czwartek, maj 06, 2021

Facebook 

 

4ODEKA

Szkolenia 

Najblizsze-szkolenia

Pakiety-i-Promocje

Współpraca

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich współpracuje z organizacjami w Polsce i na świecie:

Nazwa instytucji, z którą zawarto porozumienie
                                                                        
   
Data podpisania porozumienia                 
Przedmiot porozumienia
Zarząd Krajowy Związku Zawodowego  Inżynierówi Techników
 
 
23 września 1993r.,
uaktualnione
9 listopada 2001r. 
                                       
Wspólne działanie, m.in. na rzecz rozwoju gospodarczego kraju oraz środowiska technicznego i obrony jego praw, interesów społeczno-zawodowych oraz ochrony godności zawodowych.
      
Urząd Dozoru Technicznego
 
21 czerwca 2002r.
Zagadnienia związane z bezpieczeństwem urządzeń technicznych, doradztwo w zakresie bezpieczeństwa technicznego, wymogów europejskiego prawa dot. bezpieczeństwa wyrobów umieszczanych na rynku, wdrażania systemów zarządzania jakością, środowiskiem oraz bhp.
      
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie 
 
17 lutego 2003r.
Współpraca związana z wydawaniem czasopisma "Pomiary, Automatyka, Kontrola".
      
Urząd Regulacji Energetyki
 
26 czerwca 2003r.
Tworzenie warunków umożliwiających efektywne wdrażanie w energetyce nowoczesnych rozwiązań technicznych, technologicznych, organizacyjnych oraz ekonomicznych.
      
Krajowe Porozumienie Stowarzyszeń Rzeczoznawców Samochodowych
 
8 października 2003r.
Integracja środowiska oraz ochrona interesów zawodu rzeczoznawcy samochodowego.
      
Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości
 
7 października 2003r.
Współpraca na rynku krajowym dot. wycen majątkowych.
      
Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu
 
28 listopada 2003r.
Działania na rzecz poprawy stanu kształcenia zawodowego w zakresie mechaniki.
      
Polskie Lobby Przemysłowe
 
10 marca 2004r.
Działania na rzecz dobra polskiej gospodarki i jej rozwoju, a także dążenie do zacieśniania więzi między środowiskami inżynierskimi i przemysłowymi.
      
Ministerstwo Obrony Narodowej
 
11 października 2004 r.
Umacnianie wewnętrznego i zewnętrznego bezpieczeństwa obywateli i Rzeczypospolitej Polskiej, szczególnie poprzez:
* wspieranie rozwoju techniki wojskowej,
* utrwalanie i upowszechnianie wiedzy i umiejętności z zakresu techniki wojskowej,
* doskonalenie zawodowe kadr wojskowych.
      
Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim
 
7 marca 2005r.
Współdziałanie w obszarze studiów podyplomowych o specjalności "Zarządzanie systemami jakości".
      
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
 
22 luty 2006r.
Współpraca związana z wydawaniem czasopisma "Przegląd Mechaniczny"
      
Europejskie Towarzystwo Naukowe Napędów i Środków Transportu KONES Polska ETNT
 
10 maja 2006r.
Współdziałanie na rzecz organizacji i wymiany informacji w zakresie imprez naukowo-technicznych dotyczących problematyki napędów i środków transportu lądowego, morskiego i lotniczego.
      
Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu 
 
3 kwietnia 2008r.
Działania w zakresie usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym w obszarze problemów technologii realizowanych w szczególności na rzecz Małych i Średnich Przedsiębiorstw.
      
Polska Izba Motoryzacji
 
17 kwietnia 2008r.
Dokonywanie oceny warsztatów naprawczych branży motoryzacyjnej i określanie stawki roboczogodziny stosowanej w tych warsztatach za świadczone usługi.
      
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
 
5 grudnia 2008r.
Współpraca przy organizowaniu imprez n-t, szkoleń, realizacji projektów unijnych, redagowaniu "Przeglądu Mechanicznego" oraz w zakresie usług o charakterze proinnowacyjnym.
      
Bank Handlowy w Warszawie S.A.
 
25 stycznia 2012r.
Wycena oraz inspekcja maszyn i urządzeń.
      
Bank Handlowy - Leasing Sp. z o.o.
 
15 czerwca 2012r.
Wycena oraz inspekcja maszyn i pojazdów.