Odeka.pl

11 września 2021

Pilarki, piły mechaniczne do ścinki drzew

Piły mechaniczne do ścinki drzew

Przebieg szkolenia: Piły mechaniczne do ścinki drzew

Cena:

Co zapewniamy w cenie kursu:
– zajęcia teoretyczne i praktyczne
– materiały dydaktyczne
– katering: kawa, herbata, ciastka
– badania lekarskie

Warunki przyjęcia:
– ukończone 18 lat
– wykształcenie co najmiej podstawowe
– Świadectwo lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych,

Terminy: w zakładce najbliższe szkolenia

Zapisy:
  telefon: 698 700 888
  email:  koparki@odeka.pl
  adres: Toruńska 286, 85-880 Bydgoszcz

Pilarki mechaniczne do ścinki drzew – klasa III

Kwalifikacje operatora, który uzyskał uprawnienia w tej specjalności na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej (Dz. U. poz. 1141), upoważniają do obsługi tego urządzenia

Pamiętaj – Podcinanie lub wycinanie drzew rosnących w pobliżu napowietrznych linii energetycznych, wiatrołomów, drzew spróchniałych, rosnących na stromych skarpach i na terenie zabudowanym wykonuje się pod nadzorem i przez co najmniej dwóch pracowników.