organizowania i zarządzania pracami przy instalacjach elektrycznych.

Ponadto organizujemy kursy elektryka, podczas których szczegółowo omawiamy zagadnienia terminologiczne, ochronne (na czele z zasadami BHP i pierwszą pomocą) oraz przygotowujemy do radzenia sobie z sytuacjami awaryjnymi i pożarowymi.

Dlaczego warto odbyć kurs dla elektryka?

Ukończenie oferowanego przez nasz ośrodek kursu elektryka upoważnia do przystąpienia do egzaminu, którego zaliczenie skutkuje przyznaniem uprawnień do 1 kV. W ramach współpracy z ODEKA można liczyć na wysokojakościową realizację programu wymaganego przez Państwową Komisję Egzaminacyjną. Dokument potwierdzający kwalifikacje ważny jest 5 lat i daje właścicielowi wiele możliwości. Posiadanie zaawansowanych umiejętności z pewnością dostrzegają pracodawcy potrzebujący wyszkolonych specjalistów.

Nisza na rynku pracy wiąże się także z szansą rozwoju zawodowego. W obliczu braku specjalistów w naszym kraju łatwiej o znalezienie atrakcyjnej oferty zatrudnienia dla osób z uprawnieniami. Ich uzyskanie może być szczególnie interesujące dla ludzi młodych czy przebranżawiających się specjalistów, którzy zdecydowali się na kurs elektryka, żeby rozszerzyć zakres świadczonych do tej pory usług. Ponadto biorąc pod uwagę wspomniane braki kadrowe, szkolenie pozwala myśleć także o satysfakcjonującym wynagrodzeniu w wielu miejscach w całej Polsce.

Karta uczestnictwa