Odeka.pl

9 września 2021

Konserwacja urządzeń podlegających UDT

Kursy: konserwacja sprzętów urządzeń technicznych UDT

Dla osób zainteresowanych obsługą lub konserwacją urządzeń podlegających UDT prowadzimy szkolenia w zakresie:

  • wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia – wszystkie rodzaje
  • podesty ruchome stacjonarne, wiszące oraz masztowe
  • podesty ruchome przejezdne oraz załadowcze, w tym do transportu osób
  • suwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego przeznaczenia
  • suwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego i specjalizowanego przeznaczenia
  • wciągarki i wciągniki  ogólnego przeznaczenia – wciągarki elektryczne
  • żurawie stacjonarne /samojezdne / wieżowe / przeładunkowe / przewoźne / przenośne itp.
  • dźwigi do transportu osób lub ładunków / dźwigi budowlane / dźwigi towarowo-osobowe / dźwigi szpitalne / windy
  • HDS – żuraw przeładunkowy, podnośniki samochodowe
  • Dźwigniki

Jak wygląda szkolenie:

Szkolenia przeprowadzana są zgodnie z założeniami programu zatwierdzonego przez UDT z Bydgoszczy i Warszawy. Trwa od 3-6 spotkań w zależności od posiadanych uprawnień- jeśli kursant posiada uprawnienia z obsługi to zajęcia trwają około 3 spotkań. Natomiast osoby nie posiadające uprawnień z obsługi muszą podejść do zajęć w tej tematyce.

Cel kursu:

Podstawowym celem kursu jest nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie niezbędnym dla prawidłowej obsługi oraz konserwacji urządzeń suwnicowych i wózków jezdniowych  lub itp.oraz przygotowaniu do egzaminu przed Urzędem Dozoru Technicznego w zakresie konserwacji.

Czas trwania kursu:

Czas trwania szkolenia uzależniony jest od określonego urządzenia oraz od indywidualnych potrzeb i umiejętności słuchacza.

Szkolenie praktyczne oraz egzamin przed UDT odbywa się na naszym sprzęcie lub u zleceniodawcy.

Podczas trwania szkolenia zgłaszamy uczestników do egzaminu przed UDT.

Zajmujemy się kompleksowo: szkoleniem, zorganizowaniem egzaminu, przesłaniem wniosków uczestników szkolenia do UDT, ewentualnymi badaniami lekarskimi i wydaniem uprawnień. Uzyskane dokumenty kiedyś były bezterminowe natomiast po zmianie rozporządzenia zostały wprowadzone plakietki z terminami ważności na około 5-10 lat

POSIADAMY UDT – CERT

Kurs kończy się egzaminem teoretycznym oraz praktycznym przed Inspektorem Urzędu Dozoru Technicznego. Po zdaniu egzaminu słuchacze szkolenia otrzymują zaświadczenie kwalifikacyjne uprawniające do obsługi lub konserwacji urządzenia na które zdawał.

Osoba posiadająca uprawnienia konserwatora może wydawać i podpisywać dokumenty konserwacji urządzenia na który posiada uprawnienia.

Proszę wybrać temat szkolenia i egzaminu- zakres obsługi, aby dowiedzieć się więcej na temat szkolenia:

Operator wózka jezdniowego

Operator podestów ruchomych

Operator suwnic

Obsługa wciągarek i żurawików warsztatowych

Operator żurawi przeładunkowych HDS

Operator dźwigu towarowego - winda

Hakowy - Sygnalista

Hakowy - Sygnalista

Zgłoszenia na kurs przyjmujemy pod numerem telefonu 602 222 529 lub poprzez formularz zgłoszeniowy

Karta uczestnictwa