Odeka.pl

11 września 2021

Przepisy

Ośrodek Doskonalenia Kadr SIMP w Bydgoszczy zapewnia swoim kursantom dostęp do merytorycznej wiedzy oraz naukę praktycznych umiejętności zawodowych w ramach poszczególnych kursów i szkoleń. Organizujemy kursy spawaczy, elektryków oraz innych zawodów poszukiwanych na rynku pracy, pomagamy też uzyskać potrzebne uprawnienia. Wszystkie kursy podlegają pod Rozporządzenia lub Ustawy: