Odeka.pl

19 października 2023

Pilarki, piły mechaniczne do ścinki drzew

Piły mechaniczne do ścinki drzew certyfikat polski i ważny w UE

Najbliższy termin szkolenia:
22.07.2023 r.
15.09.2022 r.

Cena:
1100 zł

Co zapewniamy w cenie kursu:
– zajęcia teoretyczne i praktyczne

– materiały dydaktyczne
– catering: kawa, herbata, ciastka
– badania lekarskie

Warunki przyjęcia:
– ukończone 18 lat
– wykształcenie co najmniej podstawowe
– Świadectwo lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych.

Miejsce szkolenia: ODEKA Bydgoszcz, ul Toruńska 286

Terminy: w zakładce najbliższe szkolenia

Zapisy:
  telefon: 698 700 888
    email:  koparki@odeka.pl
    adres:  Toruńska 286, 85-880 Bydgoszcz

Pilarki mechaniczne do ścinki drzew – klasa III

Kwalifikacje operatora, który uzyskał uprawnienia w tej specjalności na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej (Dz. U. poz. 1141), upoważniają do obsługi tego urządzenia

Pamiętaj – Podcinanie lub wycinanie drzew rosnących w pobliżu napowietrznych linii energetycznych, wiatrołomów, drzew spróchniałych, rosnących na stromych skarpach i na terenie zabudowanym wykonuje się pod nadzorem i przez co najmniej dwóch pracowników.

kurs_pilarki