Odeka.pl

22 lutego 2024

Wydarzenia

fotowoltaika_kurs

2021 r Nowości – Odnawialne źródła energii – OZE

Rozszerzamy działalność pod względem szkoleń w zakresie Odnawialne źródła
energii – OZE jak fotowoltaika i monter pomp ciepła. Szkolenia powstały z
racji dużego zainteresowania naszych kursantów ta tematyką – pod względem
teorii szkolenie prowadzone przez wykładowcę działający w tematyce
energetycznej, f gazowej oraz OZE, natomiast praktyczne zajęcia są
prowadzone na sprzęcie dostępnym w Naszym Ośrodku oraz trenerami
działającymi w Firmach w tej tematyce-technicy.

Kolejną nowością jest szkolenie monter klimatyzacji – jest to szkolenie
techniczne, gdzie kursant nauczy się w jaki sposób zamontować klimatyzację –
zainteresowanie firm monterskich do wzbogacenia swojego zakresu usług.

 

szkolenia_online_odeka

2020 r Szkolenia online – COVID-19

Wprowadzenie szkoleń online – w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19 przez Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z
dnia 20 marca 2020 r. – szkolenia teoretyczne prowadzone przez kamerkę oraz
platformę ClickMeeting. Z każdego miejsca- z domu, z pracy można podejść do
szkoleń z zakresu wózków widłowych, energetycznych, a nawet odnowić
uprawnienia elektryczne, gazowe i cieplne w bezpiecznej formie egzaminu
ustnego. Wystarczy tak naprawdę dostęp do internetu, komórka lub laptop z
działającą kamerką oraz dowód osobisty.

Rozporządzenie rozporządzenie_MEN_nowelizacja_–_COViD-19_(art_30b).pdf 0.14MB

Oferta ODEKA WERBINARA – online

Przedłużenie certyfikacji ISO – do 2021 r oraz Certyfikaty TUV

Przedłużenie i akceptacja certyfikatów normy ISO 9001 (PN-EN ISO 9001:2015)
– w Polce takie uprawnienia nadaje Polskie Centrum Akredytacji – PCA, dzięki
niemu jesteśmy Ośrodkiem Szkoleniowym SIMP, którego zaświadczenia oraz
uprawnienia i szkolenia są zgodne i honorowane w Polsce. Certyfikaty TIV –
uprawnienia, które uzyskuje się po zdaniu egzaminu spawalniczego- podpisanie
umowy w celu współpracy.

f-gazy kurs

Certyfikacja z f gaz 2018

Wprowadzenie w Ośrodku ODEKA SIMP w Bydgoszczy szkoleń w zakresie f gazów –
dotyczące gazów fluorowanych z instalacji chłodniczej. Przygotowanie
kursantów w celu zdobycia uprawnień Certyfikat Personalny UDT, aby móc
działać pod względem klimatyzacji (stacjonarnie i np. chłodnie na
samochodach lub samochodowe klimatyzacje), chłodni… Jako Ośrodek posiadamy
własną komisję egzaminacyjną powołaną przez UDT. Szkolenie odbywa się
cyklicznie raz w miesiącu.

Październik 2017 r.

Zmieniliśmy adres siedziby na ul. Toruńską 286 w Bydgoszczy (przystanek
tramwajowy przed Urzędem Pracy). Zmiana została podyktowana podwyższeniem
standardu nauczania między innymi przez zaopatrzenie Ośrodka we wszystkie
sprzęty, na których przeprowadzamy szkolenia. Specjalistyczna spawalnia
(wózki jezdniowe, suwnica, podesty ruchome …) plac manewrowy oraz sale
dydaktyczne, pozwalają w sposób komfortowy odbyć teorię, praktyka oraz
egzaminy w jednym miejscu. Zapraszamy – Bydgoszcz ul. Toruńska 286.

15 Października 2016 r.

W sali koncertowej Collegium Copernicanum Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
w Bydgoszczy odbyła się uroczystość z okazji 70-lecia działalności Oddziału
SIMP w Bydgoszczy. Zarząd Główny SIMP reprezentował kol. Ryszard Wycichowski
– skarbnik SIMP.

Kronika roku 2013

II Kwartał

W dniach 26–28 czerwca 2013 r. w Warszawie odbył się II Światowy Zjazd
Inżynierów Polskich, którego organizatorem była Politechnika Warszawska i
Naczelna Organizacja Techniczna Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych.
W imieniu prezesa SIMP w Zjeździe uczestniczył kol. Dariusz Raczkowski –
prezes Oddziału Warszawskiego SIMP.

W dniach 24–25 czerwca 2013 r. w Zamku SIMP w Rydzynie odbyła się narada
kierownictwa SIMP z dyrektorami jednostek działalności gospodarczej
Stowarzyszenia i przedstawicielami firm współpracujących z SIMP na podstawie
zawartych umów franchisingu. Obradom przewodniczył kol. Ryszard Wycichowski
– wiceprezes i skarbnik SIMP. Szersza informacja na ten temat zostanie
opublikowana w następnym zeszycie „Wiadomości SIMP”.

W dniach 14–16 czerwca 2013 r. w Kołobrzegu odbyło się posiedzenie Rady
Makroregionu Pomorskiego-Kujawskiego (10 Oddziałów SIMP) połączone z
obecnością dyrektorów jednostek działalności gospodarczej SIMP lub ich
przedstawicieli. Obradom przewodniczył kol. Ryszard Wycichowski. Podczas
zebrania oprócz tematów związanych z działalnością statutową Stowarzyszenia
omawiane były liczne tematy dotyczące problematyki gospodarczej agend SIMP i
jednostek związanych z naszym Stowarzyszeniem umową franchisingu. Ponadto w
spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście w osobach: Kazimierz Łasiewicki –
sekretarz generalny SIMP i Zdzisław Moliński – dyrektor Zam­ku SIMP w
Rydzynie.

W dniu 11 czerwca 2013 r. w DW „Pod­zamcze” w Gorlicach odbyły się obchody
II Dnia Mechanika, którego organizatorem był Zarząd Oddziału SIMP w
Gorlicach. W porządku obrad oprócz tematów roboczych zaprezentowanych przez
członków Zarządu Oddziału, przewidziana została prezentacja trzech
referatów: „Powiat gorlicki – kolebka przemysłu naftowego”,
„Zanieczyszczenie powietrza w Gorlicach” i „Analiza porównawcza jednostek
ochrony zdrowia pod kątem zapewnienia jakości wybranych usług
diagnostycznych”. Wręczono Laury Mechanika kolegom: Antoniemu Witkowi i
Julianowi Romanowi, a także Srebrną Honorową Odznakę SIMP kol. Ewie
Krygowskiej i Godność Zasłużonego Seniora kol. Annie Mazur, która również
otrzymała dyplom z okazji 40-lecia działalności w SIMP. Uczestniczący w
zebraniu kol. Kazimierz Łasiewicki – sekretarz generalny SIMP, przekazał
informację o bieżącej działalności Zarządu Głównego Stowarzyszenia.

W dniu 5 czerwca 2013 r. na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich
podczas trwania Targów Innowacje – Technologie – Maszyny odbył się II Dzień
Mechanika, którego organizatorem był Zarząd Główny Stowarzyszenia Inżynierów
i Techników Mechaników Polskich. Obradom przewodniczył dr inż. Andrzej
Ciszewski – prezes SIMP. W imprezie uczestniczyło ok. 150 osób. Obszerną
informację z tej imprezy publikujemy odrębnie.

W dniu 29 maja 2013 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Starachowicach
odbyła się uroczysta sesja z okazji zakończenia realizowanych przez Ośrodek
SIMP-ZORPOT w Starachowicach projektów unijnych, w których uczestniczyli
dyrektorzy, nauczyciele i uczniowie z Zespołów Szkół Zawodowych Nr 2 i 3 w
Starachowicach. Zarząd Główny SIMP reprezentował kol. Kazimierz Łasiewicki.
Obszerną informację z tej uroczystości publikujemy odrębnie.

