Odeka.pl

4 marca 2024

Szkolenia BHP Bydgoszcz

Działająca w Bydgoszczy firma ODEKA organizuje szkolenia BHP dla pracowników różnych przedsiębiorstw. Są to obowiązkowe kursy, w których muszą brać udział zatrudnione osoby przed podjęciem przypadających im w udziale obowiązków służbowych. W ramach warsztatów szkoleniowych mieści się instruktaż wstępny oraz stanowiskowy. W pierwszej części pracownik zapoznaje się z zawartymi w Kodeksie pracy zasadami BHP. W drugiej natomiast zaznajamia się ze specyfiką zadań przypisanych do jego stanowiska oraz z możliwymi zagrożeniami związanymi z realizacją określonych obowiązków służbowych. Podczas szkoleń dowiaduje się też, jak zmniejszyć ryzyko zaistnienia wypadku w miejscu pracy. Ponadto pracownik zapoznaje się też z zasadami udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym w wyniku tego zdarzenia.

Szkolenia BHP dla pracodawców w Bydgoszczy

Firma ODEKA z Bydgoszczy jest organizatorem kursów BHP nie tylko podwładnych, ale także dla przełożonych i pracodawców. W takiej sytuacji tematykę szkolenia dopasowujemy do kursantów, ucząc ich, w jaki sposób powinni organizować miejsca pracy dla zatrudnianych kadr. Zaznajamiamy ich z ogólnymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wskazujemy, na co powinni zwrócić uwagę przy wyposażaniu stanowisk służbowych w określone urządzenia oraz akcesoria.

Szkolenia okresowe dla pracowników

W zakresie naszych usług mieści się również organizacja szkoleń BHP dla pracowników z dłuższym stażem w danym zawodzie. Tematyka takiego kursu oraz czas jego przeprowadzania uzależnione są od specyfiki realizowanych obowiązków służbowych. Powinny brać w nim udział przede wszystkim osoby, które zostały przeniesione na inne stanowiska pracy. Zaliczenie szkolenia uprawnia pracownika do podjęcia pracy w danym miejscu. Na częstotliwość odbywania warsztatów okresowych BHP wpływa specyfika wykonywanych obowiązków zawodowych. Osoby realizujące szczególnie niebezpieczne zadania powinny odbywać taki instruktaż przynajmniej raz na rok. W przypadku pozostałych pracowników szkolenia można organizować co kilka lat.

Szkolenia BHP – specjalista Bydgoszcz

Firma ODEKA z Bydgoszczy zatrudnia wysoko wykwalifikowanych specjalistów ds. BHP. Nasi pracownicy to absolwenci wyższych studiów kierunkowych w tej dziedzinie, którzy dodatkowo dysponują długoletnim doświadczeniem zawodowym w zakresie przeprowadzania instruktażu wstępnego ogólnego. Do ich obowiązków należy również organizacja szkoleń okresowych. Osoby te sprawują nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy w przedsiębiorstwach, a także dokonują oceny ryzyka zawodowego dla poszczególnych stanowisk. Ponadto sporządzają analizy i raporty związane z zagadnieniami BHP oraz koordynują przeprowadzanie pomiarów w środowisku firmowym. Jeśli w zakładzie dojdzie do wypadku, odpowiadają oni za przygotowanie rzetelnej dokumentacji zdarzenia w oparciu o zebrane zeznania poszkodowanego i świadków, a także dokonane przeglądy techniczne urządzeń. Nasi pracownicy zajmują się również opracowywaniem instrukcji stanowiskowych dla pracowników różnych szczebli.

Karta uczestnictwa na szkolenia BHP