Odeka.pl

18 czerwca 2024

Kurs HDS - Operator żurawi przenośnych

Przebieg szkolenia: Operator żurawi przenośnych typu HDS

Czas trwania: 4 dni

Cena: 1100 zł + egzamin UDT 171,94 zł

Co zapewniamy w cenie kursu:
– zajęcia teoretyczne i praktyczne
– materiały dydaktyczne
– testy z prawidłowym kluczem odpowiedzi
– katering: kawa, herbata, ciastka
– egzamin

Warunki przyjęcia:
– ukończona szkoła podstawowa
– ukończone 18 lat
– brak przeciwwskazań zdrowotnych

Terminy: w zakładce najbliższe szkolenia lub pod nr telefonu

Zapisy:
telefon: 602 222 529
email: udt@odeka.pl
adres: Toruńska 286, 85-880 Bydgoszcz

Pełny opis:

Cel kursu HDS

Zdobycie wiedzy i umiejętności przy obsłudze żurawi przeładunkowych, przenośnych oraz teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników do uzyskania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze.

Wymagania dotyczące kwalifikacji

Kwalifikacje w Polsce nadawane są  przez komisję powołaną przez Dyrektora terenowego oddziału Urzędu Dozoru Technicznego.

Zajęcia teoretyczne w ramach kursu obsługi żurawi prowadzone przez osobę posiadająca wiedzę merytoryczną w zakresie obsługi. Uczestnicy kursu otrzymują od pracowników Urzędu Dozoru Technicznego materiały szkoleniowe w formie skryptu papierowego lub elektronicznego. Kurs na HDS to także zajęcia praktyczne. Prowadzone są one przez instruktorów posiadających stosowne kwalifikacje z zakresu obsługi żurawi. Zajęcia praktyczne przeprowadzane są z wykorzystaniem urządzenia spełniającego wszystkie wymagania dozoru technicznego, w szczególności powinno mieć aktualne badania okresowe wykonywane przed Urząd Dozoru Technicznego oraz wymagania BHP. Miejsce zajęć praktycznych powinno być wyraźnie oznakowane. Przed rozpoczęciem pracy uczestnicy kursu zgodnie z wymogami Urzędu Dozoru Technicznego są zapoznani ze specyfiką danego urządzenia. Jeśli egzamin odbywa się w zakładzie pracy to przed egzaminem należy przygotować księgę rewizyjną urządzenia w której jest pozytywna decyzja UDT oraz wpis konserwatora. Program kursu HDS: 1. Akty prawne dozoru technicznego 2. Obciążenia żurawi. Konstrukcje nośne, mechanizmy 3. Napęd i sterowanie hydrauliczne 4. Urządzenia sterownicze 5. Urządzenia zabezpieczające 6. Stateczność żurawi przeładunkowych 7. Czynności przed w trakcie i po zakończonej pracy na żurawiu.

Ukończenie kursu HDS

o zakończeniu części szkolenia z zakresu obsługi żurawi uczestnicy przystępują do egzaminu wewnętrznego teoretycznego i praktycznego. Egzamin wewnętrzny ma na celu sprawdzenie wiedzy uczestników, i przygotowanie do egzaminu zewnętrznego i ewentualne skorygowanie błędów. Na zakończenie kursu przeprowadzany jest egzamin zewnętrzny przed komisją powołaną przez terenowy oddział Urzędu Dozoru Technicznego. Uprawnienia, które uzyskuje osoba kończąca kurs HDS, wydawane są na okres zgodny z rozporządzeniem.
 Zapisy:
 W celu zapisania się na kurs prosimy o kontakt telefoniczny 602 222 529 lub  wypełnić poniższy formularz. W przypadku firm prosimy wpisać propozycję terminu, liczbę uczestników oraz dane firmy.

Pozostałe informacje dotyczące kursów HDS

Powszechnie panuje błędne przekonanie, że, aby polepszyć swoje szanse na rynku pracy, należy zdobyć specjalistyczne wykształcenie. Taka sytuacja skazywałaby pracowników fizycznych, stanowiących z resztą największy odsetek osób zatrudnionych w Polsce, na stałą pensję bez perspektyw rozwoju i awansu. Jednak w rzeczywistości możliwość odniesienia sukcesu zawodowego uzależniona jest od ciągłego podnoszenia kwalifikacji, niezależnie od branży. Jednym z ciekawych i zdecydowanie bardzo przyszłościowych rozwiązań jest kurs obsługi HDS. Hydrauliczny dźwig samochodowy (czyli HDS) to maszyna niezwykle często wykorzystywana w pracach związanych z transportem. Sprzęt znany pod nazwą „żurawia przenośnego” pozwala na załadunek, rozładunek oraz przewóz gabarytów bez konieczności korzystania z innych urządzeń.

Ze względu na swoje właściwości HDS jest używany przede wszystkim w robotach ogólnobudowlanych, działaniach magazynowych, logistycznych, a także wielu innych, często nietypowych realizacjach: w środowisku miejskim, przemysłowym, a nawet leśnym. Do obsługi żurawi niezbędne jest dysponowanie odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi. Na rynku można znaleźć bardzo dużo ofert pracy na stanowisko operatora HDS, nie tylko w kraju lecz także za granicą. Sam kurs obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne, prowadzone przez specjalistów z branży. W trakcie kursu na operatora HDS omówione zostają wszystkie najważniejsze aspekty pracy operatora HDS-u zaczynając od kwestii prawnych, technicznych przez przepisy BHP aż do obsługi urządzeń.

Co po szkoleniu HDS?

Po przejściu szkolenia kandydat na operatora może przystąpić do Państwowego egzaminu. Odpowiednio wykwalifikowany operator, który pomyślnie ukończył kurs HDS, ma pełną wiedzę dotyczącą użytkowania i budowy żurawia, zasad prawidłowej eksploatacji oraz procedur stosowanych podczas wypadku lub awarii. Kurs dotyczy dźwigów stacjonarnych, przenośnych, przewoźnych, a także samojezdnych (montowanych na pojazdach). Zaliczony egzamin skutkuje otrzymaniem bezterminowego zaświadczenia kwalifikacyjnego UDT, dzięki któremu można pracować na stanowisku operatora HDS. Uprawnia ono do obsługi wszystkich typów hydraulicznych dźwigów samochodowych – każdej marki, o dowolnym udźwigu, wysięgu czy osprzęcie dodatkowym (chwytaki, wciągarki itp.). Operatorem HDS może zostać każdy, kto ma ukończone 18 lat, wykształcenie podstawowe i cieszy się stanem zdrowia umożliwiającym bezproblemowe wykonywanie zawodu. Musi on także pomyślnie ukończyć kurs na HDS. Sama praca operatora HDS jest wymagająca, lecz dobrze płatna, a przy tym satysfakcjonująca. Warto pamiętać, że ciąży na nim odpowiedzialność za powierzoną maszynę, ładunki oraz współpracowników. Podlega też ścisłej kontroli pod kątem przestrzegania przepisów BHP. Niemniej jednak droga rozwoju zawodowego operatora HDS jest bardzo atrakcyjna i zdecydowanie warto ją rozważyć w kontekście polepszania swojej sytuacji materialnej i życiowej.

Karta uczestnictwa na kurs HDS