Odeka.pl

21 maja 2023

Kursy spawalnicze - uprawnienia spawacza

Spis informacji o kursie spawacza
Metoda MAG
Metoda TIG
Metoda 111
Metoda 311
Zgrzewanie
Lutowanie

Informacje podstawowe o kursie spawacza

Kurs spawacza realizowany jest w nowej spawalni przy ulicy Toruńskiej 286 tel. 662067715, email: spawanie@odeka.pl Najbliższy termin szkolenia spawalniczego: lub w zakładce najbliższe szkolenia Wymagania dla kandydata:
 • ukończone 18 lat
 • ukończona przynajmniej szkoła podstawowa
 • dobry stan zdrowia i brak przeciwskazań
Miejsce szkolenia: ODEKA Bydgoszcz, ul. Toruńska 286   W ramach kursu spawacza istotne jest:
 • zaplecze dydaktyczne – sala wykładowa, w której wykorzystujemy sprzęt audiowizualny, materiały szkoleniowe
 • zaplecze techniczne – zajęcia odbywają się w doskonale wyposażonym Ośrodku Szkolenia Kadr SIMP, spawalnia posiada aktualne badania oraz atesty. Spawarki przechodzą badania aby przez cały okres eksploatacji zachowywały podobne parametry spawania.
 • zaplecze sanitarne z prysznicem i środkami higienicznymi
 • sprzęt ochronny, rękawice, czepki ochronne celem zapewnienia higieny przy korzystaniu z przyłbic spawalniczych
 • na stanie znajduje się również odzież ochronna
 • Po każdym dniu spawalnia jest sprzątana i dezynfekowana
Czas trwania szkolenia:
 • dwa tygodnie to standardowy czas trwania szkolenia kursu spawacza
 • szkolenia odbywają się w trybie dziennym lub weekendowym w zależności od potrzeb
 • indywidualny czas trwania dla firmy lub kursanta który ma spersonalizowane oczekiwania i wymagania
 • istnieje możliwość odbycia samego egzaminu dla osób które posiadają umiejętności lub aktualizują certyfikat
Jaką metodę wybrać ?
 • jeśli nie potrafisz podjąć decyzji, nie przejmuj się. Na pierwszy spotkaniu trener objaśni różnicę między metodami oraz zrobi wywiad który pomoże podjąć decyzję
Cena kursów spawacza:
 •  metoda podstawowa to taka gdzie spawamy blachy, koszt kursu podstawowego to 2400 zł brutto 
 • odnowienie uprawnień spawalniczych to koszt od 400 zł brutto
 • koszt szkolenia indywidualnego który może trwać od 2 dni do miesiąca ustalany jest na podstawie oczekiwań firmy zlecającej
 • na wszystkie szkolenia w naszym Ośrodku otrzymasz paragon lub fakturę
Jak dojechać do ODEKA szkolenia zawodowe
 • Mieścimy się przy jednej z głównych ulic Bydgoszczy Toruńska 286. Przy naszym budynku zatrzymuje się tramwaj linii 6 .
 • Jeżeli poruszasz się autem to z centrum miasta kieruj się na Urząd Pracy w Bydgoszczy. W przypadku trasy z Solca Kujawskiego miniesz Urząd Pracy w Bydgoszczy ( po prawej). Ośrodek będzie znajdował się 700m za urzędem pracy po prawej stronie. Posiadamy duży bezpłatny parking dla zmotoryzowanych
 
Terminy i kontakt:
 • Szkolenia spawalnicze przeprowadzamy co dwa tygodnie. Termin rozpoczęcia kursu spawacza znajduje się w zakładce Aktualności-Harmonogram.
 • Aby uzyskać dodatkowych informacji proszę się kontaktować z Magdaleną tel. 662067715 lub mailowo: spawanie@odeka.pl

Przebieg szkolenia

Szkolenie składa się z części teoretycznej i praktycznej. Teoretyczna prowadzona jest przez instruktorów z wieloletnim doświadczeniem w nadzorze prac spawalniczych, natomiast praktyczna przez instruktorów z dużym doświadczeniem pracy w charakterze spawaczy. Wszyscy posiadają kwalifikacje zawodowe

Uprawnienia spawacza

Uczestnictwo w organizowanych przez nas kursach spawacza przekłada się przede wszystkim na nabycie określonej wiedzy i umiejętności w zakresie spawania. Potwierdzeniem tego faktu są uzyskane uprawnienia (Certyfikat TÜV, UDT, SIMP) oraz otrzymana książka spawacza.

