Odeka.pl

27 lutego 2024

Kursy i uprawnienia na podesty ruchome, podnośniki

Przebieg szkolenia: Podesty ruchome wolnobieżne teleskopowe, nożycowe

Najbliższy termin szkolenia:
04.03.2024 r.
08.04.2024 r.
06.05.2024 r.
03.06.2024 r.
08.07.2024 r.
05.08.2024 r.
02.09.2024 r.
07.10.2024 r.
04.11.2024 r.
02.12.2024 r.
lub
w zakładce najbliższe szkolenia

Czas trwania: 
dwa dni szkoleniowe – teoria oraz praktyka

Cena: 600 zł plus egzamin UDT (268,33 zł)

Zobacz jak wygląda u nas kurs na poniższym fimie

Dla naszych kursantów przygotowaliśmy dodatkowe materiały w formie on-line 
Udostępniamy dla wszystkich cz. V kursu podestów ruchomych z omówieniem zagadnień egzaminacyjnych UDT

 

W cenie kursu zapewniamy:
– zajęcia teoretyczne i praktyczne

– materiały dydaktyczne, dostęp do testów online
– catering: kawa, herbata, ciastka

Warunki przyjęcia:
– ukończona szkoła podstawowa

– ukończone 18 lat
– brak przeciwwskazań zdrowotnych, zwłaszcza do pracy na wysokościach

Miejsce Szkolenia: Bydgoszcz ODEKA, ul. Toruńska 286

Zapisy:
  telefon: 602 222 529
     email: udt@odeka.pl
     adres: Toruńska 286, 85-880 Bydgoszcz

Opis kursu na podnośniki:

Z pewnością każdy z nas niejednokrotnie widział tzw. podesty ruchome w miejscach, gdzie wykonywane są prace na wysokościach. Niezwykle pomocne, a przy tym zapewniające optymalne bezpieczeństwo urządzenia przejezdne, zostały specjalnie stworzone do przemieszczania pracowników, nawet na duże wysokości. Ich zadania są znacznie szersze, ponieważ mogą w szybki i skuteczny sposób dostarczyć na określoną wysokość niezbędne do wykonania prac materiały. Podesty ruchome, podnośniki koszowe, czy też inaczej zwyżki składają się zazwyczaj z platformy roboczej z elementami sterowniczymi, wysięgnika i podwozia. Trudno byłoby wyobrazić sobie wycinkę gałęzi, prace elektroenergetyczne na instalacjach przesyłowych, budowlane przy dachach, czy też prozaiczne zawieszanie potężnych reklam bez ich udziału. Brak podestów ruchomych znacznie utrudniłby wykonywane prace na wysokościach.

 
Rodzaje podestów i podnośników

Tego typu urządzenia ruchome występują w różnorodnych rodzajach, ponieważ jest to podyktowane zarówno określonym napędem, jak i możliwością ich zastosowania. Podesty funkcjonują zatem w różnych firmach, które wynajmują je usługowo, bądź same zajmują się pracami na wysokościach. Ich obsługą zajmują się przeszkoleni operatorzy. To oznacza, że zdobyli oni określone uprawnienia na organizowanych przez nas kursach. Pod potrzeby szkoleń operatorów tzw. podnośniki koszowe lub zwyżki dzielimy odpowiednio na kategorie:

I P – podesty ruchome:

 • przejezdne wolnobieżne (podnośniki nożycowe)
 • przewoźne (np. pająki podczepiane pod samochód)
 • samojezdne (montowane na pojeździe)

II P – podesty ruchome przejezdne wolnobieżne:

 • wiszące
 • masztowe, masztowo-przegubowe
 • stacjonarne

Zastosowane w nich napędy to przede wszystkim spalinowy oraz elektryczny (akumulatorowy, sieciowy).