W dniach 27 i 28 maja 2013 r. w Kazimierzu Dolnym odbyło się koleżeńskie
spotkanie z okazji Jubileuszu 30-lecia działalności Zespołu Ośrodków
Kwalifikacji Jakości Wyrobów SIMPTEST, w którym uczestniczyło ok. 30 osób, w
tym m.in. dyrektorzy Ośrodków SIMPTEST w Katowicach, Lublinie i Poznaniu.
Zarząd Główny reprezentował kol. Kazimierz Łasiewicki, który wręczył
dyrektorom Ośrodków okolicznościowe listy gratulacyjne. Szerszą informację
publikujemy odrębnie.

W dniach 20–22 maja 2013 r. w ramach projektu pt. „Analiza i wykorzystanie
doświadczenia Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich
(SIMP) w dziedzinie profesjonalnej rejestracji inżynierów mechaników i
włączania ich w system usług dla MŚP oraz stworzenie ponadnarodowej
platformy”, realizowanego przez SIMP i bułgarskie Stowarzyszenie
Naukowo-Techniczne Inżynierii Mechanicznej, z roboczą wizytą w Sofii
przebywali kol. kol.: Kazimierz Łasiewicki – sekretarz generalny SIMP i
Ryszard Wycichowski – wiceprezes i skarbnik SIMP. Podczas wizyty ustalono
harmonogram działań na najbliższe miesiące, tj. do czasu zakończenia
projektu (październik 2013 r.).

W dniach 17–19 maja 2013 r. w Ośrodku Wypoczynkowym Korona w Rzeczce k.
Świdnicy odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego SIMP, któremu przewodniczył
wiceprezes SIMP – kol. Piotr Janicki. W posiedzeniu uczestniczyli kol. kol.:
Aleksander Kopeć – przewodniczący Rady SIMP i Ryszard Matusiak –
przewodniczący GKR SIMP. Ustalenia i decyzje podjęte przez to gremium
publikujemy odrębnie.

W dniu 18 maja 2013 r. w Zamku SIMP w Rydzynie odbyła się doniosła
uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej, poświęconej Ewie Karolinie z
Sułkowskich Potockiej, założycielce Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej
Miłosierdzia. Tablica umieszczona została z okazji jubileuszu 150. rocznicy
założenia Zgromadzenia, co miało miejsce 1 listopada 1862 r. w Warszawie,
przy ul. Żytniej. W uroczystości w Zamku wzięli udział m.in. arcybiskup ks.
Stanisław Gądecki, metropolita poznański oraz kilkaset sióstr wraz z
najwyższymi władzami Zgromadzenia. SIMP, gospodarza rydzyńskiego Zamku,
reprezentował kol. Andrzej Ciszewski – prezes SIMP. Szerszą informację
publikujemy odrębnie.

W dniach 2–3 maja 2013 r. Zamek SIMP w Rydzynie gościł uczestników XI
Ogólnopolskiego Rajdu Pojazdów Zabytkowych. Na liczącą ponad 60 km trasę
wystartowało 28 załóg samochodowych oraz 26 motocykli. Po drodze na
zawodników czekało kilka atrakcyjnych prób sprawnościowych, zaś po przybyciu
na metę dodatkowa, punktowana konkurencja strzelecka. W klasyfikacji
generalnej po raz drugi z kolei zwyciężyła załoga jadąca Skodą Spartak 440 z
1958 roku. Pośród motocyklistów najlepszy okazał się właściciel Harleya z
1942 roku. Dodajmy, że trzecie miejsce zajęła małżonka zwycięzcy, jadąca
motocyklem WFM z 1965 roku.

W dniu 30 kwietnia 2013 r. w siedzibie Zarządu Głównego SIMP odbyło się
spotkanie prezesa SIMP i sekretarza generalnego SIMP z prezesem Towarzystwa
Rzeczoznawców Techniki Motoryzacyjnej i Ruchu Drogowego SIMP – kol.
Wojciechem Krugiełką, poświęcone ocenie sytuacji w tej jednostce
specjalistycznej Stowarzyszenia. Przyjęte w wyniku dyskusji wnioski zostaną
omówione na najbliższym posiedzeniu Zarządu Głównego SIMP.

W dniach 28 kwietnia – 5 maja 2013 r. w Zamku SIMP w Rydzynie przebywała
70-osobowa grupa ze Strasburga, rekonstruująca życie dworu króla Stanisława
Leszczyńskiego. W jej skład wchodziły zespoły taneczny i muzyczny. Odbyło
się kilka koncertów, oklaskiwanych przez liczną publiczność, zarówno za
artystyczne mistrzostwo jak i za wspaniałe, barokowe kostiumy. Grupa ta,
mająca za sobą koncerty w całej Europie, występowała w Polsce po raz
pierwszy. Fotografie ze spektakli zostały zamieszczone na stronie
www.zamek-rydzyna.com.pl.

W dniu 27 kwietnia 2013 r. odbył się kurs zorganizowany przez Zarząd
Oddziału SIMP w Stalowej Woli pn. “Wycena maszyn, urządzeń i pojazdów”,
według programu określonego przez Towarzystwo Rzeczoznawców Majątkowych
SIMP. Ukończenie kursu uprawnia do ubiegania się o tytuł rzeczoznawcy SIMP w
specjalności nr 830 “Wycena maszyn urządzeń i pojazdów”. Kurs ukończyło 28
członków SIMP należących do Oddziału w Stalowej Woli. Szkolenie
przeprowadził kol. Kazimierz Stec – dyplomowany rzeczoznawca SIMP, prezes
Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych SIMP, ekspert SIMP ds. europejskiej
harmonizacji technicznej, wykładowca SIMP.

W dniu 26 kwietnia 2013 r. ogłoszony został przetarg na remont nawierzchni
alejek w parku przy Zamku w Rydzynie. Inwestorem tego przedsięwzięcia jest
Towarzystwo Miłośników Rydzyny, działające w tym zakresie na mocy
porozumienia z Zamkiem SIMP w Rydzynie. Prace sfinansowane zostaną z
pozyskanych na ten cel środków unijnych, udział własny pokryty został z
dotacji Urzędu Miasta i Gminy w Rydzynie oraz ze środków własnych
Towarzystwa. Przewidywany koszt prac wyniesie ok. 100 tys. złotych. Remont
alejek (wymiana i utwardzenie nawierzchni) odbędzie się w okresie czerwiec –
sierpień br.

W dniu 24 kwietnia 2013 r. w siedzibie Zarządu Głównego SIMP w Warszawie
odbyło się zebranie prezesów Sekcji i Towarzystw N-T SIMP, któremu
przewodniczył kol. Andrzej Gołąbczak – wiceprezes SIMP. Ponadto
uczestniczyli w nim kol. kol.: Antoni Milkiewicz – przewodniczący Komisji
ds. Sekcji i Towarzystw N-T SIMP i Czesław Formankiewicz – członek tej
Komisji oraz Kazimierz Łasiewicki – sekretarz generalny SIMP. Wiodącymi
tematami spotkania była ocena stanu organizacyjnego i merytorycznego
jednostek specjalistycznych SIMP, na podstawie nadesłanych sprawozdań z ich
działalności w 2012 r., w tym prezentacja kierunków podejmowanych przez nich
działań oraz stan przygotowań do opracowania historii poszczególnych Sekcji
i Towarzystw N-T SIMP. Ponadto odbyła się dyskusja nad projektem „Listu
otwartego inżynierów i techników SIMP do wicepremiera Janusza
Piechocińskiego w sprawie polityki przemysłowej”, opracowanego przez kol.
Czesława Formankiewicza – członka Komisji ds. Sekcji i Towarzystw N-T SIMP,
którą poprowadził autor ww. dokumentu. Ustalono, że w terminie do 15 maja
br. zostanie opracowana uaktualniona wersja „Listu…”, do omówienia na
najbliższym posiedzeniu Zarządu Głównego SIMP. Szerszą informację
publikujemy odrębnie.