Co zapewniamy w cenie kursu?

 • kurs spawacza z doświadczonymi instruktorami,
 • materiały dydaktyczne,
 • nowoczesne zaplecze techniczne, nowa spawalnia
 • materiały spawalnicze,
 • kawa, herbata, woda
 • egzamin i stosowne do danego kursu spawalniczego uprawnienia,
 • zdobycie zatrudnienia po kursie, 
 • pracodawcom proponujemy szkolenie dostosowane do wyrobu wykonywanego przez zleceniodawcę
To, ile kosztuje dany kurs na spawacza (ceny podane są w cenniku). Wszystko zależy od wyboru metody oraz typu spawania. Doświadczony spawacz wybierze metodę spawania ponadpodstawową i jest ona droższa od podstawowej ponieważ spawamy nie tylko blachy ale również rury

Na wszelkie zapytania dotyczące organizowanych przez nas kursów spawalniczych, obowiązujących cen, dostępnych udogodnień oraz uzyskiwanych uprawnień odpowiedzi udzielamy pod numerem telefonu 662 067 715

Charakterystyka kursów spawania

Zainteresowane spawaniem osoby indywidualne oraz firmy w naszej ofercie znajdą ukierunkowane na określone metody kursy dla spawaczy są to:
 • MAG
 • TIG
 • elektryczna 111
 • gazowa 311
Celem każdego kursu spawania jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników do egzaminu, który odbywa się według obowiązującej norm PN-EN 9606-3. Zdany egzamin oznacza uzyskanie określonych uprawnień (Certyfikat TÜV, UDT, SIMP).

Metoda MAG

Polega na spawaniu za pomocą łuku elektrycznego, który powstaje między elektrodą topliwą, a spawanym materiałem. Zarówno łuk, jak i powstałe tzw. jeziorko ciekłego metalu są chronione strumieniem gazu osłonowego. Metoda MAG wykorzystywana jest do trwałego łączenia stali konstrukcyjnych niestopowych, niskostopowych i wysokostopowych.

Metoda TIG

Polega na spawaniu łukowym elektrodą nietopliwą w osłonie gazowej. Łączenie uzyskuje się poprzez stopienie metalu spawanych elementów i materiału dodatkowego temperaturą łuku elektrycznego. Osłona gazowa ma za zadanie chronić ciekły metal spoiny oraz miejsce spawania przed dostępem funkcjonujących w atmosferze gazów.

Metoda elektryczna 111

Polega na spawaniu łukowym ręcznym elektrodą otuloną. Efektywne połączenie powstaje w wyniku stopienia topliwej elektrody i materiału spawanego temperaturą łuku elektrycznego. Na spoinę złącza składają się metaliczny rdzeń elektrody, metaliczne składniki otuliny oraz nadtopione brzegi spawanego materiału.

Metoda gazowa 311

Polega na spawaniu poprzez nagrzewanie płomieniem i stapianie brzegów łączonych elementów oraz dodawanego spoiwa. Płomień powstaje ze spalania się gazu palnego (najczęściej acetylenu – C2H2) w atmosferze tlenu lub powietrza.

Prowadzone są też łączone kursy spawacza dla kilku metod – na przykład MAG i TIG

Jako Ośrodek Egzaminowania Spawaczy przeprowadzamy egzaminy spawalnicze TUV, UDT oraz SIMP. Naszymi Klientami są zarówno osoby indywidualne, jak i firmy oraz instytucje państwowe jak Urzędy, Szkoły oraz Projekty. W zeszłym roku uprawnienia spawalnicze u nas uzyskały osoby pracujące w UE, Skandynawii oraz na platformach wiertniczych. Na naszym facebook’u opisana jest Historia Janka który od osoby bezrobotnej dostał się do firmy i rozwijał swoją karierę. Każda osoba uczestnicząca w szkoleniu zostaje potraktowana indywidualnie. Prowadzący kurs spawacza poświęci każdemu tyle czasu ile to konieczne. Nasz Ośrodek organizuje również szkolenia grupowe – uczestnikom kursów zapewniliśmy kompleksową obsługę obejmującą m.in. transport, noclegi, wyżywienie, szkolenie oraz egzaminy.

Spawacze cieszą się dużym powodzeniem na rynku pracy. Dzięki naszym kursom i egzaminom Ty również możesz zdobyć solidny fach, który zapewni Ci dobrą pracę!

