Odeka.pl

16 stycznia 2023

Kurs operatora koparkoładowarki, kurs na koparki i ładowarki Klasy I i III

Kurs koparki, ładowarki, koparkoładowarki

Najbliższe terminy szkoleń

25.11.2022 r. godzina 13:00 Start

28.01.2022 r. godzina 13:00 Start

 Zapisy:

telefon: 663 412 906
email: koparki@odeka.pl
adres: Toruńska 286,
85-880 Bydgoszcz

Kurs koparkoładowarki – Wasza szansa na zdobycie wymarzonej pracy:

Pracownicy fizyczni coraz częściej mogą liczyć na atrakcyjne warunki zatrudnienia oraz godziwe wynagrodzenie. Wiele zawodów wymaga jednak posiadania stosownych kwalifikacji, które obecnie można dość szybko zdobyć, odbywając profesjonalne szkolenia. Zapisując się na kurs operatora koparkoładowarki, ładowarki lub koparki, organizowany przez Ośrodek Doskonalenia Kadr ODEKA SIMP, zyskają Państwo zarówno teoretyczną wiedzę, jak i praktycznie umiejętności związane z obsługą tych popularnych w wielu branżach maszyn oraz pojazdów.

Szkolenia na ładowarkę, koparkoładowarkę, koparkę – szeroka oferta kursów

W ODEKA SIMP przygotowaliśmy szeroką gamę szkoleń, obejmującą kilkanaście kursów na koparkoładowarki, koparki oraz ładowarki. Osoby chętne, by podnosić swoje kwalifikacje oraz zdobywać nowe uprawnienia, mogą zapisać się na jedno ze szkoleń, których pełną ofertę przedstawiamy poniżej.

Kurs na koparkoładowarkę klasa III, wyposażoną w łyżkę do kopania oraz nabierania. Osoba, która ukończyła takie szkolenie, może obsługiwać:

 • jednonaczyniowe koparki o masie całkowitej do 4 ton
 • koparko-spycharki,
 • ładowarki jednonaczyniowe o masie całkowitej do 8 ton.| 
 1. Szkolenie z obsługi koparki jednonaczyniowej klasy III o masie własnej do 25 ton z łyżką do kopania.
 2. Kursy na ładowarkę jednonaczyniową klasy III o masie własnej do 20 ton z łyżką do nabierania.
 3. Nauka obsługi koparki jednonaczyniowej klasy I o masie własnej przekraczającej 25 ton wyposażonej w łyżkę do kopania.
 4. Szkolenie dla operatorów ładowarek jednonaczyniowych klasy I, których masa własna przekracza 25 ton z łyżką do nabierania (uprawnienia w tej specjalności upoważniają również do obsługi spycharki w kat. III).
 5. Kursy na spycharki klasy III o mocy silnika do 110 kW oraz klasy I o mocy silnika powyżej 110 kW.
 6. Uprawienia do obsługi równiarki klasy I.
 7. Kursy z obsługi zespołów maszyn do produkcji betonu (betoniarek) klasa II.
 8. Szkolenia uprawniające do pracy walcem drogowym.
 9. Nauka obsługi maszyny do rozkładania mieszanek mineralno-asfaltowych (rozściełaczy) klasy II.
 10. Kursy dla operatorów remonterów nawierzchni drogowych klasy III.
 11. Instruktaż z obsługi rusztowań.
 12. Szkolenia uprawniające do obsługi wielozadaniowych, bezklasowych nośników osprzętów (z wyłączeniem wózków widłowych podnośnikowych).
 13. Uprawnienia dla operatorów pilarek mechanicznych oraz przecinarek drogowych spalinowych.

Czas trwania kursu, cena i warunki uczestnictwa

Każdy organizowany przez nas kurs na koparkoładowarki, ładowarki lub koparki składa się z części teoretycznej odbywającej się w weekendy oraz praktycznej – w tygodniu oraz weekend. Rozpoczynamy w piątek o godzinie 13:00.

Cena szkolenia zależy od rodzaju interesującego Państwa sprzętu oraz typu uprawnień. Instruktaż kończy się egzaminem przeprowadzanym zgodnie z wymogami Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.

Cena szkolenia zależy od rodzaju interesującego Państwa sprzętu oraz typu uprawnień. Instruktaż kończy się egzaminem przeprowadzanym zgodnie z wymogami Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.