W dniu 23 kwietnia 2013 r. w Warszawie, przy ul. Nabielaka 4 w ramach
obchodów Roku Jana Czochralskiego odbyło się uroczyste odsłonięcie tablicy
upamiętniającej miejsce zamieszkania Profesora w latach 1932–1944.
Odsłonięcia dokonał rektor Politechniki Warszawskiej – prof. dr hab. inż.
Jan Szmidt, w towarzystwie przedstawicieli Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa
Wyższego, Polskiej Akademii Nauk i prezydenta miasta st. Warszawy.
Zaproszonego na uroczystość prezesa SIMP reprezentował kol. Kazimierz
Łasiewicki – sekretarz generalny SIMP.

W dniu 22 kwietnia 2013 r. w Kcyni, w 60. rocznicę śmierci prof. Jana
Czochralskiego odbyło się wspólne posiedzenie radnych Rady Miejskiej w Kcyni
z przedstawicielami Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Rady Powiatu
Nakielskiego i Politechniki Warszawskiej. W czasie sesji, którą poprowadziła
przewodnicząca Rady Miejskiej Kcyni – Gabriela Repczyńska, odbyły się
okolicznościowe wystąpienia poświęcone pamięci prof. Jan Czochralskiego oraz
projekcja filmu pt. „Wielki powrót” w reżyserii Dariusza Grzeszczyka. Sesja
została poprzedzona mszą św. odprawioną w intencji Profesora w kościele pw.
WNMP oraz odsłonięciem pamiątkowych tablic: na budynku apteki „Pod orłem”
oraz na grobie prof. Jana Czochralskiego. W imieniu Zarządu Głównego SIMP w
uroczystościach uczestniczyli kol. kol. Ryszard Wycichowski – wiceprezes
SIMP i Kazimierz Łasiewicki – sekretarz generalny SIMP.

W dniu 17 kwietnia 2013 r. w Sali Kominkowej Warszawskiego Domu Technika
NOT odbyło się coroczne spotkanie kierownictwa SIMP z Członkami Honorowymi
Stowarzyszenia. Obradom przewodniczył kol. Piotr Janicki – wiceprezes SIMP,
a referentami tematów zaplanowanych do omówienia podczas zebrania byli kol.
kol. Kazimierz Łasiewicki – sekretarz generalny SIMP oraz Ryszard
Wycichowski – wiceprezes SIMP i skarbnik Stowarzyszenia. Szerszą informację
publikujemy odrębnie.

W dniu 16 kwietnia 2013 r. w siedzibie Zarządu Głównego SIMP w Warszawie
odbyło się zebranie Zarządu Sekcji Poligrafów SIMP, któremu przewodniczył
kol. Tadeusz Chęsy – prezes Zarządu Sekcji. Przedmiotem obrad była m.in.
następująca problematyka:

* stan przygotowań sympozjum Policon, które odbędzie się na
Międzynarodowych Targach Poznańskich w dniu 21 maja br. (ref. kol. Anna
Naruszko – red. naczelna „Poligrafiki”),
* informacja o Targach Książki w Warszawie w dniach 16–19 maja br. i
Krakowie w dniach 24–27 października br. (ref. kol. Bogdan Wyrzykowski),
* informacja o zaawansowaniu prac nad „Historią SIMP” obejmującą lata
1961–2010 i Historią Sekcji Poligrafów SIMP (ref. kol. kol. Tadeusz Chęsy,
Kazimierz Łasiewicki),
* apel o zgłaszanie kandydatur na prezesa i do Zarządu Sekcji
przyszłej kadencji (kol. Tadeusz Chęsy),
* refleksje i spostrzeżenia na temat rynku poligraficznego w Niemczech
(kol. Apolinary Brodecki).

W części zebrania uczestniczył kol. Kazimierz Łasiewicki – sekretarz
generalny SIMP.

W dniu 9 kwietnia 2013 r. w siedzibie Zarządu Głównego SIMP w Warszawie
odbyło się doroczne zebranie Komisji Seniorów ZG SIMP, które na podstawie
sprawozdań przekazanych z terenowych kół seniorów dokonało podsumowania
działalności seniorów SIMP w 2012 r. w skali całego Stowarzyszenia. Obrady
prowadził kol. Jan Łakomy – przewodniczący ww. Komisji. Zebrani chwilą ciszy
uczcili pamięć zmarłych kol. Anny Trocha-Kuziory – sekretarz Komisji
Seniorów i Ludwika Stiebera – członka Prezydium Komisji Seniorów.
Uczestniczący w spotkaniu kol. Kazimierz Łasiewicki – sekretarz generalny
SIMP poinformował o najważniejszych wydarzeniach w SIMP w minionym roku i
podziękował za wkład pracy seniorów w działalność Stowarzyszenia. Miłym
akcentem zebrania było wręczenie przez kol. Ewę Mańkiewicz-Cudny – prezes
NOT diamentowej odznaki dla kol. Jana Łakomego oraz udekorowanie kol.
Kazimierza Gruszczyńskiego odznaką im. prof. Henryka Mierzejewskiego przez
sekretarza generalnego SIMP. Szerszą informację publikujemy odrębnie.

I Kwartał

W dniu 23 marca 2013 r. w Centrum Konferencyjnym KOARA EXPO w Warszawie
odbyła się uroczystość z okazji 20. rocznicy powstania Polskiego Lobby
Przemysłowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego. Przybyli na nią prezesi
przedsiębiorstw i firm, dyrektorzy instytutów, prezesi i działacze
organizacji społecznych i stowarzyszeń, przedstawiciele Wojska Polskiego,
pracownicy naukowi i działacze związków zawodowych współpracujących z PLP
oraz dziennikarze. Spotkaniu przewodniczył koordynator PLP – prof. dr hab.
Paweł Soroka. Szerszą informację na ten temat publikujemy odrębnie.

W dniach 22-23 marca 2013 r. w Zamku SIMP w Rydzynie odbyło się spotkanie
kierownictwa Stowarzyszenia z prezesami Oddziałów SIMP, poświęcone
podsumowaniu działalności SIMP w 2012 r. oraz najistotniejszym sprawom
zaplanowanym do realizacji w roku bieżącym. Wiele miejsca poświęcono także
sprawom związanym z utrzymaniem Zamku SIMP w Rydzynie i pomocy, jaką powinny
udzielić jednostki organizacyjne Stowarzyszenia, poprzez kierowanie do Zamku
swoich imprez naukowo-technicznych i integracyjnych. Spotkaniu przewodniczył
kol. Andrzej Ciszewski, prezes SIMP. Szersza informacja na temat tego
spotkania zostanie opublikowana odrębnie.

W dniu 22 marca 2013 r. w Zamku SIMP w Rydzynie odbyło się spotkanie
Prezydium Zarządu Głównego SIMP, któremu przewodniczył kol. Andrzej
Ciszewski, prezes SIMP. Ustalenia i decyzje z tego spotkania zostaną
opublikowane odrębnie.

W dniu 20 marca 2013 r. na terenie Targów Kielce odbyło się spotkanie
założycielskie Oddziału Polskiego Towarzystwa Badań Nieniszczących i
Diagnostyki Technicznej w Kielcach. Przewodniczącą Oddziału PTBNiDT w
Kielcach została kol. Joanna Adamczyk – menedżer projektów Targów Kielce. W
spotkaniu uczestniczyli kol. Kazimierz Kokowski, prezes Oddziału SIMP w
Kielcach i kol. Dariusz Wojdała, członek Zarządu PTBNiDT SIMP.

