sobota, styczeń 20, 2018

szkolenia-wozki-jezdniowe

Szkolenia 

Najblizsze-szkolenia

Pakiety-i-Promocje

Elektryczne 1kV grupa I

Kursy elektryczne do 1 kV i pow. 1 kV - grupa I

Szkolenie na uprawnienia energetyczne i elektroenergetyczne, w tym pomiary.

Tematem szkolenia będą urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające przetwarzające i zużywające energię elektryczną (w tym laboratorium pomiarów elektrycznych) – ich obsługa, konserwacja, montaż, remonty i prace kontrolno-pomiarowe – czyli eksploatacja i dozór.

Pomoce dydaktyczne na uprawnienia elektryczne ODEKA
Słuchaczom przekazujemy wiedzę w formie teoretycznej i praktycznej. W części teoretycznej prezentujemy kursantom wykłady multimedialne uzupełnione treścią zawartą w skryptach i materiałach pomocniczych. Na ćwiczeniach natomiast słuchacze uczą się praktycznej obsługi urządzeń objętych tematem kursu oraz mają zajęcia w laboratoriach.

Dopasowujemy miejsce, termin oraz tematy szkoleń do potrzeb Państwa firmy!

Zdobyte po egzaminie uprawnienia elektryczne G1 są ważne przez 5 lat – po tym czasie można podejść ponownie do egzaminu albo kursu połączonego z egzaminem. Właściwą procedurę egzaminacyjną zapewnia działająca u nas Państwowa Komisja Egzaminacyjna powołana przez Prezesa Urzędu Regulacji i Energetyki w Gdańsku.
Kwota za egzamin w roku 2018 to 10% minimalnego wynagrodzenia - 210 zł
                                                                              

Tematyka zajęć:
 1. zasady budowy, działania oraz warunki techniczne obsługi urządzeń, instalacji i sieci
 2. układy i sieci instalacji elektrycznych
 3. ochrona przeciwporażeniowa i podział
 4. obowiązki osób na stanowiskach E i D
 5. ochrona odgromowa i przepięciowa
 6. zasady i wymagania bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy.

W najbliższym czasie SIMP organizuje szkolenia w: Bydgoszczy, Gdańsku, Szczecinie, Poznaniu, Wrocławiu.

Kursy elektryczne w Bydgoszczy organizujemy cyklicznie (dwa razy w miesiącu).
Zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu 608 041 101 lub za pośrednictwem załączonego poniżej formularza!

Elektryka - Rodzaj i zakres wnioskowanych uprawnień:
Grupa 1: Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające
i zużywające energię elektryczną

 1. urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego
 2. urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV
 3. urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV
 4. zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kW
 5. urządzenia elektrotermiczne
 6. urządzenia do elektrolizy
 7. sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego
 8. elektryczna sieć trakcyjna
 9. elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym
 10. aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 1 - 9

Załącznik z wnioskiem na egzamin Elektryczny SEP, SIMP

Plik
 * 
Rodzaj
  pdfsimp   Grupa I elektryka

Karta uczestnictwa - grupa I (elektryka)

KARTA UCZESTNICTWA: GRUPA I (ELEKTRYKA)
Rodzaj i zakres wnioskowanych uprawnień:
Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne, wytwarzające, przetwarzające i zużywające energię elektryczną
ZAKRES WYKONYWANYCH CZYNNOŚCI: