niedziela, wrzesień 27, 2020

Facebook 

 

4ODEKA

Szkolenia 

Najblizsze-szkolenia

Pakiety-i-Promocje

Transportowe i podlegające UDT

Kursy: obsługa i konserwacja

Dla osób zainteresowanych obsługą lub konserwacją urządzeń podlegających UDT :
- żurawie (kolumnowe, wieżowe, samojezdne, przeładunkowe itd.), 
- suwnice sterowane z poziomu roboczego i z kabiny,
- podesty ruchome przejezdne i podesty ruchome masztowe samowznoszące,
- dźwigi do transportu osób lub ładunków, dźwigi budowlane ,
- HDS - żuraw przełądunkowy,podnośniki samochodowe,
- wciągarek elektrycznych.
- inne wg. życzeń.

Szkolenia przeprowadzana są zgodnie z założeniami programu zatwierdzonego przez UDT z Bydgoszczy i Warszawy.

Podstawowym celem kursu jest nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie niezbędnym dla prawidłowej obsługi urządzeń suwnicowych i wózków jezdniowych oraz przygotowaniu do egzaminu przed Urzędem Dozoru Technicznego.
Czas trwania szkolenia uzalezniony jest od określonego urządzenia oraz od indywidualnych potrzeb i umiejętności słuchacza.
Szkolenie praktyczne oraz egzamin przed UDT odbywa się na naszym sprzęcie lub u zleceniodawcy.
Podczas trwania szkolenia zgłaszamy uczestników do egzaminu przed UDT.

Zajmujemy się kompleksowo: szkoleniem, zorganizowaniem egzaminu, przesłaniem wniosków uczestników szkolenia do UDT, ewentualnymi badaniami lekarskimi i wydaniem uprawnień. Uzyskane dokumenty są ważne bezterminowo.

POSIADAMY UDT - CERT 

Kurs kończy się egzaminem teoretycznym oraz praktycznym przed Inspektorem Urzędu Dozoru Technicznego. Po zdaniu egzaminu słuchacze szkolenia otrzymują zaświadczenie kwalifikacyjne uprawniające do obsługi lub konserwacji urządzenia na które zdawał.

Proszę wybrać temat szkolenia i egzaminu.

SUWNICE, WCIĄGARKI, ŻURAWIE WARSZTATOWE

ŻURAWIE WIEŻOWE, 

ŻURAWIE PRZENOŚNE, PRZEŁADUNKOWE

PODESTY RUCHOME

DŹWIGI TOWAROWO OSOBOWE

KONSERWACJA URZĄDZEŃ PODLEGAJĄCYCH UDT

Zgłoszenia na kurs przyjmujemy pod numerem telefonu 602 222 529

lub poprzez formularz zgłoszeniowy.

Do wiadomości

Kategoria uprawnień:

Cięgniki

II W

Wciągniki i wciągarki sterowane z poziomu roboczego oraz żurawie stacjonarne warsztatowe.

I W

Wciągniki i wciągarki sterowane z poziomu roboczego lub z kabiny oraz żurawie stacjonarne warsztatowe.

Suwnice

II S

Suwnice, wciągniki i wciągarki sterowane z poziomu roboczego oraz żurawie stacjonarne warsztatowe.

I S

Suwnice, wciągniki i wciągarki sterowane z poziomu roboczego lub z kabiny oraz żurawie stacjonarne warsztatowe.

Żurawie

II Ż

Żurawie:

-     stacjonarne,

-     przewoźne,

-     przenośne,

-     samojezdne.

I Ż

Żurawie:

-     wieżowe oraz szybkomontujące.

-     szynowe

Podesty ruchome

II P

Podesty ruchome:

-     wiszące,

-     masztowe,

-     stacjonarne.

I P

Podesty ruchome przejezdne:

-     wolnobieżne,

-     samojezdne montowane na pojeździe,

-     przewoźne.

Układnice

I U

Układnice.

Dźwignice

linotorowe

I L

Dźwignice linotorowe.

Wyciągi towarowe

I WT

Wyciągi towarowe:

-     stacjonarne,

-     przewoźne i przenośne,

-     wyciągi statków.

Dźwigi

II D

Dźwigi budowlane:

-     towarowe oraz wyciągi towarowe przewoźne i przenośne,

-     towarowo-osobowe.

I D[

Dźwigi towarowe ze sterowaniem wewnętrznym i szpitalne.

Urządzenia do manipulacji kontenerami

I K

Urządzenia do manipulacji kontenerami przy pracach przeładunkowych.

Wózki jezdniowe podnośnikowe

III WJO

Wózki jezdniowe podnośnikowe prowadzone i zdalnie sterowane

II WJO

Wózki jezdniowe podnośnikowe z wyłączeniem specjalizowanych.

I WJO

Wózki jezdniowe podnośnikowe, w tym specjalizowane.

Konserwacja:

Kategoria

Zakres uprawnienia do konserwacji

Możliwe ograniczenia

IV

Dźwigi budowlane oraz wyciągi towarowe przewoźne i przenośne.

Przeznaczenie:

-     towarowe,

-     towarowo – osobowe.

III

Dźwigi jedno- lub dwubiegowe z systemem sterowania zewnętrznym, wewnętrznym i przestawnym oraz urządzenia dla osób niepełnosprawnych (z wyjątkiem urządzeń zainstalowanych na pojazdach):

-     platformowe i kabinowe pionowe,

-     platformowe i krzesełkowe ukośne.

Rodzaje napędu:

-     elektryczny,

-     hydrauliczny.

-     elektryczny, hydrauliczny