Odeka.pl

18 czerwca 2024

Hakowy Sygnalista

Przebieg szkolenia: Hakowy, Sygnalista

Czas trwania: 8 h dydaktycznych

Cena: 350 zł brutto

Cel kursu: komunikacja z operatorami urządzeń dźwignicowych oraz bezpieczne wykonywanie czynności

Warunki przyjęcia:
– ukończone 18 lat
– brak przeciwwskazań zdrowotnych

Miejsce szkolenia: ODEKA Bydgoszcz, ul. Toruńska 286

Terminy: w zakładce najbliższe szkolenia

Zapisy:
  telefon: 698 700 888
    email: udt@odeka.pl
    adres: Toruńska 286, 85-880 Bydgoszcz

Tematyka:

1. Znajomość przepisów prawnych.

2. Obowiązki i zadania hakowego wynikające z przepisów prawnych i norm.

3. Techniki zawieszania ładunków.

4. Osprzęt dźwignic oraz wyposażenie.

5. Techniki sygnalizacyjne.

6. Kody sygnalizacyjne.

7. Kierowanie ruchem dźwignicy.

8. Warunki bezpiecznej pracy przy dźwignicach.

9. Zasady postępowania w przypadku awarii lub wypadku.

10. Ocena stanu technicznego zawiesi.

Kim jest hakowy sygnalista ?

Hakowy zapoznaje się z ładunkiem, określa jego masę, położenie środka ciężkości, położenie punktów mocowania i stosuje odpowiedni element służący do jego zawieszania i mocowania. Przytrzymywanie przez hakowego zaczepionego ładunku podczas jego przemieszczania jest dopuszczalne wyłącznie z zastosowaniem odpowiednich środków umożliwiających nadanie ładunkowi właściwego kierunku. Sygnalista i hakowy używają w trakcie pracy elementów odzieży lub wyposażenia, które są widoczne z kabiny żurawia i które odróżniają ich od pozostałych pracowników.

Terminy: w zakładce najbliższe szkolenia

Zapisy:
  telefon: 602 222 529
  email:  udt@odeka.pl
  adres: Toruńska 286, 85-880 Bydgoszcz

Karta uczestnictwa