Miejsce Szkolenia: Bydgoszcz ODEKA SIMP ul. Toruńska 286

Terminy: w zakładce najbliższe szkolenia

Zapisy:
telefon:
663 412 906
e-mail:  koparki@odeka.pl
adres: 
Toruńska 286, 85-880 Bydgoszcz

kurs koparki

Osoby zainteresowane uzyskaniem określonych uprawnień, muszą spełnić następujące wymogi:

 • ukończone 18 lat,
 • minimum podstawowe wykształcenie,
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych.

Zajęcia odbywają się w Bydgoszczy w siedzibie ODEKA SIMP przy ul. Toruńskiej 286.

Sprawdź aktualne terminy kursów na koparkę, ładowarkę lub koparkoładowarkę w zakładce: najbliższe szkolenia!

Jaki jest cel kursu na operatora koparki?

Podstawowym celem organizowanych przez nas kursów jest zdobycie uprawnień do pracy na maszynach i pojazdach wykorzystywanych m.in. przy robotach ogólnobudowlanych, drogowych, górniczych oraz w wielu innych dziedzinach przemysłu. W profesjonalny sposób przygotowujemy kandydatów do pracy na stanowisku operatora ładowarki, koparki lub innej maszyny, wyposażając ich w wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne.

Podstawowe informacje organizacyjne o szkoleniach w ODEKA SIMP

 1. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych instruktorów oraz wykładowców z Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.
 2. W zależności od potrzeb, kurs ładowarki, koparkoładowarki lub spycharki może odbywać się w weekendy bądź w trybie całodziennym, lub popołudniowym.
 3. Szkolenia kończą się egzaminem państwowym, składającym się z części teoretycznej oraz praktycznej.
 4. Po zdaniu egzaminu kursanci otrzymują świadectwa potwierdzające zdobycie stosownych uprawnień do obsługi maszyn wraz z odpowiednim wpisem w książce operatora.

Dlaczego warto posiadać uprawnienia na koparkę, koparkoładowarkę lub ładowarkę?

Zarówno różnego rodzaju ładowarki czołowe, jak i koparki, a także koparkoładowarki klasy I oraz III to jedne z najczęściej stosowanych maszyn we współczesnym budownictwie oraz pracach przemysłowych. Zdobycie uprawnień do ich obsługi umożliwia pracownikom podjęcie ciekawej, perspektywicznej pracy, zwykle związanej z wynagrodzeniem adekwatnym do posiadanych kwalifikacji. Prowadzone w przyjaznej atmosferze kursy, zajęcia teoretyczne oraz praktyczne, realizowane przez wykwalifikowanych specjalistów, to Wasza szansa na zwiększenie atrakcyjności na rynku pracy połączona z możliwością zdobycia nowych, przydatnych umiejętności.

Jednym z powodów, dla których koparkoładowarki klasy III (do 25 ton) oraz I (powyżej 25 ton) cieszą się tak powszechnym zastosowaniem przy pracach budowlanych, drogowych, górniczych oraz wielu innych, jest ich uniwersalny charakter. Konstrukcja oparta na kołowym podwoziu wyposażona jest w dwa niezależne od siebie układy robocze – koparkowy oraz ładowarkowy. Umożliwia to wykorzystanie maszyny zarówno do wykonywania wykopów, jak i wszelkich prac związanych z załadunkiem lub rozładunkiem materiałów. To jednak nie wszystko, gdyż konstrukcja tego sprzętu umożliwia zamontowanie na obu układach dodatkowego osprzętu roboczego, który rozszerza zakres możliwych do wykonania prac m.in. o zgarnianie i zamiatanie, koszenie, zgniatanie, frezowanie, wiercenie oraz wiele innych działań.

Kursy na koparki i koparkoładowarki – podnieście swoje kwalifikacje!

Ośrodek Doskonalenia Kadr ODEKA SIMP w Bydgoszczy prowadzi profesjonalne kursy na koparkoładowarki oraz koparki, a także szkolenia z obsługi ładowarek i wielu innych maszyn ogólnobudowlanych. Nasza propozycja ma charakter kompleksowy, co czyni ją jedną z najlepszych ofert szkoleniowo-dydaktycznych w Polsce. Zajęcia prowadzone przez doświadczonych instruktorów, zakończone państwowym egzaminem IMBiGS to Państwa szansa na podniesienie zawodowych kompetencji oraz na znalezienie wymarzonej i dobrze płatnej pracy na stanowisku operatora maszyn budowlanych.

