Odeka.pl

19 października 2021

Wielozadaniowy nośnik osprzętów

Na podstawie prawnej : ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW z dnia 11 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych osoby operujące wielozadaniowym nośnikiem osprzętu, powinni posiadać uprawnienia. Dlatego Nasz Ośrodek ODEKA SIMP prowadzi szkolenia i egzaminy w celu wydania książeczek i zaświadczeń operatora w tym zakresie.

Uprawnienia te pomijają uprawnienia na wózek jezdniowy podnośnikowy , który podlega pod Urząd Dozoru Technicznego

Cena:  1800 zł Wielozadaniowy nośnik osprzętów

w cenie: szkolenie teoretyczne oraz praktyczne, badania lekarskie i egzamin IMBiGS – Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego

Czas trwania: szkolenie teoretyczne odbywa się w weekendy (piątek o godzinie 13:00-18:00, soboty o godzinie 9:00-14:00)
                        praktyczne w tygodniu i weekendy

Co zapewniamy w cenie kursu:
– zajęcia teoretyczne i praktyczne
– materiały dydaktyczne
– catering: kawa, herbata, ciastka
– badania lekarskie

Warunki przyjęcia:
– ukończone 18 lat
– wykształcenie co najmniej podstawowe
– świadectwo lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych – w cenie kursu

Miejsce Szkolenia:
 Bydgoszcz ODEKA ul. Toruńska 286, Bydgoszcz

Terminy: w zakładce najbliższe szkolenia

Zapisy:
telefon: 698 700 888
  email:  koparki@odeka.pl
  adres: Toruńska 286, 85-880 Bydgoszcz

Wielozadaniowy nośnik osprzętów

Szkolenie w tym zakresie trwa 3-4 tygodni, spotkania w weekendy lub ustalone indywidualnie z Firmą, jest to jeden z nowszych uprawnień wprowadzonych przez Nasz Ośrodek w Bydgoszczy. Więc operatorów w tej dziedzinie nie ma zbyt wielu – co sprawia, że uprawnienia są unikatowe.

Zapis może być telefonicznie lub wypełniając nasz formularz, który znajduje się poniżej.

Egzamin przeprowadzony przez Inspektora i Egzaminatora z Sieć Badawcza Łukasiewicz- Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego odbywa się w Bydgoszczy, ponieważ jesteśmy Ośrodkiem, który został potwierdzony przez Instytucję.

Karta uczestnictwa