Odeka.pl

22 lutego 2024

PV Fotowoltaika

Przebieg szkolenia: Certyfikowane szkolenia OZE (Odnawialne Źródła Energii) – PV Fotowoltaika

Najbliższy termin szkolenia:  w zakładce najbliższe szkolenia
19, 20, 21.09.2022 r.

Czas trwania: uzależniony od indywidualnych potrzeb kursanta (3 typy szkoleń)

Cena:
Certyfikowany instalator systemów fotowoltaicznych (3 dni) – 2.490 zł
Certyfikowany instalator systemów fotowoltaicznych z Pomiarami elektrycznymi (4 dni) – 2.990 zł
Certyfikowany instalator systemów fotowoltaicznych – szkolenie przypominające (1 dzień) – 790 zł

Co zapewniamy w cenie kursu:
– zajęcia teoretyczne i praktyczne

– materiały dydaktyczne
– catering: kawa, herbata, ciastka
– zajęcia praktyczne na różnych połaciach dachowych
– zapewniamy dodatkowe zajęcia praktyczne w fabryce paneli fotowoltaicznych

Warunki przyjęcia na szkolenie:
– ukończona min. szkoła podstawowa

– ukończone 18 lat

Miejsce szkolenia: ODEKA Bydgoszcz, ul. Toruńska 286

Terminy szkolenia: w zakładce najbliższe szkolenia 

Zapisy:
   telefon: 608041101
     email:  biuro@odeka.pl
     adres:  Toruńska 286, 85-880 Bydgoszcz

fotowoltaika_kurs

Wykaz szkoleń z określeniem zakresu programowego szkolenia podstawowego oraz przypominającego, z podziałem na grupy tematyczne i zagadnienia

     Lp.

Grupa tematyczna

Zagadnienia

 
 
 

1

Zagadnienia ogólne. Dokumenty odniesienia dotyczące stosowania
i wykorzystania fotowoltaiki

1. Przepisy krajowe oraz polskie normy dotyczące stosowania w wykorzystania fotowoltaiki:
1.1. Podstawy prawne i celne wprowadzenia systemu certyfikacji instalatorów. 
1.2. Prawa i obowiązki certyfikowanego instalatora mikroinstalacji i małych instalacji fotowoltaicznych; warunki uzyskiwania, odnawiania i utraty certyfikatu

 

2. Przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz środowiska stosowane w czasie instalowania – identyfikacji zagrożenia:                                      

 

2

Podstawowe właściwości fizyczne i zasada działania systemów fotowoltaicznych

1. Ogniowo słoneczne – budowa i zasada działania
1.1. Konwersja fotowoltaiczna – podstawy fizyczne; struktura i charakterystyka techniczna ogniw fotowoltaicznych
1.2. Struktura i charakterystyka techniczna modułów fotowoltaicznych                

 

2. Rodzaje ogniw i modułów fotowoltaicznych

2.1. Ogniwa z krzemu monokrystalicznego
2.2. Ogniwa z krzemu polikrystalicznego
2.3. Ogniwa z krzemu cienkowarstwowe (amorficzne, mikrokrystaliczne)
2.4. Ogniwa cienkowarstwowe: Typu CIS, typu CIGS, typu CdTe i inne

 

3. Rodzaje systemów fotowoltaicznych
3.1. Systemy wydzielone i fotowoltaiczne                                                                                                              
3.2. Systemy podłączone do sieci energetycznej z magazynowaniem i bez magazynowania energii elektrycznej
3.3. Systemy mieszane (hybrydowe)
3.4. Systemy fotowoltaiczne zintegrowane z budynkami i konstrukcjami budowlanymi (BIPV) –
na dachach, elewacjach, jako szklane dachy itp. rozwiązania, systemy niezintegrowane (BAPV)

 

