Odeka.pl

5 grudnia 2022

Kursy - Środki Ochrony Roślin

Specjalistyczne kursy dotyczące wykorzystywania środków ochrony roślin w ogrodach, gospodarstwach i na terenach zamkniętych. Każde szkolenie pozwala zdobyć odpowiednie uprawnienia i jest przeznaczone dla wszystkich osób, korzystających z profesjonalnych środków ochrony roślin, głównie w rolnictwie i leśnictwie. Dla przedstawicieli i sprzedawców przygotowano szkolenie dotyczące obrotu i konfekcjonowania preparatów. Kurs Fumigacji instruuje, jak efektywnie i bezpiecznie wykorzystać ten niezwykle skuteczny proces w walce ze szkodnikami i gryzoniami.

Natomiast podstawowy kurs stosowania ŚOR wskazuje, jak prawidłowo posługiwać się profesjonalnymi preparatami. Obowiązkowe przeszkolenie osób prowadzących zabiegi z udziałem profesjonalnych środków ochrony roślin jest definiowane przez prawo. Materiał przerabiany na kursach pokazuje, jak racjonalnie i zgodnie z zasadami zaopatrzyć gospodarstwo w celu najlepszej ochrony plantacji oraz uzyskania obfitych i zdrowych plonów. Ukończenie kursów (fumigacji albo stosowania ŚOR) skutkuje zdobyciem zaświadczenia, które upoważnia do zakupu i stosowania specjalistycznych produktów oraz przeprowadzania procesów samodzielnie, przez 5 lat, zgodnie z obowiązującą ustawą.

1. FUMIGACJA – KURS STOSOWANIA ŚOR

  • zwalczanie szkodników magazynowych bardzo skuteczną metodą gazowania
  • bardzo skuteczne! zwalczanie kretów na terenach zamkniętych , a także innych uciążliwych w ogrodach gryzoni

Kurs przeznaczony jest dla:

  • właścicieli oraz pracowników gospodarstw rolnych oraz firm zajmujących się pielęgnacją terenów zielonych
  • osób związanych z branżą rolno-spożywczą
  • właścicieli ogrodów przydomowych

Koszt szkolenia: podstawowe – 650 zł. brutto/os.

    uzupełniające – 450 zł brutto/os. (przy uprawnieniach uzupełniających należy przedstawić poprzednie zaświadczenie).

Szkolenie w cyklu dwudniowym (16 godzin lekcyjnych).Uczestnicy szkolenia po zakończonym kursie otrzymują zaświadczenia uprawniające do zakupu i stosowania preparatów do gazowania np. QUICKPHOS ważne przez 5 lat od daty wystawienia.

2. STOSOWANIE ŚOR – KURS PODSTAWOWY

Szkolenie przeznaczone dla:

  • właścicieli oraz pracowników gospodarstw rolnych
  • pracowników firm zajmujących się terenami zielonymi , spółek komunalnych , Lasów Państwowych,
  • wszystkich , którzy stosują ŚOR przeznaczone dla użytkowników profesjonalnych np. ROUNDUP

Koszt szkolenia: podstawowe – 200 zł. brutto/os.

    uzupełniające – 150 zł brutto/os.

Uczestnicy szkolenia po zakończonym kursie otrzymują zaświadczenia uprawniające do zakupu i stosowania preparatów dla użytkowników profesjonalnych ważne przez 5 lat od daty wystawienia.

3. DORADZTWO DOT. ŚOR (D.OBRÓT i KONFEKCJONOWANIE ŚOR) – KURS PODSTAWOWY

Szkolenie przeznaczone dla osób sprzedających i doradzających przy sprzedaży ŚOR

Koszt szkolenia: podstawowe – 450 zł. brutto/os.

   uzupełniające – 250 zł brutto/os.

Uczestnicy szkolenia po zakończonym kursie otrzymują zaświadczenia uprawniające do doradztwa przy sprzedaży ŚOR ważne przez 5 lat od daty wystawienia

Terminy: w zakładce najbliższe szkolenia 

nazwa szkolenia

poziom

termin

miejsce

koszt

stosowanie środków ochrony roślin

podstawowe

17.09.2022

Bydgoszcz

500 zł

uzupełniające

300 zł

doradztwo dot. środków ochrony roślin

podstawowe

24.09-1.10.2022 2022

Bydgoszcz

500 zł

uzupełniające 24.09-1.10.2022 2022

300 zł

stosowanie środków ochrony roślin metodą fumigacji

podstawowe


Koronowo+ Bydgoszcz

750 zł

uzupełniające


500 zł

Zapisy:
   telefon: 662 067 715
    email:  bhp@odeka.pl
    adres: ul. Toruńska 286, 85-880 Bydgoszcz

Karta uczestnictwa