Odeka.pl

20 września 2023

Koparki jednonaczyniowe

Uprawnienia na koparki można uzyskać w dwóch kategoriach:
– klasa III o masie własnej poniżej 25 ton (łyżka do kopania np.: wykopy pod kanalizację)
– klasa I o masie własnej powyżej 25 ton (łyżka do kopania)

Najbliższy termin kursu:

  • 13.10.2022 r. 13:00 Start

  • 24.11.2023 r.  13:00 Start

  • 15.12.2023 r.  13:00 Start

Czas trwania:
szkolenie teoretyczne odbywa się w weekendy (piątek w godzinach 13:00-18:00, sobota w godzinach 9:00-14:00,
szkolenie praktyczne odbywa się w dni powszednie i w weekendy

Cena:
1700 zł Koparka kl. III
2400 zł Koparka kl. III i kl. I
w cenie: szkolenie teoretyczne oraz praktyczne, badania lekarskie i egzamin IMBiGS – Instytut Mechanizacji Budownictwa
i Górnictwa Skalnego

Co zapewniamy w cenie kursu:
– zajęcia teoretyczne i praktyczne
– materiały dydaktyczne
– catering: kawa, herbata, ciastka
– badania lekarskie

Warunki przyjęcia:
– ukończone 18 lat
– wykształcenie co najmniej podstawowe
– świadectwo lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych – w cenie kursu

Miejsce kursu: ODEKA Bydgoszcz, ul. Toruńska 286

Terminy: w zakładce najbliższe szkolenia

Zapisy:
telefon: 698 700 888
email:  koparki@odeka.pl
adres: Toruńska 286, 85-880 Bydgoszcz

Operator koparek jednonaczyniowych

Celem szkolenia w zakresie koparki jest przygotowanie uczestników kursu do prawidłowego i z zachowaniem obowiązujących zasad bezpieczeństwa  wykonywania zawodu operatora oraz zdanie egzaminu IMBiGS. Szkolenie odbywa się w Ośrodku Doskonalenia Kadr ODEKA SIMP w Bydgoszczy lub w firmie, która zgłasza chęć przeszkolenia grupy pracowników.  Egzamin z racji dokumentacji i akceptacji jednostki egzaminacyjnej odbywa się u Nas w Ośrodku na ul. Toruńskiej 286, Bydgoszcz oraz poligonach zaakceptowanych przez Instytut. Zajęcia teoretyczne i praktyczne prowadzone  są z pełną starannością i ciekawą fabułą na temat pracy w zawodzie operatora. Wykładowcy również chętnie odpowiadają na pytania zadawane przez kursantów.

Karta uczestnictwa