Odeka.pl

19 października 2021

Koparki jednonaczyniowe

Uprawnienia na ten sprzęt budowlany można uzyskać w dwóch kategoriach:

klasa III o masie własnej poniżej 25 ton (łyżka do kopania np.: wykopy pod kanalizę)

klasa I o masie własnej powyżej 25 ton (łyżka do kopania)

Cena: 

1700 zł Koparka kl. III

            2400 zł Koparka kl. III i kl. I

w cenie: szkolenie teoretyczne oraz praktyczne, badania lekarskie i egzamin IMBiGS – Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego

Czas trwania: szkolenie teoretyczne odbywa się w weekendy (piątek o godzinie 13:00-18:00, soboty o godzinie 9:00-14:00)
                        praktyczne w tygodniu i weekendy

Co zapewniamy w cenie kursu:
– zajęcia teoretyczne i praktyczne
– materiały dydaktyczne
– catering: kawa, herbata, ciastka
– badania lekarskie

Warunki przyjęcia:
– ukończone 18 lat
– wykształcenie co najmniej podstawowe
– świadectwo lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych – w cenie kursu

Miejsce Szkolenia:
 Bydgoszcz ODEKA ul. Toruńska 286, Bydgoszcz

Terminy: w zakładce najbliższe szkolenia

Zapisy:
telefon: 698 700 888
   email:  koparki@odeka.pl
   adres: Toruńska 286, 85-880 Bydgoszcz

Operator koparek jednonaczyniowych

Celem szkolenia w zakresie koparki jest przygotowanie uczestników kursu do prawidłowego i z zachowaniem obowiązujących zasad bezpieczeństwa  wykonywania zawodu operatora oraz zdanie egzaminu IMBiGS. Szkolenie odbywa się w Ośrodku Doskonalenia Kadr ODEKA SIMP w Bydgoszczy lub w firmie, która zgłasza chęć przeszkolenia grupy pracowników.  Egzamin z racji dokumentacji i akceptacji jednostki egzaminacyjnej odbywa się u Nas w Ośrodku na ul. Toruńskiej 286, Bydgoszcz oraz poligonach zaakceptowanych przez Instytut. Zajęcia teoretyczne i praktyczne prowadzone  są z pełną starannością i ciekawą fabułą na temat pracy w zawodzie operatora. Wykładowcy również chętnie odpowiadają na pytania zadawane przez kursantów.

Karta uczestnictwa