Odeka.pl

23 lutego 2024

Obsługa wciągarek i żurawików warsztatowych

OD 2019 r NASTĄPIŁA ZMIANA ROZPORZADZENIA SZKOLENIA W TYCH ZAKRESACH MUSZĄ POSIADAĆ ODDZIELNE UPRAWNIENIA Z UDT

 

Przebieg szkolenia- uprawnienia rozdzielone są na dwa oddzielne działy

Wciągniki i wciągarki

  • operator wciągników i wciągarek ogólnego przeznaczenia
  • operator wciągników i wciągarek ogólnego i specjalnego przeznaczenia

Żurawie

  • żurawie stacjonarne inaczej żurawiki
  • pozostałe kategorie

Czas trwania: uzależniony od indywidualnych potrzeb słuchacza tak aby nie kolidowały z obowiązkami zawodowymi i prywatnymi

Cena: 600 zł plus egzamin UDT 268,33 zł zł

Co zapewniamy w cenie kursu:
– materiały dydaktyczne
– catering: kawa, herbata, ciastka

Warunki przyjęcia na szkolenie:
– ukończona min. szkoła podstawowa

– ukończone 18 lat

Miejsce Szkolenia: Bydgoszcz ODEKA

Terminy: w zakładce najbliższe szkolenia

Zapisy:
  telefon: 602 222 529
  email:  udt@odeka.pl
  adres: Toruńska 286, 85-880 Bydgoszcz

Cel kursu:

Zdobycie wiedzy i umiejętności przy obsłudze wciągników i wciągarek lub żurawików oraz teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników do uzyskania kwalifikacji wymaganych przez UDT.

 

Wymagania dotyczące kwalifikacji- stare rozporządzenie:

Kwalifikacje w Polsce nadawane są  przez komisję powołaną przez Dyrektora terenowego oddziału Urzędu Dozoru Technicznego.

– II W – Wciągniki i wciągarki sterowane z poziomu roboczego oraz żurawie stacjonarne warsztatowe.

– I W – Wciągniki i wciągarki sterowane z poziomu roboczego lub z kabiny oraz żurawie stacjonarne warsztatowe.

Aktualnie po 2019r rozdzielone na dwa osobne sprzęty i uprawnienia- zmiana ROZPORZĄDZENIA

Zajęcia teoretyczne prowadzone przez osobę posiadająca wiedzę merytoryczną w zakresie obsługi. Uczestnicy kursu otrzymują materiały szkoleniowe w formie skryptu papierowego lub elektronicznego.

Zajęcia praktyczne prowadzone są przez instruktorów posiadających stosowne kwalifikacje. Zajęcia praktyczne przeprowadzane są z wykorzystaniem urządzenia spełniającego wszystkie wymagania dozoru technicznego, w szczególności powinno mieć aktualne badania okresowe wykonywane przed Urząd Dozoru Technicznego oraz wymagania BHP. Miejsce zajęć praktycznych powinno być wyraźnie oznakowane. Przed rozpoczęciem pracy uczestnicy kursu są zapoznani ze specyfiką danego typu urządzenia. Jeśli egzamin odbywa się w zakładzie pracy to przed egzaminem należy przygotować księgę rewizyjną urządzenia w której jest pozytywna decyzja UDT oraz wpis konserwatora.

Program kursu:

1. Akty prawne dozoru technicznego
2. Rodzaje i podział oraz dane techniczne
3. Budowa wciągników
4. Elementy żurawi, wciągników i wciągarek
5. Zagrożenia
6. Urządzenia zabezpieczające
7. Zawiesia i pomocniczy sprzęt przeładunkowy
8. Obsługa cięgników obowiązki obsługującego – dor
9. Przepisy bhp
10. Wykaz typowych usterek występujących przy eksploatacji

 Ukończenie kursu

Po zakończeniu części szkolenia uczestnicy przystępują do egzaminu wewnętrznego teoretycznego i praktycznego. Egzamin wewnętrzny ma na celu sprawdzenie wiedzy uczestników, i przygotowanie do egzaminu zewnętrznego i ewentualne skorygowanie błędów. Na zakończenie kursu przeprowadzany jest egzamin zewnętrzny przed komisją powołaną przez terenowy oddział Urzędu Dozoru Technicznego.
Uprawnienia wydawane są na okres terminowy 10 lub 5 lat w zależności od rodzaju sprzętu.

Zapisy:

W celu zapisania się na kurs prosimy o kontakt telefoniczny 602 222 529 lub prosimy wypełnić poniższy formularz.

W przypadku firm prosimy wpisać propozycję terminu, liczbę uczestników oraz dane do faktury.

Karta uczestnictwa