Odeka.pl

12 września 2022

Monter klimatyzacji

Przebieg szkolenia: Szkolenie – Monter klimatyzacji

Najbliższy termin szkolenia:  w zakładce najbliższe szkolenia
23.09.2022

Czas trwania: 1 dniowe szkolenie w zakresie montażu, instalacji klimatyzacji – seminarium

Cena: 850 zł / 1 osobę 

Co zapewniamy w cenie kursu:
– zajęcia teoretyczne i praktyczne

– materiały dydaktyczne
– catering: kawa, herbata, ciastka

Warunki przyjęcia na szkolenie:
– ukończona min. szkoła podstawowa

– ukończone 18 lat

Miejsce szkolenia: ODEKA Bydgoszcz, ul. Toruńska 286

Terminy: w zakładce najbliższe szkolenia 

Zapisy:
   telefon: 608 041 101
     email:  elektryka@odeka.pl
     adres:  Toruńska 286, 85-880 Bydgoszcz

8

Specjalistyczne kursy dotyczące wykorzystywania środków ochrony roślin w ogrodach, gospodarstwach i na terenach zamkniętych. Każde szkolenie pozwala zdobyć odpowiednie uprawnienia i jest przeznaczone dla wszystkich osób, korzystających z profesjonalnych środków ochrony roślin, głównie w rolnictwie i leśnictwie. Dla przedstawicieli i sprzedawców przygotowano szkolenie dotyczące obrotu i konfekcjonowania preparatów. Kurs Fumigacji instruuje, jak efektywnie i bezpiecznie wykorzystać ten niezwykle skuteczny proces w walce ze szkodnikami i gryzoniami.

Natomiast podstawowy kurs stosowania ŚOR wskazuje, jak prawidłowo posługiwać się profesjonalnymi preparatami. Obowiązkowe przeszkolenie osób prowadzących zabiegi z udziałem profesjonalnych środków ochrony roślin jest definiowane przez prawo. Materiał przerabiany na kursach pokazuje, jak racjonalnie i zgodnie z zasadami zaopatrzyć gospodarstwo w celu najlepszej ochrony plantacji oraz uzyskania obfitych i zdrowych plonów. Ukończenie kursów (fumigacji albo stosowania ŚOR) skutkuje zdobyciem zaświadczenia, które upoważnia do zakupu i stosowania specjalistycznych produktów oraz przeprowadzania procesów samodzielnie, przez 5 lat, zgodnie z obowiązującą ustawą.

1. FUMIGACJA – KURS STOSOWANIA ŚOR

  • zwalczanie szkodników magazynowych bardzo skuteczną metodą gazowania
  • bardzo skuteczne! zwalczanie kretów na terenach zamkniętych , a także innych uciążliwych w ogrodach gryzoni

Kurs przeznaczony jest dla:

  • właścicieli oraz pracowników gospodarstw rolnych oraz firm zajmujących się pielęgnacją terenów zielonych
  • osób związanych z branżą rolno-spożywczą
  • właścicieli ogrodów przydomowych

Koszt szkolenia: podstawowe – 650 zł. brutto/os.

    uzupełniające – 450 zł brutto/os. (przy uprawnieniach uzupełniających należy przedstawić poprzednie zaświadczenie).

Szkolenie w cyklu dwudniowym (16 godzin lekcyjnych).Uczestnicy szkolenia po zakończonym kursie otrzymują zaświadczenia uprawniające do zakupu i stosowania preparatów do gazowania np. QUICKPHOS ważne przez 5 lat od daty wystawienia.

2. STOSOWANIE ŚOR – KURS PODSTAWOWY

Szkolenie przeznaczone dla:

  • właścicieli oraz pracowników gospodarstw rolnych
  • pracowników firm zajmujących się terenami zielonymi , spółek komunalnych , Lasów Państwowych,
  • wszystkich , którzy stosują ŚOR przeznaczone dla użytkowników profesjonalnych np. ROUNDUP

Koszt szkolenia: podstawowe – 200 zł. brutto/os.

    uzupełniające – 150 zł brutto/os.

Uczestnicy szkolenia po zakończonym kursie otrzymują zaświadczenia uprawniające do zakupu i stosowania preparatów dla użytkowników profesjonalnych ważne przez 5 lat od daty wystawienia.

3. DORADZTWO DOT. ŚOR (D.OBRÓT i KONFEKCJONOWANIE ŚOR) – KURS PODSTAWOWY

Szkolenie przeznaczone dla osób sprzedających i doradzających przy sprzedaży ŚOR

Koszt szkolenia: podstawowe – 450 zł. brutto/os.

   uzupełniające – 250 zł brutto/os.

Uczestnicy szkolenia po zakończonym kursie otrzymują zaświadczenia uprawniające do doradztwa przy sprzedaży ŚOR ważne przez 5 lat od daty wystawienia

Terminy: w zakładce najbliższe szkolenia 

nazwa szkolenia

poziom

termin

miejsce

koszt

stosowanie środków ochrony roślin

podstawowe

tel.

Bydgoszcz

200 zł

uzupełniające

150 zł

doradztwo dot. środków ochrony roślin

podstawowe

tel.

Bydgoszcz

450 zł

uzupełniające

tel.

250 zł

stosowanie środków ochrony roślin metodą fumigacji

podstawowe

06-07.05.2022

Koronowo+ Bydgoszcz

650 zł

uzupełniające

06-07.05.2022

450 zł

Zapisy:
   telefon: 662 067 715
    email:  bhp@odeka.pl
    adres: ul.Toruńska 286, 85-880 Bydgoszcz

Jedna z propozycji szkoleń montażysta klimatyzacji:

Szkolenia dotyczące klimatyzacji – dotyczy form i rodzaju montażu klimatyzacji. Szkolenie jest praktycznym szkoleniem – seminarium dla instalatorów i montażystów, którzy chcą poszerzyć swoje umiejętności techniczne. Dodatkowo zapraszamy na szkolenie F-gazowe UDT w celu zdobycia uprawnień, które są honorowane przez Urząd Dozoru Technicznego.

Zapytaj o pakiety szkoleniowe przy skorzystaniu z większej ilości szkoleń.

Karta uczestnictwa

kurs_klimatyzacja