Charakterystyka kursu operatora podestów i podnośników koszowych

 Obsługa podestów ruchomych może nie jest trudnym zadaniem, ale odpowiedzialność, jaka spoczywa na operatorze, wymaga odpowiednich predyspozycji oraz wiedzy i umiejętności, a przede wszystkim określonych uprawnień. Organizowane przez nas kursy na podnośniki koszowe, czy też podesty ruchome umożliwiają uzyskanie niezbędnych kwalifikacji. Uprawnienia można zdobyć w dwóch kategoriach I P oraz II P (jak wyżej). Wymagania, jakie są stawiane kursantom na operatora podnośników koszowych i podestów ruchomych to:

 • ukończona przynajmniej szkoła podstawowa
 • ukończone 18 lat (warunek pełnoletności)
 • brak przeciwwskazań zdrowotnych, zwłaszcza do pracy na wysokościach

Celem kursu na podnośniki (zwyżki) jest zdobycie wiedzy i umiejętności przy obsłudze podestów ruchomych oraz teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników do uzyskania wymaganych kwalifikacji, które są nadawane przez komisję właściwą dla danego rejonu i powołaną przez Dyrektora terenowego oddziału Urzędu Dozoru Technicznego.


Co proponujemy w ramach kursu operatora podestów ruchomych?

Organizacja kursu na podesty ruchome i podnośniki koszowe opiera się na profesjonalnie przeprowadzonych zajęciach:

 • teoretyczne – prowadzone przez osobę posiadającą wiedzę merytoryczną w zakresie obsługi urządzeń. Uczestnicy kursu otrzymują materiały szkoleniowe w formie skryptu papierowego lub elektronicznego
 • praktyczne – prowadzone przez instruktorów posiadających stosowne kwalifikacje. Zajęcia przeprowadzane są z wykorzystaniem urządzenia spełniającego wszystkie wymagania dozoru technicznego, co oznacza, że z aktualnymi badaniami okresowymi wykonanymi przez Urząd Dozoru Technicznego oraz wymagania BHP

Miejsce zajęć praktycznych powinno być wyraźnie oznakowane. Przed rozpoczęciem szkolenia, jego uczestnicy są zapoznani ze specyfiką danego typu podestu ruchomego.

Program kursu na operatora zwyżek:

 1. Wiadomości ogólne o urządzeniach
 2. Stateczność podestów ruchomych
 3. Wytrzymałość podestów
 4. Urządzenia zabezpieczające
 5. Podwozia
 6. Mechanizmy napędowe konstrukcji wsporczej platformy roboczej
 7. Platforma robocza
 8. Instrukcje eksploatacyjne
 9. Badania podestów ruchomych
 10. Zasady eksploatacji urządzeń
 11. Dozór techniczny
 12. Zajęcia praktyczne

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy przystępują do egzaminu wewnętrznego teoretycznego i praktycznego. Egzamin wewnętrzny ma na celu sprawdzenie wiedzy uczestników oraz przygotowanie do egzaminu zewnętrznego poprzez zwrócenie uwagi na ewentualne błędy i przypomnienie określonych wiadomości. Na zakończenie kursu operatora podestów ruchomych przeprowadzany jest egzamin zewnętrzny przed komisją powołaną przez terenowy oddział Urzędu Dozoru Technicznego. Jeśli odbywa się on w zakładzie pracy, to przed egzaminem należy przygotować księgę rewizyjną urządzenia, w której jest pozytywna decyzja UDT oraz wpis konserwatora. Uprawnienia wydawane są na okres terminowy.

Podesty ruchome przejezdne (w tym zakres podestów: podesty nożycowe, podesty teleskopowe oraz podesty samojezdne) inaczej nazywane- zwyżki, podnośnik koszowy- ważność uprawnień  5 lat.  

Podesty ruchome stacjonarne (podest ulokowany na samochodzie-wykorzystywany do montażu reklam, bilbordów itp.) ważność uprawnień 10 lat

W zależności od wybranego rodzaju kursu na podesty ruchome i podnośniki koszowe ich cena kształtuje się zgodnie z programem oraz zaangażowaniem specjalistów i niezbędnych środków technicznych. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz nasz cennik . W celu zapisania się na określony kurs wystarczy kontakt telefoniczny 602 222 529 lub wypełnienie poniższego formularza. W przypadku firm prosimy wpisać propozycję terminu, liczbę uczestników oraz dane przedsiębiorstwa.

Karta uczestnictwa na podnośniki koszowe