Odeka.pl

17 lipca 2024

Ładowarka jednonaczyniowa

 

Uprawnienia na ładowarki budowlane można uzyskać w dwóch kategoriach:

  • klasa III o masie własnej poniżej 20 ton (łyżka do nabierania np.: gruz, węgiel, śmieci)
  • klasa I o masie własnej powyżej 20 ton (łyżka do nabierania)

    DODATKOWO : kwalifikacje operatora, który uzyskał uprawnienia w tej specjalności, upoważniają go do obsługi:

    • spycharka klasa II

Najbliższy termin szkolenia:
w zakładce najbliższe szkolenia

19.01.2024 r. 13:00 Start

15.03.2024 r.  13:00 Start

Czas trwania:
szkolenie teoretyczne odbywa się w weekendy (piątek w godzinach 13:00-18:00, sobota w godzinach 9:00-14:00)
szkolenie praktyczne w tygodniu i w weekendy

Cena: 
1800 zł Koparka kl. III + egzamin 350 zł
2400 zł Koparka kl. III i kl. I + egzamin 350 zł
w cenie: szkolenie teoretyczne oraz praktyczne i egzamin IMBiGS – Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego

Co zapewniamy w cenie kursu:
– zajęcia teoretyczne i praktyczne
– materiały dydaktyczne
– catering: kawa, herbata, ciastka

Warunki przyjęcia:
– ukończone 18 lat
– wykształcenie co najmniej podstawowe
– świadectwo lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych

Miejsce szkolenia: ODEKA Bydgoszcz, ul. Toruńska 286

Terminy: w zakładce najbliższe szkolenia

Zapisy:
telefon: 663 412 906
   email:  koparki@odeka.pl
   adres: Toruńska 286, 85-880 Bydgoszcz

Operator ładowarek jednonaczyniowych

Celem szkolenia w zakresie ładowarki jest przygotowanie uczestników kursu do prawidłowego i z zachowaniem obowiązujących zasad bezpieczeństwa  wykonywania zawodu operatora oraz zdanie egzaminu IMBiGS i uzyskaniem świadectwa/uprawnień operatora w formie książeczki. Aktualnie zajęcia otwarte prowadzone są w Bydgoszczy, natomiast Firmy zlecając Nam uczestników szkolenie możemy zorganizować w Firmie, egzamin IMBiGS jest zorganizowany u Nas w Ośrodku, ponieważ place oraz miejsce egzaminu musi być wcześniej zaakceptowany przez komisję.

Karta uczestnictwa