Odeka.pl

25 lutego 2024

Kurs na wózki widłowe, uprawnienia i szkolenia

Kurs, uprawnienia na operatora wózków 

Przebieg szkolenia: Uprawnienia na wózki widłowe – jezdniowe 

Najbliższy termin szkolenia operatora wózka widłowego:
22.02.2024
07.03.2024
21.03.2024
04.04.2024
18.04.2024
09.05.2024
23.05.2024
13.06.2024
27.06.2024
11.07.2024

lub w zakładce najbliższe szkolenia

Czas trwania: 

SZKOLENIE PEŁNE Dwa spotkania teoretyczne + dodatkowe dni praktyki (ustalane indywidualnie z kursantem) – szkolenie dla osób nie posiadających uprawnień
DOSZKOLENIE Jednodniowe doszkolenie z części teoretycznej + instruktaż przy wózku – dla osób posiadających uprawnienia lub jakiekolwiek zaświadczenie o ukończeniu kursu na operatora wózka – przedłużający uprawnienia

Cena za wybrany kurs:

– Wózek jezdniowy, czołowy, elektryczny, spalinowy, gazowy ( II WJO) 600 zł
 plus egzamin UDT 
268,33 zł

– Wózek jezdniowy specjalizowany, z wysięgnikiem(I WJO czyli ładowarka teleskopowa) 800 zł plus egzamin UDT 268,33 zł

– Doszkolenie 1 dniowe: 400 zł plus egzamin UDT 268,33 zł ( kurs przeznaczony dla osób umiejących jeździć na wózku i posiadających jakiekolwiek zaświadczenie o ukończonym szkoleniu operatora wózka widłowego)
– Dodatkowe zajęcia praktyczne dla osób które wybrały wyłącznie doszkolenie to koszt 100 zł

– Dodatkowe certyfikaty w innych językach to 100 zł /sztuka 

W cenie kursu zapewniamy:
– zajęcia teoretyczne i praktyczne
– materiały dydaktyczne, zeszyt oraz długopis
– catering: kawa, herbata, woda, ciastka 

Warunki przyjęcia na szkolenie:
– ukończona min. szkoła podstawowa
– ukończone 18 lat 

Miejsce szkolenia: ODEKA SIMP ul. Toruńska 286 85-880 Bydgoszcz 

Zapisy:
telefon: 602 222 529
   email: wozki@odeka.pl
   adres: ODEKA SIMP ul. Toruńska 286, 85-880 Bydgoszcz

Pełny opis/szczegóły: Operator wózków widłowych jezdniowych

Celem kursu na wózki widłowe jest przygotowanie kandydatów na operatorów do profesjonalnej, ale również bezpiecznej obsługi wózków widłowych w kategoriach:

Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia  z wysięgnikiem oraz wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem (wcześniejsza nazwa: II WJO) nazywane również wózkami wysokiego składowania, wózek czołowy, wózek boczny, wózek zwykły lub paleciak

Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia  z wysięgnikiem oraz wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z osobą obsługującą podnoszoną (wcześniejsza nazwa: I WJO) nazywane również ładowarkami teleskopowymi lub wózkami jezdniowymi z wysięgnikiem, wózek specjalizowany.Robiąc uprawnienia na wyższą klasę wózka specjalizowanego- wózek IWJO – uprawnienia są na wszystkie rodzaje i kategorie wózków widłowych, lecz na krótszy czas ważności

ODEKA SIMP jako Ośrodek Doskonalenia Kadr – wydajemy również zaświadczenia na wszystkie typy i rodzaje wózków funkcjonujących w UE w różnych językach. Natomiast trzeba pamiętać, że w Polsce honorowane są uprawnienia wydawane z Urzędu Dozoru Technicznego – wydawane po zdanym egzaminie UDT.

Prowadzone w naszym ośrodku w Bydgoszczy szkolenia w zakresie obsługi wózków widłowych i w rezultacie określone uprawnienia UDT dedykowane są osobom, które spełniają określone wymagania:

 • ukończone 18 lat
 • stan zdrowia umożliwiający wykonywanie pracy obsługującego wózki widłowe
 • dysponowanie określoną wiedzą teoretyczną oraz praktyką w zakresie obsługi wózków widłowych poświadczoną we wniosku przez ubiegającego się o uprawnienie UDT
 • pełna znajomość instrukcji eksploatacji znanego typu wózka (jezdniowego) oraz instrukcji BHP
 • znajomość wybranych zagadnień z zakresu przepisów prawnych dotyczących urządzeń transportu bliskiego
 • umiejętność praktycznej obsługi wózków widłowych, znajomość podstaw ich budowy
 • znajomość przepisów BHP

Nowe rozporządzenie w sprawie wózków jezdniowych i ważność uprawnień – pomagamy w formalnym przedłużaniu ważności kwalifikacji na wózki widłowe i inne urządzenia podlegające pod UDT

W celu zwiększenia bezpieczeństwa pracy w dniu 10 sierpnia 2018 r. weszło w życie nowe rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym (Dz. U. poz. 47).

