Odeka.pl

16 czerwca 2024

Kurs i uprawnienia na operatora suwnic

Przebieg szkolenia: Operator suwnicy z poziomu (0) roboczego IIS

Najbliższy termin szkolenia na suwnice:
05.04.2024 r.
10.05.2024 r.
07.06.2024 r.
05.07.2024 r.
09.08.2024 r.
06.09.2024 r.
11.10.2024 r.
08.11.2024 r.
06.12.2024 r.
lub
w zakładce najbliższe szkolenia

Czas trwania kursu na suwnice: 

dwa spotkania teoretyczne oraz praktyka

Cena: 600 zł plus egzamin UDT 268,33 zł

W cenie kursu zapewniamy:
– zajęcia teoretyczne i praktyczne

– materiały dydaktyczne, dostęp do testów online
– catering: kawa, herbata, ciastka
Przykładowe spotkanie przy suwnicy jak również omówienie zagadnień egzaminacyjnych

 Warunki przyjęcia:

– ukończona szkoła podstawowa
– ukończone 18 lat
– brak przeciwwskazań zdrowotnych

Miejsce szkolenia: ODEKA Bydgoszcz, ul. Toruńska 286

Zapisy:
  telefon: 602 222 529
    email: udt@odeka.pl
    adres: Toruńska 286, 85-880 Bydgoszcz

Pełny opis szkolenia w zakresie suwnic:
Wszystkie pełnoletnie osoby z wykształceniem co najmniej podstawowym oraz brakiem przeciwwskazań zdrowotnych zapraszamy do uczestnictwa w kursie na operatorów suwnic:
Aktualnie rozróżniamy dwie kategorie suwnic:
 • Suwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego przeznaczenia – ważne uprawnienia na 10 lat
 • Suwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego  oraz specjalnego przeznaczenia  – ważne uprawnienia na 5 lat
Po ostatniej aktualizacji Rozporządzenia, zmieniły się kategorie oraz terminowość uprawnień na suwnicę, natomiast dodatkowo otrzymuje się uzprawnienia w zakresie wciągników oraz wciągarek. Wcześniejsze rozróżnienie suwnic poniżej:
 • sterowanych z poziomu roboczego – II S, w tym bezprzewodowo
 • sterowanych z kabiny – I S
 • specjalistycznych
Udział w kursie na suwnice oznacza nabycie specjalistycznej wiedzy, praktycznych umiejętności w zakresie obsługi urządzeń dźwignicowych oraz niezbędnych kwalifikacji do pracy jako operatorów suwnic/cięgników – nauka pod względem zaliczenia egzaminu UDT.
Zakończeniem kursu obsługi suwnic jest państwowy egzamin przed właściwą dla danego rejonu komisją Urzędu Dozoru Technicznego. Wydawane uprawnienia w postaci zaświadczeń kwalifikacyjnych są terminowe i zezwalają na obsługę suwnic określonego typu, zgodnie z odbytym kursem.
Ważność uprawnień kwalifikacyjnych UDT podano w poniższej tabeli:

1. Wciągarki i wciągniki ogólnego przeznaczenia –  10 lat
2. Wciągniki i wciągarki ogólnego i specjalnego przeznaczenia – 5 lat
3. Suwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego przeznaczenia  – 10 lat
4. Suwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego oraz specjalnego przeznaczenia – 5 lat

Wymagania dotyczące uwarunkowań zdrowotnych i kwalifikacji do obsługi suwnic/cięgników

Wszelkie urządzenia dźwignicowe mogą, z różnych przyczyn, stwarzać istotne dla ludzi i otoczenia materialnego zagrożenia. Dlatego operatorzy suwnic/cięgników oprócz wiedzy i umiejętności winni mieć specyficzne dla tego zawodu predyspozycje zdrowotne oraz odpowiednie kwalifikacje.