Nie wiesz na jaki kurs się zapisać – zadzwoń lub napisz do Nas z chęcią pomożemy lub zgłoś się przez formularz poniżej

Rozwinięcie metod spawalniczych Spawalnicza metoda MAG

Zapraszamy osoby pełnoletnie, z wykształceniem podstawowym i dobrym stanem zdrowia na kursy spawania i egzaminy spawaczy przeprowadzane zgodnie z normą: PN-EN ISO 9606-1, PN-EN ISO 9606-2 (stara/wcześniejsza norma PN-EN 287-1+A1, PN-EN 287-2+A2, PN-EN 9606-3). Jeśli są Państwo zainteresowani nabyciem uprawnień spawalniczych, możecie zdecydować się na kurs spawacza zakończony egzaminem lub na sam egzamin. Jeśli wybiorą Państwo kurs, dopasujemy dni i terminy zajęć do Waszych potrzeb. Cena kursu spawacza obejmuje szkolenie teoretyczne i praktyczne, egzamin oraz certyfikat w 8 językach i książeczkę spawacza. Nasze certyfikaty honorowane są na całym świecie. Uczestnicy kursu zostają wyposażeni w odzież i osprzęt ochronny oraz materiały szkoleniowe. Książka spawacza oraz certyfikat, który jest wręczany po pozytywnym zdaniu egzaminu spawacza, poświadczają, że dana osoba posiada pełen zakres uprawnień wymaganych w zawodzie spawacza. Są one ważne przez 3 lata, po tym okresie trzeba przystąpić do egzaminu weryfikacyjnego. Koszt egzaminu od jednej metody FW, przy zachowaniu ciągłości ważności certyfikatu wynosi 400zł.

Spawanie MIG/MAG

 • Inne nazwy: spawanie łukowe w osłonie gazowej, spawanie półautomatyczne, spawanie w osłonie CO2.
 • Sposób pracy: ręczny, z możliwością użycia mechanicznego przemieszczania prowadnika elektrody
 • Źródło ciepła: łuk elektryczny
 • Osłona jeziorka: gaz nie reagujący z metalem spawanym
 • Zakres natężenia prądu: 60¸ 500A.
 • Moc cieplna: 1¸25kJ/s

Zasada działania

Łuk jarzy się między końcem elektrody, a metalem rodzimym w linii złącza. Elektroda jest przesuwana ze stałą prędkością za pomocą silnika o nastawnej prędkości obrotowej. Prąd zależy od prędkości podawania elektrody. Długość łuku jest utrzymywana przez źródło prądu, a spawacz powinien prowadzić wylot prowadnika elektrody na stałej wysokości nad jeziorkiem (zwykle kilkanaście mm). Przestrzeń łukowa i spawany metal są osłaniane gazem dobranym odpowiednio do spawanego metalu. Gazami powszechnie używanymi są: argon, argon z dodatkiem 5% tlenu lub 20% dwutlenku węgla albo czysty dwutlenek węgla. Typowe zastosowanie– wyrób o średniej grubości łączonych elementów, cienkie blachy.

Więcej o metodzie MAG

Spawanie łukowe elektrodą topliwą w osłonach gazowych (MIG-spawanie w osłonach gazów obojętnych, MAG-spawanie w osłonach gazów aktywnych), jest obecnie jedną z najpowszechniej stosowanych metod spawania konstrukcji. Dokładna osłona łuku jarzącego się między elektrodą topliwą a spawanym materiałem zapewnia, że spoina formowana jest w bardzo korzystnych warunkach. Spawanie MIG/MAG zastosowane więc może być do wykonania wysokiej jakości połączeń wszystkich metali, które mogą być łączone za pomocą spawania łukowego. Należą do nich stale węglowe i niskostopowe, stale odporne na korozję, aluminium, miedź, nikiel i ich stopy. Spawanie MIG/MAG polega na stapianiu materiału spawanego i materiału elektrody topliwej ciepłem łuku elektrycznego jarzącego się pomiędzy elektrodą topliwą i spawanym przedmiotem, w osłonie gazu obojętnego lub aktywnego. Metal spoiny formowany jest z metalu stapiającego się drutu elektrodowego i nadtopionych brzegów materiału spawanego. Podstawowe gazy ochronne stosowane do spawania MIG/MAG to gazy obojętne argon, hel oraz gazy aktywne; CO2, H2, O2, N2, i NO, stosowane oddzielnie lub tylko jako dodatki do argonu czy helu. Elektroda topliwa w postaci drutu pełnego, zwykle o średnicy od 0,5¸4,0 mm, podawana jest w sposób ciągły przez specjalny system podający, z prędkością w zakresie od 2,5¸50 m/min. Palnik chłodzony może być wodą lub powietrzem. Spawanie czarną stalą – ta metoda prowadzona może być prądem stałym lub przemiennym we wszystkich pozycjach. Obecnie prawie wyłącznie stosuje się spawanie MIG/MAG prądem stałym z biegunowością dodatnią. Spawanie prowadzone jest jako półautomatyczne zmechanizowane, automatyczne lub w sposób zrobotyzowany. Dzięki dużej uniwersalności procesu, łatwość regulacji, spawanie MIG/MAG pozwala na wykonywanie różnorodnych konstrukcji z różnych metali i stopów w warunkach warsztatowych i montażowych, we wszystkich pozycjach.

                   Kurs spawacza: spawanie metodą TIG

Metoda TIG oznaczona jest kodem 141. Metodą tą spawa się prądem stałym prawie wszystkie gatunki stali o szerokim zakresie grubości. Często stosowany do spawania cienkich blach, rur cienkościennych o małych średnicach, takich jak te stosowane w przemyśle rowerowym, motoryzacyjnym, lotniczym, kosmicznym jak również przemyśle spożywczym i chemicznym. W szczególności stosowana jest wszędzie tam, gdzie wymagane jest uzyskanie wysokiej jakości i czystości oraz wytrzymałości spoin. Główną zaletą spawania wolframem gazowym (spawanie nietopliwą elektrodą wolframową w osłonie gazów obojętnych, takich jak argon, hel lub ich mieszanki) jest to, że praktycznie nie ma odprysków, a opary spawalnicze i ciepło są niskie. Podczas spawania nie powstają praktycznie żadne odpryski, tworzy się na spoinie bardzo znikoma ilość żużla, przez co spoina nie wymaga prawie w ogóle obróbki po spawaniu. TIG jest względnie trudną metodą spawania, ze względu na koordynację wymaganą przez spawacza.

Spawalnicza metoda 111 elektryczna

Spawanie łukowe elektrodą otuloną jest oznaczony kodem 111 (MMA – Manual Arc Welding) jest również nazywany zgrzewaniem ręcznym lub elektrochemicznym i jest jednym z najstarszych elektrycznych procesów spawania materiałów metalowych. Spawanie odbywa się za pomocą łuku elektrycznego i elektrody. Służy głównie do łączenia blach, rury ze stali niestopowych, a także ze staliwa i żeliwa. Ponieważ prawie wszystkie materiały spawalne mogą być spawane za pomocą ręcznego spawania łukowego, szybkość penetracji jest bardzo wysoka. Wszystkie grubości blach lub rur mogą być spawane we wszystkich pozycjach. Główne obszary zastosowania metody 111 MMA to konstrukcje stalowe i mostowe, ogólna budowa rurociągów, budowa kotłów lub elektrowni, budowa kontenerów jak również stosowany jest w przemyśle stoczniowym.

Kurs spawacza: spawalnicza metoda 311

Oferujemy kurs Spawania Gazowego 311. Ta metoda służy głównie do łączenia blach oraz ścianek rur o grubości zwykle nie przekraczających 6 mm . Bezproblemowe stosowanie technologii w wymuszonych pozycjach i wysoka zdolność mostkowania szczelin powodują, że spawanie gazowe jest procesem, który wciąż jest szeroko stosowany w instalacjach rurowych, kotłach, a także w technologii ogrzewania, ciepłownictwa i wentylacji.

                              Kurs i uprawnienia zgrzewacza

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. 2000 nr 40, poz. 470), zgrzewacz wykonujący prace polegające między innymi na: ·         zgrzewaniu ·         ręcznym cięciu termicznym ·         lutowaniu ręcznym ·         automatycznym lub zmechanizowanym wykonywaniu prac spawalniczych ·         powinien posiadać zaświadczenie potwierdzające ukończenie z wynikiem pozytywnym kursu, którego program zawierał zagadnienia objęte postanowieniami norm: – PN-EN 13067:2005 – norma ta obejmuje personel spawalniczy i zgrzewający tworzywa sztuczne

Zgrzewaczem może zostać osoba, która:

·         przyswoiła znajomość przepisów o dozorze technicznym oraz warunkach technicznych w zakresie prowadzonej działalności ·         odbyła szkolenie oraz praktyki zawodowe ·         posiada zaświadczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania pracy zgrzewacza ·         z wynikiem pozytywnym zdała egzamin sprawdzający kwalifikacje