W związku z powyższym, imienne zezwolenia, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym (Dz. U. poz. 650 oraz z 2003 r. poz 603):
§ 18: akt zmieniony 14 października 2019 roku (tekst ogłoszony w 2018 – D20180047, później akt zmieniający – D20191948, Dz. U. 2019 poz 1948)

Co zawiera nowe Rozporządzenie?

Ważność uprawnień do  obsługi wózków widłowych – wprowadzenie terminowych uprawnień UDT- w formie plastikowej karty, zaświadczenia oraz bezterminowe uprawnienia zostały przedłużone, ale nie dla wszystkich.

Chcesz wiedzieć więcej w tym temacie: zadzwoń do Naszego Specjalisty ds. UDT tel. 602 222 529


Imienne zezwolenia tracą ważność- terminy przedłużenia uprawnień (dla FIRM i ich pracowników):

 • wystawione do dnia 31 grudnia 2004 r. zachowują ważność nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2023 r. (wcześniej do 2019)
 • wystawione do dnia 31 grudnia 2014 r. zachowują ważność nie dłużej niż do 31 grudnia 2026 r. (wcześniej 2020)
 • wystawione od dnia 01 stycznia 2015 r. zachowują ważność nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2027 r. (wcześniej 2021)

Po tym czasie do obsługi wózków jezdniowych (I,II,III WJO) będą dopuszczane tylko osoby, które posiadają uprawnienia z Urzędu Dozoru Technicznego. Dlatego należy ukończyć kurs, który daje uczestnikom uprawnienia do posługiwania się takimi pojazdami, jak wózki widłowe, wózki specjalizowane.

Jednak pamiętajmy o innych wymogach dla prywatnych osób, pracujących na własnej działalności lub zmieniający pracę po zmianach UDT.

Charakterystyka organizowanych kursów na wózki widłowe (jezdniowe)

Zgodnie z indywidualnymi potrzebami kursantów dostosowujemy terminy i godziny zajęć, również w formie online. Kurs na wózki widłowe obejmuje wykłady prowadzone przez wykwalifikowanych instruktorów. Uczestnicy zajęć w części teoretycznej otrzymują materiały dydaktyczne w formie drukowanej lub elektronicznej, dostęp do testów również przez internet oraz filmik instruktażowy. Na zajęciach praktycznych uczymy bezpiecznej obsługi tych pojazdów, przeprowadzamy szkolenie przygotowujące do egzaminu UDT oraz przekazujemy skrypt pytań otwartych- zadawanych przez egzaminatorów. Kurs na wózki kończy się egzaminem, a w przypadku jego zaliczenia dochodzi do wręczenia stosownych uprawnień wydawanych przez UDT- plakietka.

Program kursu na wózki widłowe

Uczestnicy szkolenia powinni wiedzieć, że kurs na wózki widłowe składa się z kilku bloków tematycznych (teoretycznych oraz praktycznych).

Są to kolejno:

 1. Wiadomości ogólne, rodzaje urządzeń podlegających dozorowi technicznemu.
 2. Budowa wózków, stateczność, zespoły mechaniczne, zespoły napędowe wózków widłowych.
 3. Urządzenia zabezpieczające stosowane w wózkach (jezdniowych).
 4. Czynności przed rozpoczęciem pracy, w trakcie i po jej zakończeniu.
 5. Przepisy BHP przy obsłudze, testy egzaminacyjne.
 6. Zajęcia praktyczne. 

Po pomyślnie zakończonym kursie wózków widłowych uczestnicy szkolenia w Bydgoskim Ośrodku ODEKA zyskują uprawnienia dotyczące wszystkich rodzajów i typów wózków widłowych funkcjonujących w całej Unii Europejskiej- możliwość uzyskania Certyfikatów ukończenia kursu – w różnych językach (angielski, niemiecki). Wystawiane przez nas zaświadczenia sygnowane są przez Ministerstwo Gospodarki oraz UDT-CERT i ISO 9001:2001, są również wydawane w języku polskim, angielskim, niemieckim. Ukończony kurs na wózki widłowe i pomyślnie zdany przed Komisją Urzędu Dozoru Technicznego egzamin zwiększają prawdopodobieństwo uzyskania dobrze płatnego zatrudnienia zarówno w Polsce, jak i za granicą.

Cena szkolenia – ile kosztuje kurs i co obejmuje kurs na wózki widłowe?

 • zajęcia teoretyczne i praktyczne
 • materiały szkoleniowe, pytania na egzamin UDT – analiza odpowiedzi
 • dostęp do filmu oraz testów w Internecie
 • egzamin UDT

Aktualna cena za kurs na wózki widłowe to:

 600zł wózek zwykły (czołowy IIWJO),

 800zł  wózek specjalizowany (z wysięgnikiem, IWJO- wszystkie) bez ukrytych opłat. 