Predyspozycje zdrowotne kandydata na operatora urządzeń dźwignicowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, oprócz ogólnego stanu zdrowia, uwzględniają sprawność psychoruchową. Ma to szczególne znaczenie w przypadku obsługi suwnic sterowanych z kabiny, a także bezprzewodowo. Koniecznością jest, by przyszły operator przeszedł badania ogólne oraz psychotechniczne.

W przypadku kwalifikacji przyszłego operatora jest to potwierdzenie stosownym dokumentem komisji UDT posiadania specjalistycznej wiedzy i praktycznych umiejętności nabytych podczas kursu na suwnice. Egzamin przed komisją kwalifikacyjną może się odbyć tylko na podstawie uzyskanego świadectwa, dyplomu lub zaświadczenia wydanego przez uprawnionego organizatora kursu.

Kursy na suwnice – Nasza oferta

Zgodnie z posiadanymi zezwoleniami organizujemy i realizujemy następujące kursy niezbędne do uzyskania określonych uprawnień:

 • II W – wciągniki i wciągarki sterowane z poziomu roboczego oraz żurawie stacjonarne warsztatowe
 • I W – wciągniki i wciągarki sterowane z poziomu roboczego lub z kabiny oraz żurawie stacjonarne warsztatowe
 • II S – suwnice, wciągniki i wciągarki sterowane z poziomu roboczego oraz żurawie stacjonarne warsztatowe
 • I S – suwnice, wciągniki i wciągarki sterowane z poziomu roboczego lub z kabiny oraz żurawie stacjonarne warsztatowe

 

Na zajęciach teoretycznych uczestnicy kursu zyskują merytoryczne przygotowanie do wykonywania zawodu operatora suwnic. Dodatkowym wsparciem dla kursantów są dostarczane przez nas papierowe lub elektroniczne skrypty. Praktyczna część szkolenia obejmuje zajęcia prowadzone przez wykwalifikowanych instruktorów i trenerów. Wykorzystujemy na nich sprzęt zgodny z wymogami dozoru technicznego, na którym w późniejszym czasie zdawany jest egzamin UDT.

Kurs na suwnice – program:

 1. Akty prawne dozoru technicznego.
 2. Rodzaje i podział oraz dane techniczne.
 3. Budowa suwnic.
 4. Elementy suwnic, wciągników i wciągarek.
 5. Zagrożenia związane z obsługą.
 6. Urządzenia zabezpieczające.
 7. Zawiesia i pomocniczy sprzęt przeładunkowy.
 8. Obsługa cięgników obowiązki obsługującego – DOR.
 9. Przepisy BHP.

Wykaz typowych usterek występujących przy eksploatacji, zajęcia praktyczne – instruktaż.

Szkolenie operatorów suwnic zakończone jest wewnętrznym egzaminem teoretycznym i praktycznym oraz egzaminem zewnętrznym zdawanym przed komisją powołaną przez terenowy oddział Urzędu Dozoru Technicznego i w rezultacie uzyskaniem stosownego uprawnienia.

Ile kosztuje kurs na suwnice?
Zapraszamy do cennika

Bogata oferta szkoleniowa, w tym kurs na suwnice to również określone koszty, które ponosimy za ich organizacje i przeprowadzenie z wykorzystaniem specjalistów i profesjonalnego sprzętu. To, ile kosztuje kurs na suwnice, jest zależne od rodzaju szkolenia, a także zaangażowania wspomnianych czynników, a więc cena danego kursu adekwatnie do nich się kształtuje. Nie oznacza to jednak, że ceny nie są atrakcyjne (patrz –cennik), a szkolenia przez to uboższe. Zainteresowanych kursem na operatora suwnic zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu 602 222 529 lub za pośrednictwem poniższego formularza. Jeśli reprezentujesz firmę, prosimy wpisać propozycję terminu szkolenia, liczbę jego uczestników oraz dane niezbędne do wystawienia faktury.

Karta uczestnictwa na kurs i uprawnienia na operatora suwnic