Odeka.pl

22 lutego 2024

Operator dźwigu towarowego

Kurs operator dźwigu towarowo osobowego – windy – pełna nazwa dźwigi towarowo-osobowe ze sterowaniem wewnętrznym i szpitalne

Dźwig (winda) to urządzenie zainstalowane na stałe, służące do pionowego (lub w kierunku mniejszym niż 15o od pionu) przenoszenia osób lub towarów w kabinach lub na platformach

Czas trwania: uzależniony od indywidualnych potrzeb słuchacza tak aby nie kolidowały z obowiązkami zawodowymi i prywatnymi – 1-2 dni

Co zapewniamy w cenie kursu:
– materiały dydaktyczne
– catering: kawa, herbata, ciastka

Warunki przyjęcia na szkolenie:
– ukończona min. szkoła podstawowa

– ukończone 18 lat

Terminy: w zakładce najbliższe szkolenia

Zapisy:
  telefon: 602 222 529
  email:  udt@odeka.pl
  adres: Toruńska 286, 85-880 Bydgoszcz

Cel kursu:
Zdobycie wiedzy i umiejętności przy obsłudze dźwigu towarowo osobowego oraz teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników do uzyskania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze.

Zajęcia teoretyczne
Prowadzone przez osobę posiadająca wiedzę merytoryczną w zakresie obsługi dźwigów towarowo-osobowych (windy towarowo-osobowe szpitalne). Uczestnicy kursu otrzymują materiały szkoleniowe w formie skryptu papierowego lub elektronicznego.

Zajęcia praktyczne
Prowadzone są przez instruktorów posiadających stosowne kwalifikacje. Zajęcia praktyczne przeprowadzane są z wykorzystaniem urządzenia spełniającego wszystkie wymagania dozoru technicznego, w szczególności powinno mieć aktualne badania okresowe wykonywane przed Urząd Dozoru Technicznego oraz wymagania BHP. Miejsce zajęć praktycznych powinno być wyraźnie oznakowane. Przed rozpoczęciem pracy uczestnicy kursu są zapoznani ze specyfiką danego typu dźwigu. Jeśli egzamin odbywa się w zakładzie pracy to przed egzaminem należy przygotować księgę rewizyjną urządzenia w której jest pozytywna decyzja UDT oraz wpis konserwatora.

Program kursu:

1. Wiadomości ogólne i dozór techniczny
2. Dokumentacja techniczna – rodzaje i zakresy dokumentacji występujących trakcie obsługi i eksploatacji dźwigników
3. Niebezpieczne uszkodzenie, nieszczęśliwy wypadek – zasady postępowania – zasady bezpiecznej pracy przy urządzeniach
4. Urządzenia zabezpieczające
5. Mechanizmy
6. Urządzenie sterownicze
7. Zasady eksploatacji

Ukończenie kursu:

Po zakończeniu części szkolenia uczestnicy przystępują do egzaminu wewnętrznego teoretycznego i praktycznego. Egzamin wewnętrzny ma na celu sprawdzenie wiedzy uczestników, i przygotowanie do egzaminu zewnętrznego i ewentualne skorygowanie błędów.

Na zakończenie kursu przeprowadzany jest egzamin zewnętrzny przed komisją powołaną przez terenowy oddział Urzędu Dozoru Technicznego.
Uprawnienia wydawane są na okres bezterminowy.

Zapisy:

W celu zapisania się na kurs prosimy o kontakt telefoniczny 602 222 529 lub wypełnić poniższy formularz. W przypadku firm prosimy wpisać propozycję terminu, liczbę uczestników oraz dane firmy.

Karta uczestnictwa