W dniu 5 marca 2013 r. w Warszawie, w siedzibie ZG SIMP odbyło się
posiedzenie Zarządu Sekcji Spawalniczej SIMP, na którym podsumowano
działalność Sekcji w 2012 r. oraz przedstawiono plany oddziałowych Sekcji
wraz z kalendarium spawalniczych imprez naukowo-technicznych zaplanowanych w
roku 2013. Pozytywnie rozpatrzono wnioski o przyznanie Medalu im. Stanisława
Olszewskiego sześciu osobom: Jackowi Senkarze, Lesławowi Sozańskiemu,
Witoldowi Klimczewskiemu, Wojciechowi Zakolskiemu, Andrzejowi Durlikowi i
Czesławowi Skurze. W 2014 r. Sekcja Spawalnicza SIMP obchodzić będzie
80-lecie swojego istnienia. W pierwszej części spotkania wziął udział
sekretarz generalny SIMP – Kazimierz Łasiewicki, który zaapelował m.in. o
lokowanie imprez naukowo-technicznych organizowanych przez Sekcję
Spawalniczą SIMP i jej oddziały terenowe w Zamku SIMP w Rydzynie.

Laureatami obecnej edycji było 25 inżynierów w następujących kategoriach:
„Diamentowy Inżynier”, „Złoty inżynier”, „Srebrny Inżynier”, „Wyróżnieni”,
„Młody Inżynier” oraz „Honorowy Złoty Inżynier Przeglądu Technicznego”.
Zostali oni szczegółowo zaprezentowani w zeszycie nr 5/2013 „Przeglądu
Technicznego”. Wśród nich na szczególną uwagę zasługują inżynierowie
związani z szeroko rozumianą branżą mechaniczną: dr hab. inż. Antoni Świątek
– dyrektor naczelny Instytutu Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o.
w Bielsku-Białej, który został „Diamentowym Inżynierem” oraz mgr inż. Marcin
Szarański – zastępca głównego technologa w Fabryce Narzędzi „Kuźnia” SA w
Sułkowicach k. Krakowa i inż. Ilona Szałapa – kierownik Galwanizerni w
Fabryce Śrub BISPOL Grupa AS¬MET w Bielsku-Białej w kategorii „Młodzi
Inżynierowie”.

W dniu 4 marca 2013 r. w sali „A” Warszawskiego Domu Technika NOT odbył się
XIX finał Plebiscytu o tytuł „Złotego Inżyniera 2012” Przeglądu Technicznego
– najstarszej gazety inżynierskiej ukazującej się na polskim rynku
czytelniczym od 147 lat.

W imprezie oprócz laureatów i wielu znakomitych gości reprezentujących
m.in. Kancelarię Prezydenta RP, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
Ministra Gospodarki, Urząd Dozoru Technicznego, Polski Komitet
Normalizacyjny, Urząd Patentowy RP uczestniczyli także członkowie władz
Federacji i Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych.

W dniach 27 i 28 lutego 2013 r. z inicjatywy Ośrodka Doskonalenia Kadr SIMP
w Warszawie oraz Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych SIMP odbyło się
pierwsze w bieżącym roku szkolenie kandydatów do tytułu „Rzeczoznawca SIMP”
w specjalności nr 830 – wycena maszyn, urządzeń i pojazdów. Wykłady
prowadzili kol. kol. Andrzej Ciszewski – prezes SIMP, oraz Kazimierz Stec –
prezes Zarządu TRM SIMP. Stronę organizacyjną szkolenia oraz obsługę
uczestników zapewnił Ośrodek Doskonalenia Kadr SIMP w Warszawie, kierowany
przez dyrektora Jana Sochę.

W dniu 28 lutego 2013 r. odbyło się zebranie Zarządu TRM SIMP pod
przewodnictwem kol. Kazimierza Steca, na którym omówiono działalność
Towarzystwa w 2012 r. oraz przyjęto wstępny plan pracy na rok 2013.
Ustalono, że szczególny nacisk w działaniach TRM SIMP będzie położony na
realizację szkoleń specjalistycznych i przygotowanie materiałów do
konferencji w zakresie wyceny technicznych środków trwałych, którą
zaplanowano na III kwartał bieżącego roku.

W dniach 23–24 lutego 2013 r. w Zdyni k. Gorlic odbyło się posiedzenie Rady
Makroregionu Południowo-Wschodniego, którego organizatorem był Oddział SIMP
w Rzeszowie. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Rady z następujących
Oddziałów: Rzeszowa, Gorlic, Tarnowa, Sanoka, Starachowic, Stalowej Woli.
Obradom przewodniczył kolega Janusz Dobrzański – prezes Zarządu Oddziału
SIMP w Rzeszowie. W posiedzeniu Rady uczestniczył kolega Krystian Belczyk –
zasłużony długoletni działacz SIMP, Honorowy Prezes Oddziału w Gorlicach,
dyrektor Ośrodka SIMP-ZORPOT w Gorlicach, który uroczyście obchodził 75.
rocznicę urodzin. W czasie spotkania omówiono m.in. działalność Rady w
okresie między posiedzeniami, propozycje działań służących do ożywienia
działalności agend i Oddziałów SIMP w celu osiągnięcia większych efektów
ekonomicznych oraz aktualny stan organizacyjny Oddziałów SIMP
funkcjonujących w strukturach Makroregionu. Na zakończenie obrad ustalono,
że kolejne spotkanie Makroregionu Południowo-Wschodniego odbędzie się na
przełomie sierpnia i września br. w Oddziale SIMP w Sanoku.

W dniu 19 lutego 2013 r. w Warszawie, w siedzibie Zarządu Głównego SIMP
odbyło się zebranie Prezydium Zarządu Sekcji Poligrafów, któremu
przewodniczył prezes Sekcji – kol. Tadeusz Chęsy. Zebranie poświęcone było
m.in. omówieniu protokołu z poprzedniego zebrania, którego podstawowym
tematem była ocena średniego i wyższego szkolnictwa poligraficznego w Łodzi.
Omówiono także projekt udziału Sekcji Poligrafów SIMP w Targach
Poligraficznych w Poznaniu (21–24 maja 2013 r.) oraz w Targach Książki w
Warszawie (maj 2013) i Krakowie (październik 2013 r.).

W dniu 16 lutego 2013 r. w Warszawie odbyło się zebranie Zarządu Głównego
SIMP, któremu przewodniczył kol. Ryszard Wycichowski – wiceprezes SIMP.
Ustalenia i decyzje podjęte przez to gremium publikujemy odrębnie.

W dniu 25 stycznia 2013 r. w Domu Technika NOT w Gliwicach odbyło się
noworoczne spotkanie członków Gliwickiego Oddziału SIMP. Program spotkania
przewidywał oprócz powitania i przedstawienia krótkiej informacji o
działalności Oddziału SIMP za 2012 r., także referat mgr. inż. Michała
Mikulskiego – laureata głównej nagrody w XII edycji Ogólnopolskiego Konkursu
SIMP na najlepszą pracę dyplomową nt. „Rehabilitacyjny robot noszony”. Z
okazji spotkania prezes SIMP i sekretarz generalny SIMP przekazali na ręce
kol. Mariana Dropa p.o. prezesa Oddziału okolicznościowy list gratulacyjny.

W dniu 24 stycznia 2013 r. w siedzibie Zarządu Głównego SIMP została
podpisana w imieniu Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników
Polskich – reprezentowanego przez prezesa Andrzeja Ciszewskiego i sekretarza
generalnego Kazimierza Łasiewickiego – umowa konsorcjum z Instytutem
Spawalnictwa reprezentowanym przez dyrektora Jana Pilarczyka i głównego
księgowego Stanisława Prentkiego oraz Górnośląskim Centrum Edukacyjnym im.
Marii Skłodowskiej-Curie – reprezentowanym przez dyrektora naczelnego
Jerzego Jankowskiego, której przedmiotem jest wspólna realizacja projektu
pt. „EDUSPAW – połączymy i zbadamy, frajdę z tego mamy”, w ramach
przedsięwzięcia pn. „Ścieżki Kopernika”, przeznaczonego dla młodzieży
szkolnej z województwa śląskiego.