Zajęcia teoretyczne – co obejmują?

W pierwszej części kurs na koparkoładowarki podobnie jak szkolenia z obsługi wszystkich pozostałych maszyn obejmuje zajęcia teoretyczne. Pozwalają uczestnikom zapoznać się z podstawowymi prawnymi raz technicznymi aspektami pracy w zawodzie. W trakcie szkolenia omawiane są m.in. takie kwestie, jak.:

 • budowa sprzętu,
 • dokumentacja techniczna,
 • prawidłowe sposoby eksploatacji,
 • przepisy BHP,
 • mechanika, hydraulika oraz elektrotechnika.

Część praktyczna

Po przepracowaniu części teoretycznej kursanci biorą udział w zajęciach praktycznych pod okiem naszych ekspertów. Moduł rozpoczyna się wstępną praktyką, która pozwala kandydatowi na operatora zapoznać się ze specyfiką koparki, koparkoładowarki lub ładowarki oraz poznać środowisko robocze. Wyrozumiałość instruktorów, połączona z wyczuleniem na błędy i nieprawidłowości, to gwarancja przyjaznej atmosfery oraz wartościowego szkolenia. Zwieńczeniem części teoretycznej i praktycznej jest oczywiście egzamin państwowy, który w naszym Ośrodku charakteryzuje się bardzo wysokim stopniem zdawalności.

Kto może zapisać się na kurs operatora koparkoładowarki w ODEKA SIMP?

Wymagania, które w świetle obowiązujących przepisów narzucamy kandydatom, chcącym rozpocząć kursy na koparki, koparkoładowarki, ładowarki lub inne maszyny budowlane, są bardzo niewielkie. Jeśli ukończyli Państwo 18 lat, posiadacie co najmniej podstawowe wykształcenie, oraz udokumentowany stosownym zaświadczeniem brak przeciwwskazań lekarskich do wykonywania zawodu, możecie wziąć udział w szkoleniu.

Doskonale zdajemy sobie sprawę z faktu, że praca na stanowisku operatora maszyn budowlanych jest wymagająca i specyficzna. Jednocześnie, wykonywana z pasją oraz zaangażowaniem, może stać się źródłem ogromnej satysfakcji. Zdobyte u nas uprawnienia, pozwalają na znalezienie stabilnego zatrudnienia w wielu branżach i gałęziach przemysłu, zarówno w polskich, jak i międzynarodowych przedsiębiorstwach.

Swoją ofertę kierujemy do doświadczonych pracowników, jak i osób, które dopiero wchodzą na rynek pracy. Jeśli chcą Państwo zdobyć nowe umiejętności, podnieść swoje kwalifikacje lub uzyskać uprawnienia, które umożliwią pracę na określonym stanowisku, już dziś sprawdźcie najbliższe terminy kursów i zapiszcie się na interesujące Was szkolenie w ODEKA SIMP!

Praca koparką lub koparkoładowarką – najczęściej zadawane pytania

Jakie są podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy maszynami budowlanymi?

Zgodnie z przepisami BHP przy robotach z wykorzystaniem koparki, ładowarki lub koparkoładowarki, niedopuszczalne jest obsługiwanie tych maszyn bez urządzeń zabezpieczających lub sygnalizacyjnych. Operator nie może dokonywać zmian w konstrukcji maszyny ani naprawiać sprzętu będącego w ruchu. Zabronione jest również czyszczenie oraz odtłuszczanie poszczególnych części maszyny za pomocą benzyny lub rozpuszczalników, których opary mogą tworzyć z powietrzem mieszaniny gazów palnych lub wybuchowych.

Jak bezpiecznie prowadzić roboty w obrębie pasa drogowego?

Każdy użytkownik koparki lub ładowarki wykonujący prace w pasie drogi powinien prowadzić je w warunkach zamkniętego ruchu, lub wyłączenia z ruchu jezdni, jej części bądź pasa. W sytuacji, gdy roboty prowadzone są na poboczach, rowach lub skarpach na remontowanych odcinkach jezdni, wymagane jest ograniczenie prędkości pojazdów.

