czwartek, maj 06, 2021

Facebook 

 

4ODEKA

Szkolenia 

Najblizsze-szkolenia

Pakiety-i-Promocje

Transportowe i podlegające UDT

Pliki 1pdfsimp - Pytania Egzaminacyjne UDT

  Pliki 1*
*
PYTANIA EGZAMINACYJNE UDT
 pdfsimp   Wózki jezdniowe IWJO - Specjalizowane
 pdfsimp   Wózki Jezdniowe IIWJO
 pdfsimp   Podesty ruchome przejezdne
 pdfsimp   Suwnice, wciągniki, wciągarki ogólnego przeznaczenia
 pdfsimp   Dźwigi - budowlane towarowe, towarowo osobowe oraz wyciągi towarowe 
 pdfsimp   Dźwigi wewnętrzne - dźwigi towarowe ze sterowaniem wewnętrznym i szpitalne 
 pdfsimp   Żurawie przewoźne, przenośne - HDS
 pdfsimp   Żurawie samojezdne - (pojazd z kabiną)
 pdfsimp   Żurawie Wieżowe
 pdfsimp   Żurawie Stacjonarne


Pliki 2* pdfsimp - Wytyczne przeprowadzania Egzaminu Praktycznego UDT - obowiązują od 15.04.2021

Pliki 2*
*
 
WYTYCZNE PRZEPROWADZANIA EGZAMINU PRAKTYCZNEGO UTB (UDT)
pdfsimp     Wózki Jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia (IWJO, IIWJO)
pdfsimp     Podesty ruchome przejezdne
pdfsimp     Suwnice
pdfsimp     Wciągniki i wciągarki
pdfsimp     Dźwigi - budowlane towarowe, towarowo osobowe oraz wyciągi towarowe 
pdfsimp     Dźwigi wewnętrzne - dźwigi towarowe ze sterowaniem wewnętrznym i szpitalne 
pdfsimp     Żurawie przewoźne, przenośne - HDS
pdfsimp     Żurawie samojezdne - (pojazd z kabiną)
pdfsimp     Żurawie Wieżowe
pdfsimp     Żurawie Stacjonarne


Kursy: obsługa i konserwacja

Dla osób zainteresowanych obsługą lub konserwacją urządzeń podlegających UDT :
- żurawie (kolumnowe, wieżowe, samojezdne, przeładunkowe itd.), 
- suwnice sterowane z poziomu roboczego i z kabiny,
- podesty ruchome przejezdne i podesty ruchome masztowe samowznoszące,
- dźwigi do transportu osób lub ładunków, dźwigi budowlane ,
- HDS - żuraw przełądunkowy,podnośniki samochodowe,
- wciągarek elektrycznych.
- inne wg. życzeń.

Szkolenia przeprowadzana są zgodnie z założeniami programu zatwierdzonego przez UDT z Bydgoszczy i Warszawy.

Podstawowym celem kursu jest nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie niezbędnym dla prawidłowej obsługi urządzeń suwnicowych i wózków jezdniowych oraz przygotowaniu do egzaminu przed Urzędem Dozoru Technicznego.
Czas trwania szkolenia uzalezniony jest od określonego urządzenia oraz od indywidualnych potrzeb i umiejętności słuchacza.
Szkolenie praktyczne oraz egzamin przed UDT odbywa się na naszym sprzęcie lub u zleceniodawcy.
Podczas trwania szkolenia zgłaszamy uczestników do egzaminu przed UDT.

Zajmujemy się kompleksowo: szkoleniem, zorganizowaniem egzaminu, przesłaniem wniosków uczestników szkolenia do UDT, ewentualnymi badaniami lekarskimi i wydaniem uprawnień. Uzyskane dokumenty są ważne bezterminowo.

POSIADAMY UDT - CERT 

Kurs kończy się egzaminem teoretycznym oraz praktycznym przed Inspektorem Urzędu Dozoru Technicznego. Po zdaniu egzaminu słuchacze szkolenia otrzymują zaświadczenie kwalifikacyjne uprawniające do obsługi lub konserwacji urządzenia na które zdawał.

Proszę wybrać temat szkolenia i egzaminu.