Cena egzaminu UDT 268,33 zł – opłata urzędowa.

Grupa ODEKA SIMP z Bydgoszczy jest w pełni profesjonalnym organizatorem różnorodnych kursów, w tym na wózki widłowe wszelkiego rodzaju. Doskonale przygotowana baza szkoleniowa w zakresie zajęć teoretycznych i praktycznych, a także znakomicie przygotowani do realizacji określonych zadań szkoleniowych instruktorzy, trenerzy, wykładowcy i specjaliści spełniają wszelkie potrzeby i oczekiwania uczestników, oferując im kurs, w ramach którego uczą się, jak obsługiwać wózki widłowe. Posiadane uprawnienia całkowicie pozwalają na realizację zamierzeń, włącznie z organizacją egzaminów i wystawianiem odpowiednich zaświadczeń kwalifikacyjnych, co czyni z ODEKA godnego zaufania podmiotu szkoleniowego.

Kurs na wózki widłowe – korzyści

Nasza firma organizuje kurs, w którego trakcie uczestnicy dowiadują się, jak prawidłowo obsługiwać wózki widłowe. Udział w takim szkoleniu pozwala na nabycie oraz doskonalenie umiejętności w tej dziedzinie oraz uzyskanie certyfikatu/zaświadczenia ukończenia kursu w różnych językach, honorowanych za granicą. Kursant może przystąpić do egzaminu zawodowego, którego zaliczenie gwarantuje mu uzyskanie stosownych kwalifikacji, poświadczonych odpowiednim certyfikatem (uprawnienia UDT) – wymaganych w Polce  Dysponowanie takim dokumentem umożliwia danej osobie znalezienie pracy w zawodzie operatora wózka widłowego w różnych miejscach, państwach oraz firmach.

Kurs na wózki widłowe – uprawnienia

Zgodnie z zaleceniami Urzędu Dozoru Technicznego wyodrębnia się dwa podstawowe kategorie uprawnień, które zdobywają uczestnicy kursów na operatora wózka widłowego. Są to kolejno:

 • Wózek specjalizowany – z wysięgnikiem (potocznie) I WJO (nadrzędna) – upoważnia posiadaczy do obsługiwania różnego rodzaju pojazdów przeznaczonych do przewożenia towarów na niewielkie odległości; mogą mieć one rozmaitą wysokość podnoszenia oraz dowolny udźwig, dotyczy to również modeli ze zmiennym wysięgnikiem oraz unoszących operatorów

Przed zmianą Rozporządzenia oddzielny podział na kl II i III – aktualnie złączone w jedną grupę:

 • Wózek zwykły, czołowy ( potocznie III WJO i IIWJO) (najbardziej ograniczona) – III WJO operatorzy, którzy ukończyli ten kurs na wózki, mają możliwość kierowania tylko pojazdami widłowymi jezdniowymi, nie dotyczy to modeli wyposażonych w kabiny lub podesty do stania oraz II WJO – osoby dysponujące tą kategorią uprawnień mogą posługiwać się tylko wózkami jezdniowymi o różnym typie napędu oraz wysokości unoszenia

Przy staraniu się o uzyskanie kwalifikacji do posługiwania się tego typu sprzętem, trzeba zwrócić uwagę na rodzaj urządzenia, którym pracownik ma zamiar operować w przyszłości.

Kurs wózki widłowe, wózki jezdniowe – egzamin

Egzamin UDT, podobnie jak kurs na operatora wózka widłowego, składa się z części teoretycznej i praktycznej. W tej pierwszej części egzaminu zdający pisze test składający się z wylosowanych 15 pytań (pula pytań około 270)- aby zdać poprawnie trzeba odpowiedzieć na 11 pytań dopiero wówczas można przystąpić do egzaminu z części praktycznej. Na tym etapie kursant musi wykazać się umiejętnością kierowania wózkiem widłowym, w tym zdolnością do podnoszenia, opuszczenia oraz przewożenia towarów, jak również manewrowania pomiędzy ustawionymi przeszkodami oraz odpowiedzeniu na pytania dotyczących wózka widłowego z części budowy, hydrauliki oraz bezpieczeństwa oraz znać aktualne przeglądy i księgę rewizyjną sprzętu. Czas trwania obu części egzaminu nie powinien przekraczać dwóch godzin.

Zapraszamy na jazdę wózkiem bocznym oraz czołowym w ODEKA ul. Toruńska 286, 85-880 Bydgoszcz

Zapisy na kurs wózków widłowych za pośrednictwem poniższego formularza lub poprzez kontakt telefoniczny 602 222 529

Karta uczestnictwa w kursie na wózki widłowe