Jakich zasad należy przestrzegać podczas załadunku maszyn na środki transportu?

Załadunek na środki transportu drogowego lub kolejowego powinien być realizowany z rampy czołowej, zgodnie z instrukcją załadunku i transportu danej maszyny. Osoby odpowiadające za przewóz lub konwojowanie sprzętu powinny przejść wcześniej kurs w zakresie bezpieczeństwa. Wciąganie ciężkiego sprzętu jak koparka, koparkoładowarka czy ładowarka na przyczepy niskopodłogowe należy wykonywać z użyciem wciągarek mechanicznych.

Czego nie należy robić w trakcie wykonywania prac ziemnych?

Przy prowadzeniu robót ziemnych niedopuszczalne jest używanie koparki lub ładowarki na gruntach gliniastych podczas ulewnego deszczu oraz wysuwanie lemiesza maszyny poza krawędź klina odłamu. Przed rozpoczęciem prac na terenach uzbrojonych w instalacje wodne, kanalizacyjne, elektryczne itp. należy ustalić z zarządcami tych instalacji bezpieczne odległości wykonywania robót.

Jak prawidłowo i bezpiecznie prowadzić roboty na stokach i pochyłościach?

Operator po kursie obsługi koparkoładowarki, koparki, ładowarki bądź innej maszyny pracującej na terenie pochyłym, zobowiązany jest do zachowania szczególnej ostrożności oraz zasad bezpieczeństwa. Niedopuszczalne podczas prac ziemnych jest:

 • przebywanie osób postronnych w pobliżu pracującej maszyny,
 • wykonywanie nawisów przy realizacji wykopów,
 • uruchamianie mechanizmu obrotowego maszyny podczas napełniania naczynia gruntem,
 • przemieszczanie się maszyny po terenie, którego odchylenia przekraczają dopuszczalny stopień nachylenia dla danego sprzętu,
 • prowadzenie robót pod działającymi napowietrznymi liniami energetycznymi, w odległości mniejszej niż wynika to z obowiązujących przepisów.

O czym pamiętać przy wyładowywaniu gruntu do skrzyni pojazdu?

Wyładunek gruntu z naczynia roboczego koparki lub koparkoładowarki powinien być realizowany na wysokości nie większej niż:

 • 0,5 m nad dnem skrzyni pojazdu do transportu w przypadku załadunku materiałów sypkich,
 • 025 m nad dnem skrzyni pojazdu przy załadunku kamieni lub materiałów zbrylonych.

Jakie są podstawowe zasady bezpieczeństwa przy wykonywaniu wykopów?

W miejscu realizacji wykopów z użyciem koparki lub koparkoładowarki zabronione jest równoczesne prowadzenie innych robót oraz przebywanie osób niezatrudnionych przy wykonywaniu prac. Jednocześnie przy wykopach wąskoprzestrzennych, zatrudnieni pracownicy zobowiązani są do przebywania w zabezpieczonej części wyrobiska.

Jak bezpiecznie wykonywać prace ziemne na bagnistym podłożu?

Podstawową zasadą bezpieczeństwa przy pracach realizowanych na terenach bagnistych lub podmokłych jest umieszczenie maszyny roboczej na stabilnych i trwale złączonych ze sobą podkładach. Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu prac na takich terenach (np. przy wbijaniu pali), zobowiązani są używać pomostów roboczych oraz środków ochrony indywidualnej, zabezpieczających ich przed utonięciem. Należy sprawdzić m.in. dopuszczalne obciążenia pomostu, jego ogólny stan techniczny po opadach i wyładowaniach atmosferycznych, równomierność rozkładu obciążenia oraz stan podmycia jarzm.

Kurs na koparkoładowarki, koparki i ładowarki – zapisz się już dziś!

Zapraszamy do zapoznania się z wszystkimi informacjami na temat bezpiecznego wykonywania prac z wykorzystaniem koparkoładowarek, ładowarek, spycharek oraz innych maszyn ziemnych i ogólnobudowlanych. Zdobądźcie cenne kwalifikacje, odbywając kurs na operatora koparki lub innego wybranego sprzętu, korzystając z wieloletniego doświadczenia oraz bogatej oferty szkoleniowej ODEKA SIMP w Bydgoszczy – zachęcamy do kontaktu!

Karta uczestnictwa