Odeka.pl

8 czerwca 2023

Walce drogowe klasa II

W propozycjach szkoleń zawodowych posiadamy również możliwość szkolenia w zakresie walca drogowego – taki operator jest aktualnie poszukiwany na rynku pracy. Uprawnienia są unikatowe, bezterminowe i zgodne z prawem polskim – program oraz miejsce kursów potwierdzony przez Sieć Badawcza Łukasiewicz- Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego. 

Czas trwania:
szkolenie teoretyczne odbywa się w weekendy (piątek w godzinach 13:00-15:00, sobota w godzinach 9:00-14:00)
szkolenie praktyczne odbywa się w tygodniu i w weekendy

Cena: 
1800 zł Walec drogowy kl. II

w cenie: szkolenie teoretyczne oraz praktyczne, badania lekarskie i egzamin IMBiGS – Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego

Co zapewniamy w cenie kursu:
– zajęcia teoretyczne i praktyczne
– materiały dydaktyczne
– catering: kawa, herbata, ciastka
– badania lekarskie

Warunki przyjęcia:
– ukończone 18 lat
– wykształcenie co najmniej podstawowe
– świadectwo lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych – w cenie kursu

Miejsce szkolenia: ODEKA Bydgoszcz, ul. Toruńska 286

Terminy:
 w zakładce najbliższe szkolenia

Zapisy:
telefon: 698 700 888
  email:  koparki@odeka.pl
  adres: Toruńska 286, 85-880 Bydgoszcz

Walec drogowy

Zajęcia w zakresie szkoleń z tego specjalistycznego szkolenia odbywają się cyklicznie w Bydgoszczy raz na 3 miesiące organizowana jest grupa zainteresowanych kursem i zajęcia są indywidualnie dostosowane do grupy. Zajęcia teoretyczne i praktyczne prowadzone również są możliwe do przeprowadzenia w Firmach – przy skierowanych grupach liczących co najmniej 6 osób. Szkolenie w zakresie takich prowadzona jest przez trenerów  i kadrę dydaktyczną posiadająca uprawnienia zawodowe i pedagogiczne w zakresie sprzętu ciężkiego- budowlanego.

Karta uczestnictwa