SUWNICE, WCIĄGARKI, ŻURAWIE WARSZTATOWE

ŻURAWIE WIEŻOWE, 

ŻURAWIE PRZENOŚNE, PRZEŁADUNKOWE

PODESTY RUCHOME

DŹWIGI TOWAROWO OSOBOWE

KONSERWACJA URZĄDZEŃ PODLEGAJĄCYCH UDT

Zgłoszenia na kurs przyjmujemy pod numerem telefonu 602 222 529

lub poprzez formularz zgłoszeniowy.

Do wiadomości

Kategoria uprawnień:

Cięgniki

II W

Wciągniki i wciągarki sterowane z poziomu roboczego oraz żurawie stacjonarne warsztatowe.

I W

Wciągniki i wciągarki sterowane z poziomu roboczego lub z kabiny oraz żurawie stacjonarne warsztatowe.

Suwnice

II S

Suwnice, wciągniki i wciągarki sterowane z poziomu roboczego oraz żurawie stacjonarne warsztatowe.

I S

Suwnice, wciągniki i wciągarki sterowane z poziomu roboczego lub z kabiny oraz żurawie stacjonarne warsztatowe.

Żurawie

II Ż

Żurawie:

-     stacjonarne,

-     przewoźne,

-     przenośne,

-     samojezdne.

I Ż

Żurawie:

-     wieżowe oraz szybkomontujące.

-     szynowe

Podesty ruchome

II P

Podesty ruchome:

-     wiszące,

-     masztowe,

-     stacjonarne.

I P

Podesty ruchome przejezdne:

-     wolnobieżne,

-     samojezdne montowane na pojeździe,

-     przewoźne.

Układnice

I U

Układnice.

Dźwignice

linotorowe

I L

Dźwignice linotorowe.

Wyciągi towarowe

I WT

Wyciągi towarowe:

-     stacjonarne,

-     przewoźne i przenośne,

-     wyciągi statków.

Dźwigi

II D

Dźwigi budowlane:

-     towarowe oraz wyciągi towarowe przewoźne i przenośne,

-     towarowo-osobowe.

I D[

Dźwigi towarowe ze sterowaniem wewnętrznym i szpitalne.

Urządzenia do manipulacji kontenerami

I K

Urządzenia do manipulacji kontenerami przy pracach przeładunkowych.

 

Wózki jezdniowe podnośnikowe napędzane mechanicznie (dawnej kategorii IWJO,  IIWJO i IIIWJO)

 

(IWJO specjalizowane).Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgiem.

 

(IIWJO) Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków  z wysięgiem

 

(III WJO) Wózki jezdniowe podnośnikowe prowadzone i zdalnie sterowane


 

Konserwacja:

Kategoria

Zakres uprawnienia do konserwacji

Możliwe ograniczenia

IV

Dźwigi budowlane oraz wyciągi towarowe przewoźne i przenośne.

Przeznaczenie:

-     towarowe,

-     towarowo – osobowe.

III

Dźwigi jedno- lub dwubiegowe z systemem sterowania zewnętrznym, wewnętrznym i przestawnym oraz urządzenia dla osób niepełnosprawnych (z wyjątkiem urządzeń zainstalowanych na pojazdach):

-     platformowe i kabinowe pionowe,

-     platformowe i krzesełkowe ukośne.

Rodzaje napędu:

-     elektryczny,

-     hydrauliczny.

-     elektryczny, hydrauliczny

 

Uprawnienia UDT są ważne od 5 do 10 lat od momentu ich uzyskania (w zależności od rodzaju kwalifikacji i typu urządzenia). Dla przykładu:

10 letni okres ważności uprawnień UDT odnosi się do m.in:

  • wózków jezdniowych podnośnikowych napędzanych mechanicznie z wyłączeniem wózków z wysięgiem
  • wciągarek i wciągników ogólnego przeznaczenia
  • suwnic ogólnego przeznaczenia;
  • żurawi: stacjonarnych, przewoźnych i przenośnych;
  • podestów ruchomych (z wyłączeniem podestów przejezdnych);

5-letni okres ważności uprawnień UDT dotyczy m.in.:

  • wózków jezdniowych podnośnikowych napędzanych mechanicznie z wysięgnikiem oraz wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia, unoszących osobę obsługującą wraz z ładunkiem;
  • wciągarek i wciągników specjalnego przeznaczenia;
  • suwnic specjalnego przeznaczenia;
  • żurawi (wszystkich poza stacjonarnymi, przewoźnymi i przenośnymi);
  • podestów ruchomych przejezdnych;