Odeka.pl

4 marca 2024

Kursy - Środki Ochrony Roślin - fumigacja

Specjalistyczne kursy dotyczące wykorzystywania środków ochrony roślin w ogrodach, gospodarstwach i na terenach zamkniętych. Każde szkolenie pozwala zdobyć odpowiednie uprawnienia i jest przeznaczone dla wszystkich osób, korzystających z profesjonalnych środków ochrony roślin, głównie w rolnictwie i leśnictwie. Dla przedstawicieli i sprzedawców przygotowano szkolenie dotyczące obrotu i konfekcjonowania preparatów. Kurs Fumigacji instruuje, jak efektywnie i bezpiecznie wykorzystać ten niezwykle skuteczny proces w walce ze szkodnikami i gryzoniami.

Natomiast podstawowy kurs stosowania ŚOR wskazuje, jak prawidłowo posługiwać się profesjonalnymi preparatami. Obowiązkowe przeszkolenie osób prowadzących zabiegi z udziałem profesjonalnych środków ochrony roślin jest definiowane przez prawo. Materiał przerabiany na kursach pokazuje, jak racjonalnie i zgodnie z zasadami zaopatrzyć gospodarstwo w celu najlepszej ochrony plantacji oraz uzyskania obfitych i zdrowych plonów. Ukończenie kursów (fumigacji albo stosowania ŚOR) skutkuje zdobyciem zaświadczenia, które upoważnia do zakupu i stosowania specjalistycznych produktów oraz przeprowadzania procesów samodzielnie, przez 5 lat, zgodnie z obowiązującą ustawą.

1. FUMIGACJA – KURS STOSOWANIA ŚOR

  • zwalczanie szkodników magazynowych bardzo skuteczną metodą gazowania
  • bardzo skuteczne! zwalczanie kretów na terenach zamkniętych , a także innych uciążliwych w ogrodach gryzoni

Kurs przeznaczony jest dla:

  • właścicieli oraz pracowników gospodarstw rolnych oraz firm zajmujących się pielęgnacją terenów zielonych
  • osób związanych z branżą rolno-spożywczą
  • właścicieli ogrodów przydomowych

Koszt szkolenia: podstawowe – 750 zł. brutto/os.

    uzupełniające – 500 zł brutto/os. (przy uprawnieniach uzupełniających należy przedstawić poprzednie zaświadczenie).

Szkolenie w cyklu dwudniowym (16 godzin lekcyjnych).Uczestnicy szkolenia po zakończonym kursie otrzymują zaświadczenia uprawniające do zakupu i stosowania preparatów do gazowania np. QUICKPHOS ważne przez 5 lat od daty wystawienia.

2. STOSOWANIE ŚOR – KURS PODSTAWOWY

Szkolenie przeznaczone dla:

  • właścicieli oraz pracowników gospodarstw rolnych
  • pracowników firm zajmujących się terenami zielonymi , spółek komunalnych , Lasów Państwowych,
  • wszystkich , którzy stosują ŚOR przeznaczone dla użytkowników profesjonalnych np. ROUNDUP

Koszt szkolenia: podstawowe – 300 zł. brutto/os.

    uzupełniające – 200 zł brutto/os.

Uczestnicy szkolenia po zakończonym kursie otrzymują zaświadczenia uprawniające do zakupu i stosowania preparatów dla użytkowników profesjonalnych ważne przez 5 lat od daty wystawienia.

3. DORADZTWO DOT. ŚOR (D.OBRÓT i KONFEKCJONOWANIE ŚOR) – KURS PODSTAWOWY

Szkolenie przeznaczone dla osób sprzedających i doradzających przy sprzedaży ŚOR

Koszt szkolenia: podstawowe – 300 zł. brutto/os.

   uzupełniające – 300 zł brutto/os.

Uczestnicy szkolenia po zakończonym kursie otrzymują zaświadczenia uprawniające do doradztwa przy sprzedaży ŚOR ważne przez 5 lat od daty wystawienia

Terminy: w zakładce najbliższe szkolenia 

nazwa szkolenia

poziom

termin

miejsce

koszt

stosowanie środków ochrony roślin

podstawowe

2023

Bydgoszcz

300 zł

uzupełniające

200 zł

doradztwo dot. środków ochrony roślin

podstawowe

2023

Bydgoszcz

500 zł

uzupełniające 2023

300 zł

stosowanie środków ochrony roślin metodą fumigacji

podstawowe


Koronowo+ Bydgoszcz

750 zł

uzupełniające


500 zł

Zapisy:
   telefon: 662 067 715
    email:  bhp@odeka.pl
    adres: ul. Toruńska 286, 85-880 Bydgoszcz

Karta uczestnictwa na kurs fumigacja