W dniu 24 stycznia 2013 r. w Ośrodku Rzeczoznawstwa i Konsultingu SIMP w
Łodzi odbyło się posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego SIMP pod
przewodnictwem kol. Andrzeja Ciszewskiego – prezesa SIMP.

W dniu 10 stycznia 2013 r. w Domu Technika NOT Gdańsku odbyło się uroczyste
noworoczne spotkanie członków Gdańskiego Oddziału SIMP. W programie
spotkania jego uczestnicy wysłuchali krótkiego sprawozdania z działalności
Oddziału w 2012 r. oraz bardzo interesującego wykładu prof. dr. hab. inż.
Dariusza Mikielewicza pt. „Dziś i jutro technologii i energetyki jądrowej”.
Zarząd Główny SIMP reprezentował kol. Kazimierz Łasiewicki – sekretarz
generalny SIMP. Tego samego dnia w godzinach przedpołudniowych sekretarz
generalny SIMP złożył wizytę w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, podczas
której zwiedził najciekawsze pracownie zaprezentowane przez kmdr. por. mgr.
inż. Mirosława Chmielińskiego – kierownika pracowni broni rakietowej i
artyleryjskiej AMW.

W dniu 6 stycznia 2013 r. w sali Balowej Zamku Rydzyńskiego odbył się XXVII
Koncert Noworoczny, powtarzany w czasie kolejnych 3 weekendów. Gośćmi
honorowymi pierwszego koncertu byli: wicemarszałek województwa
wielkopolskiego – Wojciech Jankowiak oraz konsul generalny RP w Winnicy na
Ukrainie – Krzysztof Świderek. Szerszą informację prezentujemy odrębnie.

Październik 2017 r.

Zmieniliśmy adres siedziby na Toruńską 286 w Bydgoszczy (przystanek tramwajowy przed Urzedem Pracy T6 i T9). Zmiana została podyktowana podwyższeniem standardu nauczania m.innymi przez zaopatrzenie Ośrodka we wszystkie szprzęty na które przeprowadzamy szkolenia. Specjalistyczna spawalnia (wózki jezdiowe, suwnica, podesty ruchome …) plac manewrowy oraz  sale dydaktyczne, pozwalają w sposób komfortowy odbyć teorię, praktyka oraz egzaminy w jednym miejscu.  Zapraszamy – Toruńska 286.

15 Października 2016 r.

W sali koncertowej Collegium Copernicanum Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy odbyła się uroczystość z okazji 70-lecia działalności Oddziału SIMP w Bydgoszczy. Zarząd Główny SIMP reprezentował kol. Ryszard Wycichowski – skarbnik SIMP.

Kronika roku 2013

II Kwartał

W dniach 26–28 czerwca 2013 r. w Warszawie odbył się II Światowy Zjazd Inżynierów Polskich, którego organizatorem była Politechnika Warszawska i Naczelna Organizacja Techniczna Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych. W imieniu prezesa SIMP w Zjeździe uczestniczył kol. Dariusz Raczkowski – prezes Oddziału Warszawskiego SIMP.

W dniach 24–25 czerwca 2013 r. w Zamku SIMP w Rydzynie odbyła się narada kierownictwa SIMP z dyrektorami jednostek działalności gospodarczej Stowarzyszenia i przedstawicielami firm współpracujących z SIMP na podstawie zawartych umów franchisingu. Obradom przewodniczył kol. Ryszard Wycichowski – wiceprezes i skarbnik SIMP. Szersza informacja na ten temat zostanie opublikowana w następnym zeszycie „Wiadomości SIMP”.

W dniach 14–16 czerwca 2013 r. w Kołobrzegu odbyło się posiedzenie Rady Makroregionu Pomorskiego-Kujawskiego (10 Oddziałów SIMP) połączone z obecnością dyrektorów jednostek działalności gospodarczej SIMP lub ich przedstawicieli. Obradom przewodniczył kol. Ryszard Wycichowski. Podczas zebrania oprócz tematów związanych z działalnością statutową Stowarzyszenia omawiane były liczne tematy dotyczące problematyki gospodarczej agend SIMP i jednostek związanych z naszym Stowarzyszeniem umową franchisingu. Ponadto w spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście w osobach: Kazimierz Łasiewicki – sekretarz generalny SIMP i Zdzisław Moliński – dyrektor Zam­ku SIMP w Rydzynie.

W dniu 11 czerwca 2013 r. w DW „Pod­zamcze” w Gorlicach odbyły się obchody II Dnia Mechanika, którego organizatorem był Zarząd Oddziału SIMP w Gorlicach. W porządku obrad oprócz tematów roboczych zaprezentowanych przez członków Zarządu Oddziału, przewidziana została prezentacja trzech referatów: „Powiat gorlicki – kolebka przemysłu naftowego”, „Zanieczyszczenie powietrza w Gorlicach” i „Analiza porównawcza jednostek ochrony zdrowia pod kątem zapewnienia jakości wybranych usług diagnostycznych”. Wręczono Laury Mechanika kolegom: Antoniemu Witkowi i Julianowi Romanowi, a także Srebrną Honorową Odznakę SIMP kol. Ewie Krygowskiej i Godność Zasłużonego Seniora kol. Annie Mazur, która również otrzymała dyplom z okazji 40-lecia działalności w SIMP. Uczestniczący w zebraniu kol. Kazimierz Łasiewicki – sekretarz generalny SIMP, przekazał informację o bieżącej działalności Zarządu Głównego Stowarzyszenia.

W dniu 5 czerwca 2013 r. na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich podczas trwania Targów Innowacje – Technologie – Maszyny odbył się II Dzień Mechanika, którego organizatorem był Zarząd Główny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Obradom przewodniczył dr inż. Andrzej Ciszewski – prezes SIMP. W imprezie uczestniczyło ok. 150 osób. Obszerną informację z tej imprezy publikujemy odrębnie.

W dniu 29 maja 2013 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Starachowicach odbyła się uroczysta sesja z okazji zakończenia realizowanych przez Ośrodek SIMP-ZORPOT w Starachowicach projektów unijnych, w których uczestniczyli dyrektorzy, nauczyciele i uczniowie z Zespołów Szkół Zawodowych Nr 2 i 3 w Starachowicach. Zarząd Główny SIMP reprezentował kol. Kazimierz Łasiewicki. Obszerną informację z tej uroczystości publikujemy odrębnie.

W dniach 27 i 28 maja 2013 r. w Kazimierzu Dolnym odbyło się koleżeńskie spotkanie z okazji Jubileuszu 30-lecia działalności Zespołu Ośrodków Kwalifikacji Jakości Wyrobów SIMPTEST, w którym uczestniczyło ok. 30 osób, w tym m.in. dyrektorzy Ośrodków SIMPTEST w Katowicach, Lublinie i Poznaniu. Zarząd Główny reprezentował kol. Kazimierz Łasiewicki, który wręczył dyrektorom Ośrodków okolicznościowe listy gratulacyjne. Szerszą informację publikujemy odrębnie.

W dniach 20–22 maja 2013 r. w ramach projektu pt. „Analiza i wykorzystanie doświadczenia Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich (SIMP) w dziedzinie profesjonalnej rejestracji inżynierów mechaników i włączania ich w system usług dla MŚP oraz stworzenie ponadnarodowej platformy”, realizowanego przez SIMP i bułgarskie Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierii Mechanicznej, z roboczą wizytą w Sofii przebywali kol. kol.: Kazimierz Łasiewicki – sekretarz generalny SIMP i Ryszard Wycichowski – wiceprezes i skarbnik SIMP. Podczas wizyty ustalono harmonogram działań na najbliższe miesiące, tj. do czasu zakończenia projektu (październik 2013 r.).