Umiejętności zgrzewacza

Zgrzewacz jest specjalistą, który przede wszystkim potrafi zdobytą wiedzę teoretyczną wykorzystać w praktyce przy: ·         sprawnym czytaniu rysunków konstrukcyjnych ·         umiejętnym dostosowaniu metod zgrzewania, typów zgrzewarek i urządzeń zgodnie z zapotrzebowaniem ·         przygotowaniu odpowiednich materiałów oraz zestawieniu właściwych maszyn i urządzeń do danego zadania ·         odpowiednim przygotowaniu stanowiska pracy ·         ­wizualnej ocenie wykonanej pracy i pomiarze zgrzewanych wyrobów ze szczególnym uwzględnieniem sprawdzenia wytrzymałości połączeń zgrzewczych ·         bieżącej obsłudze, przeglądzie technicznym i utrzymaniu należytego stanu technicznego maszyn i urządzeń, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów BHP   oraz przeciwpożarowych, a także funkcjonalności stanowiska pracy ·         obsłudze urządzeń i narzędzi pomocniczych, takich jak: szlifierki, pilniki lub urządzenia pomiarowo-kontrolne

Pełny opis szkolenia:

Produkcja wyrobów walcowanych, których bez mała 70% wykorzystuje się do wytwarzania różnorodnych konstrukcji i innych produktów spawanych mówi sama za siebie. Obecny etap technologiczny na razie nie uwzględnia równie skutecznych i trwałych metod łączenia metali jak spawanie, choć trzeba przyznać, że podlegają one nieustannemu rozwojowi. A zatem znaczenie spawania w każdym obszarze, gdzie jest ono potrzebne, nie słabnie, zwłaszcza że jest to nierzadko jedyny i w pełni efektywny sposób wykonania nierozłącznych połączeń. Trzeba jednak przyznać, że techniki gazowe, mają co prawda mniejsze już znaczenie, ale na przykład w zakładach, gdzie przeprowadzane są prace remontowe, nadal znajdują zastosowanie. Spawanie elektryczne łukowe to na dzisiaj podstawowa metoda powszechnie używana, przy czym w zależności od techniki ten udział jest mniejszy lub większy. Trudno nie zauważyć tendencji wzrostowej spawania MIG i MAG oraz drutami proszkowymi, również z wykorzystaniem osłon gazowych lub topników. Biorąc pod uwagę rosnące oczekiwania rynku i potrzeby jej użytkowników Grupa ODEKA z Bydgoszczy oferuje profesjonalnie przygotowane i przeprowadzane kursy spawalnicze.

To, ile kosztuje dany kurs na zgrzewacza (ceny podane są w cenniku) nie jest wartością ostateczną, ponieważ jego cena może ulec zmianie, jeśli jego uczestnik zdecyduje się skorzystać z możliwości badań lekarskich oraz zakwaterowania i wyżywienia – możemy wskazać firmy, z którymi współpracujemy.

Na wszelkie zapytania dotyczące organizowanych przez nas kursów spawalniczych, obowiązujących cen, dostępnych udogodnień oraz uzyskiwanych uprawnień odpowiedzi udzielamy pod numerem telefonu 662 067 715

 

Lutowanie twarde

Jakie są wymagania dotyczące kursanta kierowane na takie szkolenie?
 • pełnoletność
 • przynajmniej zawodowe wykształcenie
 • badania lekarskie umożliwiające wykonywanie czynności

Pełny opis szkolenia:

    Szkolenie jednodniowe w Bydgoszczy w Naszym Ośrodku lub wykonywane w Firmie. Trener prowadzi szkolenie teoretyczne oraz ciekawe praktyczne ćwiczenia, które są bardzo pomocne w późniejszej pracy. Szkolenie trwa od godziny 9:00 do godziny 14:00. Po szkoleniu odbywa się egzamin z tematyki lutowania twardego, co w wyniku zdania egzaminu kończy się wydaniem uprawnień – certyfikatu lutowacza.       Koszt szkolenia to 950 zł od osoby, cena ulega zmianie przy zgłoszeniu większej ilości osób. Miejsce szkolenia w naszym Ośrodku ODEKA SIMP mieszczący się w Bydgoszczy na ulicy Toruńskiej 286. W ramach realizowanych kursów lutowania twardego zapewniamy

Karta uczestnictwa