Odeka.pl

19 października 2021

Ładowarka jednonaczyniowa

DODATKOWO : kwalifikacje operatora, który uzyskał uprawnienia w tej specjalności, upoważniają go do obsługi:

  • spycharka klasa III

 

Uprawnienia na ten sprzęt budowlany można uzyskać w dwóch kategoriach:

  • klasa III o masie własnej poniżej 20 ton (łyżka do nabierania np.: gruz, węgiel, śmieci)
  • klasa I o masie własnej powyżej 20 ton (łyżka do nabierania)

Cena: 

1700 zł Koparka kl. III

            2400 zł Koparka kl. III i kl. I

w cenie: szkolenie teoretyczne oraz praktyczne, badania lekarskie i egzamin IMBiGS – Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego

Czas trwania: szkolenie teoretyczne odbywa się w weekendy (piątek o godzinie 13:00-18:00, soboty o godzinie 9:00-14:00)
                        praktyczne w tygodniu i weekendy

Co zapewniamy w cenie kursu:
– zajęcia teoretyczne i praktyczne
– materiały dydaktyczne
– catering: kawa, herbata, ciastka
– badania lekarskie

Warunki przyjęcia:
– ukończone 18 lat
– wykształcenie co najmniej podstawowe
– świadectwo lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych – w cenie kursu

Miejsce Szkolenia:
 Bydgoszcz ODEKA ul. Toruńska 286, Bydgoszcz

Terminy: w zakładce najbliższe szkolenia

Zapisy:
telefon: 698 700 888
   email:  koparki@odeka.pl
   adres: Toruńska 286, 85-880 Bydgoszcz

Operator ładowarek jednonaczyniowych

Celem szkolenia w zakresie ładowarki jest przygotowanie uczestników kursu do prawidłowego i z zachowaniem obowiązujących zasad bezpieczeństwa  wykonywania zawodu operatora oraz zdanie egzaminu IMBiGS i uzyskaniem świadectwa/uprawnień operatora w formie książeczki. Aktualnie zajęcia otwarte prowadzone są w Bydgoszczy, natomiast Firmy zlecając Nam uczestników szkolenie możemy zorganizować w Firmie, egzamin IMBiGS jest zorganizowany u Nas w Ośrodku, ponieważ place oraz miejsce egzaminu musi być wcześniej zaakceptowany przez komisję.

Karta uczestnictwa