W dniach 17–19 maja 2013 r. w Ośrodku Wypoczynkowym Korona w Rzeczce k. Świdnicy odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego SIMP, któremu przewodniczył wiceprezes SIMP – kol. Piotr Janicki. W posiedzeniu uczestniczyli kol. kol.: Aleksander Kopeć – przewodniczący Rady SIMP i Ryszard Matusiak – przewodniczący GKR SIMP. Ustalenia i decyzje podjęte przez to gremium publikujemy odrębnie.

W dniu 18 maja 2013 r. w Zamku SIMP w Rydzynie odbyła się doniosła uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej, poświęconej Ewie Karolinie z Sułkowskich Potockiej, założycielce Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. Tablica umieszczona została z okazji jubileuszu 150. rocznicy założenia Zgromadzenia, co miało miejsce 1 listopada 1862 r. w Warszawie, przy ul. Żytniej. W uroczystości w Zamku wzięli udział m.in. arcybiskup ks. Stanisław Gądecki, metropolita poznański oraz kilkaset sióstr wraz z najwyższymi władzami Zgromadzenia. SIMP, gospodarza rydzyńskiego Zamku, reprezentował kol. Andrzej Ciszewski – prezes SIMP. Szerszą informację publikujemy odrębnie.

W dniach 2–3 maja 2013 r. Zamek SIMP w Rydzynie gościł uczestników XI Ogólnopolskiego Rajdu Pojazdów Zabytkowych. Na liczącą ponad 60 km trasę wystartowało 28 załóg samochodowych oraz 26 motocykli. Po drodze na zawodników czekało kilka atrakcyjnych prób sprawnościowych, zaś po przybyciu na metę dodatkowa, punktowana konkurencja strzelecka. W klasyfikacji generalnej po raz drugi z kolei zwyciężyła załoga jadąca Skodą Spartak 440 z 1958 roku. Pośród motocyklistów najlepszy okazał się właściciel Harleya z 1942 roku. Dodajmy, że trzecie miejsce zajęła małżonka zwycięzcy, jadąca motocyklem WFM z 1965 roku.

W dniu 30 kwietnia 2013 r. w siedzibie Zarządu Głównego SIMP odbyło się spotkanie prezesa SIMP i sekretarza generalnego SIMP z prezesem Towarzystwa Rzeczoznawców Techniki Motoryzacyjnej i Ruchu Drogowego SIMP – kol. Wojciechem Krugiełką, poświęcone ocenie sytuacji w tej jednostce specjalistycznej Stowarzyszenia. Przyjęte w wyniku dyskusji wnioski zostaną omówione na najbliższym posiedzeniu Zarządu Głównego SIMP.

W dniach 28 kwietnia – 5 maja 2013 r. w Zamku SIMP w Rydzynie przebywała 70-osobowa grupa ze Strasburga, rekonstruująca życie dworu króla Stanisława Leszczyńskiego. W jej skład wchodziły zespoły taneczny i muzyczny. Odbyło się kilka koncertów, oklaskiwanych przez liczną publiczność, zarówno za artystyczne mistrzostwo jak i za wspaniałe, barokowe kostiumy. Grupa ta, mająca za sobą koncerty w całej Europie, występowała w Polsce po raz pierwszy. Fotografie ze spektakli zostały zamieszczone na stronie www.zamek-rydzyna.com.pl.

W dniu 27 kwietnia 2013 r. odbył się kurs zorganizowany przez Zarząd Oddziału SIMP w Stalowej Woli pn. “Wycena maszyn, urządzeń i pojazdów”, według programu określonego przez Towarzystwo Rzeczoznawców Majątkowych SIMP. Ukończenie kursu uprawnia do ubiegania się o tytuł rzeczoznawcy SIMP w specjalności nr 830 “Wycena maszyn urządzeń i pojazdów”. Kurs ukończyło 28 członków SIMP należących do Oddziału w Stalowej Woli. Szkolenie przeprowadził kol. Kazimierz Stec – dyplomowany rzeczoznawca SIMP, prezes Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych SIMP, ekspert SIMP ds. europejskiej harmonizacji technicznej, wykładowca SIMP.

W dniu 26 kwietnia 2013 r. ogłoszony został przetarg na remont nawierzchni alejek w parku przy Zamku w Rydzynie. Inwestorem tego przedsięwzięcia jest Towarzystwo Miłośników Rydzyny, działające w tym zakresie na mocy porozumienia z Zamkiem SIMP w Rydzynie. Prace sfinansowane zostaną z pozyskanych na ten cel środków unijnych, udział własny pokryty został z dotacji Urzędu Miasta i Gminy w Rydzynie oraz ze środków własnych Towarzystwa. Przewidywany koszt prac wyniesie ok. 100 tys. złotych. Remont alejek (wymiana i utwardzenie nawierzchni) odbędzie się w okresie czerwiec – sierpień br.

W dniu 24 kwietnia 2013 r. w siedzibie Zarządu Głównego SIMP w Warszawie odbyło się zebranie prezesów Sekcji i Towarzystw N-T SIMP, któremu przewodniczył kol. Andrzej Gołąbczak – wiceprezes SIMP. Ponadto uczestniczyli w nim kol. kol.: Antoni Milkiewicz – przewodniczący Komisji ds. Sekcji i Towarzystw N-T SIMP i Czesław Formankiewicz – członek tej Komisji oraz Kazimierz Łasiewicki – sekretarz generalny SIMP. Wiodącymi tematami spotkania była ocena stanu organizacyjnego i merytorycznego jednostek specjalistycznych SIMP, na podstawie nadesłanych sprawozdań z ich działalności w 2012 r., w tym prezentacja kierunków podejmowanych przez nich działań oraz stan przygotowań do opracowania historii poszczególnych Sekcji i Towarzystw N-T SIMP. Ponadto odbyła się dyskusja nad projektem „Listu otwartego inżynierów i techników SIMP do wicepremiera Janusza Piechocińskiego w sprawie polityki przemysłowej”, opracowanego przez kol. Czesława Formankiewicza – członka Komisji ds. Sekcji i Towarzystw N-T SIMP, którą poprowadził autor ww. dokumentu. Ustalono, że w terminie do 15 maja br. zostanie opracowana uaktualniona wersja „Listu…”, do omówienia na najbliższym posiedzeniu Zarządu Głównego SIMP. Szerszą informację publikujemy odrębnie.

W dniu 23 kwietnia 2013 r. w Warszawie, przy ul. Nabielaka 4 w ramach obchodów Roku Jana Czochralskiego odbyło się uroczyste odsłonięcie tablicy upamiętniającej miejsce zamieszkania Profesora w latach 1932–1944. Odsłonięcia dokonał rektor Politechniki Warszawskiej – prof. dr hab. inż. Jan Szmidt, w towarzystwie przedstawicieli Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polskiej Akademii Nauk i prezydenta miasta st. Warszawy. Zaproszonego na uroczystość prezesa SIMP reprezentował kol. Kazimierz Łasiewicki – sekretarz generalny SIMP.

W dniu 22 kwietnia 2013 r. w Kcyni, w 60. rocznicę śmierci prof. Jana Czochralskiego odbyło się wspólne posiedzenie radnych Rady Miejskiej w Kcyni z przedstawicielami Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Rady Powiatu Nakielskiego i Politechniki Warszawskiej. W czasie sesji, którą poprowadziła przewodnicząca Rady Miejskiej Kcyni – Gabriela Repczyńska, odbyły się okolicznościowe wystąpienia poświęcone pamięci prof. Jan Czochralskiego oraz projekcja filmu pt. „Wielki powrót” w reżyserii Dariusza Grzeszczyka. Sesja została poprzedzona mszą św. odprawioną w intencji Profesora w kościele pw. WNMP oraz odsłonięciem pamiątkowych tablic: na budynku apteki „Pod orłem” oraz na grobie prof. Jana Czochralskiego. W imieniu Zarządu Głównego SIMP w uroczystościach uczestniczyli kol. kol. Ryszard Wycichowski – wiceprezes SIMP i Kazimierz Łasiewicki – sekretarz generalny SIMP.

