Odeka.pl

24 maja 2023

Przepisy

Ośrodek Doskonalenia Kadr SIMP w Bydgoszczy zapewnia swoim kursantom dostęp do merytorycznej wiedzy oraz naukę praktycznych umiejętności zawodowych w ramach poszczególnych kursów i szkoleń. Organizujemy kursy spawaczy, elektryków oraz innych zawodów poszukiwanych na rynku pracy, umożliwimy uzyskanie potrzebnych uprawnień. Wszystkie kursy podlegają pod Rozporządzenia lub Ustawy: