Odeka.pl

4 marca 2024

O nas

Więcej o ODEKA SIMP Ośrodek Doskonalenia w Bydgoszczy

ODEKA SIMP Ośrodek Doskonalenia od 1961 roku szkoli:

  • operatorów wózków widłowych, podestów ruchomych i suwnic
  • operatorów koparek, ładowarek, koparko-ładowarek, palownic, pilarek do ścinki drzew
  • eksploatację i dozoru urządzeń elektrycznych, cieplnych i gazowych
  • montażystów rusztowań, klimatyzacji F-gazów i pomp ciepła
  • spawaczy, zgrzewaczy, przecinaczy 

ODEKA w Bydgoszczy proponuje bogatą i zróżnicowaną ofertą kursów organizowanych na potrzeby przemysłu i innych instytucji. W latach 1970-1985 ośrodek przeprowadził szkolenia między innymi z zakresu konstruowania form do tworzyw sztucznych i tłoczników, diagnostyki pojazdów samochodowych czy konserwacji urządzeń dźwigowych i dźwignicowych.

Na kursach zawodowych w naszym ośrodku mieliśmy przyjemność uczyć tysiące osób zainteresowanych pogłębianiem swojej wiedzy i podnoszeniem kwalifikacji zawodowych. Kursy prowadzone są przez 62 kompetentnych wykładowców z przygotowaniem merytorycznym i kwalifikacjami pedagogicznymi, każdy z trenerów posiada uprawnienia techniczne – dotyczące sprzętu, z którego prowadzone są zajęcia oraz szkolenie pedagogiczne.

Od 2005 roku nasz ośrodek przeprowadza egzaminy na uprawnienia elektryczne i ciepłownicze. Wydajemy również świadectwa kwalifikacyjne, które uprawniają do zawodowego zajmowania się eksploatacją określonych grup urządzeń. Działająca w SIMP Energetyczna Komisja Kwalifikacyjna zajmuje się egzaminowaniem i wydawaniem uprawnień SEP oraz innych, kwalifikujących między innymi do profesjonalnej eksploatacji i dozoru urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych, cieplnych i gazowych.

 W 2006 roku uzyskaliśmy miano jednostki certyfikowanej dzięki certyfikatowi jakości PN-EN ISO 9001: 2001, który obejmuje: komisje energetyczne, szkolenia specjalistyczne, konferencje naukowo techniczne i seminaria, (doradztwo konsulting) organizacyjno- ekonomiczne. Posiadamy również programy oraz możliwość otrzymania uprawnień z instytucji UDT- CERT, Sieci Badawczej Łukasiewicza, TUV, Urzędu Regulacji Energetyki, Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach

Celem istnienia SIMP są również działania na rzecz poprawy jakości oraz przyczynianie się do rozwoju gospodarki z zachowaniem racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych. W procesie organizacji naszych szkoleń (takich m.in. jak kurs na suwnice, kurs na wózki widłowe czy kurs spawacza) ściśle współpracujemy z wieloma instytucjami i urzędami.

Kierujemy się zasadami etyki i priorytetowo dobrem kursanta co jest spisane w Polityce Jakości, klienci wychodzą zadowoleni jeśli chodzi o kursy, kadrę trenerów oraz jakoś prowadzonych zajęć. Na miejscu w Ośrodku ODEKA SIMP posiadamy w pełni wyposażona bazę szkoleniowa do szkoleń praktycznych i teoretycznych oraz własne sprzęty na terenie obiektu.

Każdy kursant jest ubezpieczony NNW i OC

W kursach i egzaminach organizowanych do tej pory przez nasz stowarzyszenie wzięło udział już ponad 250 tysięcy osób.

Nasze stowarzyszenie w swojej wieloletniej działalności żywo popiera Stanisława Staszica w jego zaleceniu „być narodowi użytecznym.”