W dniu 17 kwietnia 2013 r. w Sali Kominkowej Warszawskiego Domu Technika NOT odbyło się coroczne spotkanie kierownictwa SIMP z Członkami Honorowymi Stowarzyszenia. Obradom przewodniczył kol. Piotr Janicki – wiceprezes SIMP, a referentami tematów zaplanowanych do omówienia podczas zebrania byli kol. kol. Kazimierz Łasiewicki – sekretarz generalny SIMP oraz Ryszard Wycichowski – wiceprezes SIMP i skarbnik Stowarzyszenia. Szerszą informację publikujemy odrębnie.

W dniu 16 kwietnia 2013 r. w siedzibie Zarządu Głównego SIMP w Warszawie odbyło się zebranie Zarządu Sekcji Poligrafów SIMP, któremu przewodniczył kol. Tadeusz Chęsy – prezes Zarządu Sekcji. Przedmiotem obrad była m.in. następująca problematyka:

  • stan przygotowań sympozjum Policon, które odbędzie się na Międzynarodowych Targach Poznańskich w dniu 21 maja br. (ref. kol. Anna Naruszko – red. naczelna „Poligrafiki”),
  • informacja o Targach Książki w Warszawie w dniach 16–19 maja br. i Krakowie w dniach 24–27 października br. (ref. kol. Bogdan Wyrzykowski),
  • informacja o zaawansowaniu prac nad „Historią SIMP” obejmującą lata 1961–2010 i Historią Sekcji Poligrafów SIMP (ref. kol. kol. Tadeusz Chęsy, Kazimierz Łasiewicki),
  • apel o zgłaszanie kandydatur na prezesa i do Zarządu Sekcji przyszłej kadencji (kol. Tadeusz Chęsy),
  • refleksje i spostrzeżenia na temat rynku poligraficznego w Niemczech (kol. Apolinary Brodecki).

W części zebrania uczestniczył kol. Kazimierz Łasiewicki – sekretarz generalny SIMP.

W dniu 9 kwietnia 2013 r. w siedzibie Zarządu Głównego SIMP w Warszawie odbyło się doroczne zebranie Komisji Seniorów ZG SIMP, które na podstawie sprawozdań przekazanych z terenowych kół seniorów dokonało podsumowania działalności seniorów SIMP w 2012 r. w skali całego Stowarzyszenia. Obrady prowadził kol. Jan Łakomy – przewodniczący ww. Komisji. Zebrani chwilą ciszy uczcili pamięć zmarłych kol. Anny Trocha-Kuziory – sekretarz Komisji Seniorów i Ludwika Stiebera – członka Prezydium Komisji Seniorów. Uczestniczący w spotkaniu kol. Kazimierz Łasiewicki – sekretarz generalny SIMP poinformował o najważniejszych wydarzeniach w SIMP w minionym roku i podziękował za wkład pracy seniorów w działalność Stowarzyszenia. Miłym akcentem zebrania było wręczenie przez kol. Ewę Mańkiewicz-Cudny – prezes NOT diamentowej odznaki dla kol. Jana Łakomego oraz udekorowanie kol. Kazimierza Gruszczyńskiego odznaką im. prof. Henryka Mierzejewskiego przez sekretarza generalnego SIMP. Szerszą informację publikujemy odrębnie.

I Kwartał

W dniu 23 marca 2013 r. w Centrum Konferencyjnym KOARA EXPO w Warszawie odbyła się uroczystość z okazji 20. rocznicy powstania Polskiego Lobby Przemysłowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego. Przybyli na nią prezesi przedsiębiorstw i firm, dyrektorzy instytutów, prezesi i działacze organizacji społecznych i stowarzyszeń, przedstawiciele Wojska Polskiego, pracownicy naukowi i działacze związków zawodowych współpracujących z PLP oraz dziennikarze. Spotkaniu przewodniczył koordynator PLP – prof. dr hab. Paweł Soroka. Szerszą informację na ten temat publikujemy odrębnie.

W dniach 22-23 marca 2013 r. w Zamku SIMP w Rydzynie odbyło się spotkanie kierownictwa Stowarzyszenia z prezesami Oddziałów SIMP, poświęcone podsumowaniu działalności SIMP w 2012 r. oraz najistotniejszym sprawom zaplanowanym do realizacji w roku bieżącym. Wiele miejsca poświęcono także sprawom związanym z utrzymaniem Zamku SIMP w Rydzynie i pomocy, jaką powinny udzielić jednostki organizacyjne Stowarzyszenia, poprzez kierowanie do Zamku swoich imprez naukowo-technicznych i integracyjnych. Spotkaniu przewodniczył kol. Andrzej Ciszewski, prezes SIMP. Szersza informacja na temat tego spotkania zostanie opublikowana odrębnie.

W dniu 22 marca 2013 r. w Zamku SIMP w Rydzynie odbyło się spotkanie Prezydium Zarządu Głównego SIMP, któremu przewodniczył kol. Andrzej Ciszewski, prezes SIMP. Ustalenia i decyzje z tego spotkania zostaną opublikowane odrębnie.

W dniu 20 marca 2013 r. na terenie Targów Kielce odbyło się spotkanie założycielskie Oddziału Polskiego Towarzystwa Badań Nieniszczących i Diagnostyki Technicznej w Kielcach. Przewodniczącą Oddziału PTBNiDT w Kielcach została kol. Joanna Adamczyk – menedżer projektów Targów Kielce. W spotkaniu uczestniczyli kol. Kazimierz Kokowski, prezes Oddziału SIMP w Kielcach i kol. Dariusz Wojdała, członek Zarządu PTBNiDT SIMP.

W dniu 5 marca 2013 r. w Warszawie, w siedzibie ZG SIMP odbyło się posiedzenie Zarządu Sekcji Spawalniczej SIMP, na którym podsumowano działalność Sekcji w 2012 r. oraz przedstawiono plany oddziałowych Sekcji wraz z kalendarium spawalniczych imprez naukowo-technicznych zaplanowanych w roku 2013. Pozytywnie rozpatrzono wnioski o przyznanie Medalu im. Stanisława Olszewskiego sześciu osobom: Jackowi Senkarze, Lesławowi Sozańskiemu, Witoldowi Klimczewskiemu, Wojciechowi Zakolskiemu, Andrzejowi Durlikowi i Czesławowi Skurze. W 2014 r. Sekcja Spawalnicza SIMP obchodzić będzie 80-lecie swojego istnienia. W pierwszej części spotkania wziął udział sekretarz generalny SIMP – Kazimierz Łasiewicki, który zaapelował m.in. o lokowanie imprez naukowo-technicznych organizowanych przez Sekcję Spawalniczą SIMP i jej oddziały terenowe w Zamku SIMP w Rydzynie.

Laureatami obecnej edycji było 25 inżynierów w następujących kategoriach: „Diamentowy Inżynier”, „Złoty inżynier”, „Srebrny Inżynier”, „Wyróżnieni”, „Młody Inżynier” oraz „Honorowy Złoty Inżynier Przeglądu Technicznego”. Zostali oni szczegółowo zaprezentowani w zeszycie nr 5/2013 „Przeglądu Technicznego”. Wśród nich na szczególną uwagę zasługują inżynierowie związani z szeroko rozumianą branżą mechaniczną: dr hab. inż. Antoni Świątek – dyrektor naczelny Instytutu Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o. w Bielsku-Białej, który został „Diamentowym Inżynierem” oraz mgr inż. Marcin Szarański – zastępca głównego technologa w Fabryce Narzędzi „Kuźnia” SA w Sułkowicach k. Krakowa i inż. Ilona Szałapa – kierownik Galwanizerni w Fabryce Śrub BISPOL Grupa AS¬MET w Bielsku-Białej w kategorii „Młodzi Inżynierowie”.

W dniu 4 marca 2013 r. w sali „A” Warszawskiego Domu Technika NOT odbył się XIX finał Plebiscytu o tytuł „Złotego Inżyniera 2012” Przeglądu Technicznego – najstarszej gazety inżynierskiej ukazującej się na polskim rynku czytelniczym od 147 lat.

W imprezie oprócz laureatów i wielu znakomitych gości reprezentujących m.in. Kancelarię Prezydenta RP, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministra Gospodarki, Urząd Dozoru Technicznego, Polski Komitet Normalizacyjny, Urząd Patentowy RP uczestniczyli także członkowie władz Federacji i Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych.

W dniach 27 i 28 lutego 2013 r. z inicjatywy Ośrodka Doskonalenia Kadr SIMP w Warszawie oraz Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych SIMP odbyło się pierwsze w bieżącym roku szkolenie kandydatów do tytułu „Rzeczoznawca SIMP” w specjalności nr 830 – wycena maszyn, urządzeń i pojazdów. Wykłady prowadzili kol. kol. Andrzej Ciszewski – prezes SIMP, oraz Kazimierz Stec – prezes Zarządu TRM SIMP. Stronę organizacyjną szkolenia oraz obsługę uczestników zapewnił Ośrodek Doskonalenia Kadr SIMP w Warszawie, kierowany przez dyrektora Jana Sochę.

W dniu 28 lutego 2013 r. odbyło się zebranie Zarządu TRM SIMP pod przewodnictwem kol. Kazimierza Steca, na którym omówiono działalność Towarzystwa w 2012 r. oraz przyjęto wstępny plan pracy na rok 2013. Ustalono, że szczególny nacisk w działaniach TRM SIMP będzie położony na realizację szkoleń specjalistycznych i przygotowanie materiałów do konferencji w zakresie wyceny technicznych środków trwałych, którą zaplanowano na III kwartał bieżącego roku.

W dniach 23–24 lutego 2013 r. w Zdyni k. Gorlic odbyło się posiedzenie Rady Makroregionu Południowo-Wschodniego, którego organizatorem był Oddział SIMP w Rzeszowie. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Rady z następujących Oddziałów: Rzeszowa, Gorlic, Tarnowa, Sanoka, Starachowic, Stalowej Woli. Obradom przewodniczył kolega Janusz Dobrzański – prezes Zarządu Oddziału SIMP w Rzeszowie. W posiedzeniu Rady uczestniczył kolega Krystian Belczyk – zasłużony długoletni działacz SIMP, Honorowy Prezes Oddziału w Gorlicach, dyrektor Ośrodka SIMP-ZORPOT w Gorlicach, który uroczyście obchodził 75. rocznicę urodzin. W czasie spotkania omówiono m.in. działalność Rady w okresie między posiedzeniami, propozycje działań służących do ożywienia działalności agend i Oddziałów SIMP w celu osiągnięcia większych efektów ekonomicznych oraz aktualny stan organizacyjny Oddziałów SIMP funkcjonujących w strukturach Makroregionu. Na zakończenie obrad ustalono, że kolejne spotkanie Makroregionu Południowo-Wschodniego odbędzie się na przełomie sierpnia i września br. w Oddziale SIMP w Sanoku.

W dniu 19 lutego 2013 r. w Warszawie, w siedzibie Zarządu Głównego SIMP odbyło się zebranie Prezydium Zarządu Sekcji Poligrafów, któremu przewodniczył prezes Sekcji – kol. Tadeusz Chęsy. Zebranie poświęcone było m.in. omówieniu protokołu z poprzedniego zebrania, którego podstawowym tematem była ocena średniego i wyższego szkolnictwa poligraficznego w Łodzi. Omówiono także projekt udziału Sekcji Poligrafów SIMP w Targach Poligraficznych w Poznaniu (21–24 maja 2013 r.) oraz w Targach Książki w Warszawie (maj 2013) i Krakowie (październik 2013 r.).

W dniu 16 lutego 2013 r. w Warszawie odbyło się zebranie Zarządu Głównego SIMP, któremu przewodniczył kol. Ryszard Wycichowski – wiceprezes SIMP. Ustalenia i decyzje podjęte przez to gremium publikujemy odrębnie.

W dniu 25 stycznia 2013 r. w Domu Technika NOT w Gliwicach odbyło się noworoczne spotkanie członków Gliwickiego Oddziału SIMP. Program spotkania przewidywał oprócz powitania i przedstawienia krótkiej informacji o działalności Oddziału SIMP za 2012 r., także referat mgr. inż. Michała Mikulskiego – laureata głównej nagrody w XII edycji Ogólnopolskiego Konkursu SIMP na najlepszą pracę dyplomową nt. „Rehabilitacyjny robot noszony”. Z okazji spotkania prezes SIMP i sekretarz generalny SIMP przekazali na ręce kol. Mariana Dropa p.o. prezesa Oddziału okolicznościowy list gratulacyjny.

W dniu 24 stycznia 2013 r. w siedzibie Zarządu Głównego SIMP została podpisana w imieniu Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich – reprezentowanego przez prezesa Andrzeja Ciszewskiego i sekretarza generalnego Kazimierza Łasiewickiego – umowa konsorcjum z Instytutem Spawalnictwa reprezentowanym przez dyrektora Jana Pilarczyka i głównego księgowego Stanisława Prentkiego oraz Górnośląskim Centrum Edukacyjnym im. Marii Skłodowskiej-Curie – reprezentowanym przez dyrektora naczelnego Jerzego Jankowskiego, której przedmiotem jest wspólna realizacja projektu pt. „EDUSPAW – połączymy i zbadamy, frajdę z tego mamy”, w ramach przedsięwzięcia pn. „Ścieżki Kopernika”, przeznaczonego dla młodzieży szkolnej z województwa śląskiego.

W dniu 24 stycznia 2013 r. w Ośrodku Rzeczoznawstwa i Konsultingu SIMP w Łodzi odbyło się posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego SIMP pod przewodnictwem kol. Andrzeja Ciszewskiego – prezesa SIMP.

W dniu 10 stycznia 2013 r. w Domu Technika NOT Gdańsku odbyło się uroczyste noworoczne spotkanie członków Gdańskiego Oddziału SIMP. W programie spotkania jego uczestnicy wysłuchali krótkiego sprawozdania z działalności Oddziału w 2012 r. oraz bardzo interesującego wykładu prof. dr. hab. inż. Dariusza Mikielewicza pt. „Dziś i jutro technologii i energetyki jądrowej”. Zarząd Główny SIMP reprezentował kol. Kazimierz Łasiewicki – sekretarz generalny SIMP. Tego samego dnia w godzinach przedpołudniowych sekretarz generalny SIMP złożył wizytę w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, podczas której zwiedził najciekawsze pracownie zaprezentowane przez kmdr. por. mgr. inż. Mirosława Chmielińskiego – kierownika pracowni broni rakietowej i artyleryjskiej AMW.

W dniu 6 stycznia 2013 r. w sali Balowej Zamku Rydzyńskiego odbył się XXVII Koncert Noworoczny, powtarzany w czasie kolejnych 3 weekendów. Gośćmi honorowymi pierwszego koncertu byli: wicemarszałek województwa wielkopolskiego – Wojciech Jankowiak oraz konsul generalny RP w Winnicy na Ukrainie – Krzysztof Świderek. Szerszą informację prezentujemy odrębnie.