4. Urządzenia i elementy systemów fotowoltaicznych
4.1. Akumulatory w autonomicznych systemach fotowoltaicznych
4.2. Regulatory ładowania
4.3. Typy falowników/inwerterów w systemach fotowoltaicznych
4.4. Elementy instalacyjne (w szczególności kable, złącza, wyłączniki, bezpieczniki)
4.5. Zabezpieczenia i ochrona odgromowa i przeciwprzepięciowa w systemach fotowoltaicznych
4.6. Sposoby montażu konstrukcji wsporczych i profili mocujących moduły fotowoltaiczne

 

3

Zasady doboru systemów fotowoltaicznych

1. Wybór rozwiązań technicznych:
1.1. Określenie miejsca lokalizacji, kierunku i nachylenia ogniwa słonecznego, nasłonecznienia, warunków klimatycznych oraz metod/technik instalacyjnych w zależności od miejsca montażu
1.2. Miejsc dostępu dla instalacji (powierzchnia, ustawienie względem horyzontu i kierunku geograficznego południa)
1.3. Elementy zacieniające. Wpływ zacienienia na wydajność instalacji. Diody bocznikujące
1.4. Zagadnienia wytrzymałościowe w przypadku budynków (dachy, fasady)          

 

2. Pozyskiwanie i przetwarzanie danych pogodowych

 

3. Autonomiczne systemy fotowoltaiczne                                                                                          
3.1. Przykłady systemów autonomicznych
3.2. Elementy systemów autonomicznych i ich rola w systemie
3.3. Zasilanie awaryjne

 

4. Podłączenie systemu fotowoltaicznego do sieci energetycznej                                                          
4.1. Obliczanie powierzchni systemu i liczby modułów oraz wielkości znamionowych systemu, niezbędnych podsystemów i urządzeń oraz odpowiedniego osprzętu
4.2. Dobór falownika/inwertera. Funkcje bezpieczeństwa falownika/inwertera. Określanie sprawności falownika/inwertera
4.3. Dopasowanie generatora fotowoltaicznego do falownika/inwertera

 

5. Polskie normy oraz specyfikacje techniczne związane z grupą tematyczną

 

4

Montaż i regulacja instalacji systemu fotowoltaicznego

1. Plan instalacji (string plan)                                                                                    

 

2. Narzędzie i wyposażenie do montażu

 

3. Zasady praktyczne wykonywania instalacji, dobór i wymiarowanie przewodów oraz kabli

 

4. Konfigurowanie i uruchamianie systemów fotowoltaicznych
4.1. Konfigurowanie parametrów i komunikacja z regulatorem ładowania oraz falownikiem sieciowym
4.2. Montaż modułów fotowoltaicznych na przykładowych konstrukcjach wsporczych
4.3. Montaż i uruchomienie systemu autonomicznego
4.4. Montaż i uruchomienie systemu przyłączonego do sieci

 

5. Współpraca z akumulatorami w systemach autonomicznych

 

6. Ograniczanie przepięć

 

7. Instalacja odgromowa oraz instalacja uziemienia

 

8. Montaż systemów fotowoltaicznych zintegrowanych z budynkami i konstrukcjami budowlanymi (BIPV) i systemów niezintegrowanych (BAPV)

 

9. Analiza typowych błędów montażowych

 

10. Warunki odbioru i dokumentacja techniczna instalacji

 

5.

Wydajność systemów fotowoltaicznych

1. Charakterystyki prądowo-napięciowe modułów; punkt mocy maksymalnej

 

2. Czynniki mające wpływ na wydajność pracy instalacji

 

3. Ocena pracy systemu – porównanie założonych i rzeczywistych parametrów pracy instalacji

 

6.

Czynności związane z modernizacją
i utrzymaniem systemów fotowoltaicznych

1. Program utrzymania

 

2. Analiza typowych błędów związanych z modernizacją i utrzymaniem instalacji w należytym stanie technicznym

 

3. Rodzaje typowych zakłóceń i awarii systemów fotowoltaicznych

 

4. Monitorowanie własności systemu fotowoltaicznego – wytyczne i wymagania dotyczące pomiarów i ich analiza
4.1. Ocena wydajności instalacji i stanu jej poszczególnych elementów
4.2. Badania termowizyjne. Cel i warunki wykonywania tego rodzaju badań

 

 

Karta uczestnictwa