Odeka.pl

22 lutego 2024

Kursy - Zakres pomiarowo-kontrolny,
Pomiary elektryczne

Zapraszamy do uczestnictwa w naszym kursie na pomiary elektryczne każdego, kto chce zdobyć nowe kwalifikacje. W ramach szkolenia można odnieść wymierne korzyści niezależnie od tego, czy ma się już uprawnienia, czy dopiero chce się je zdobyć. Gwarantujemy wysoki poziom merytoryczny, dostęp do licznych, przydatnych w praktyce materiałów, profesjonalną kadrę i sympatyczny przebieg zajęć. Zachęcamy do sprawdzenia treści i formy proponowanego kursu na pomiary elektryczne oraz zapisania się na szkolenie!

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie w zakresie kontrolno-pomiarowym?

 • dla elektryków posiadających uprawnienia z Grupy 1 elektryka – EKSPLOATACJA I DOZÓR

 • dla osób pracujących, którzy chcą wykonywać kompleksowe pomiary i prace kontrolne

 • dla osób dokonujących przeglądów stanu technicznego urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych

Najbliższy termin szkolenia:

w zakładce najbliższe szkolenia

Cena:
1 dzień szkolenia z egzaminami pomiarowymi – 1000 zł

W cenie kursu zapewniamy:
– zajęcia teoretyczne i PRAKTYCZNE – zajęcia odbywają się wyłącznie STACJONARNIE!
– profesjonalną i doświadczoną kadrę szkolącą
– materiały dydaktyczne
– catering: kawa, herbata, ciastka

Miejsce szkolenia: ODEKA Bydgoszcz, ul. Toruńska 286


Zapisy:
specjalista ds. szkoleń 608 041 101

 Jak wygląda szkolenie i egzamin?

Szkolenie przeprowadzane jest u Nas na miejscu lub w Firmie. Oferowany kurs na pomiary elektryczne jest jednodniowy, odbywa się w godzinach 9:00-14:00. Składa się z części teoretycznej oraz praktycznej na miernikach, które posiadamy u Nas w Ośrodku ODEKA SIMP w Bydgoszczy. Nasi kursanci otrzymują od Nas materiały szkoleniowe, sprzęt potrzebny na szkolenia, ogrom wiedzy od wykładowców, którzy są profesjonalistami w tej dziedzinie. Dzięki temu można mieć pewność rzetelności i aktualności przekazywanej wiedzy.

Po szkoleniu odbywa się egzamin w formie rozmowy, po zdanym egzaminie nasz kursant otrzyma książeczkę z wpisem pomiarowo-kontrolnym – zakres. Wydane po zakończeniu kursu na pomiary elektryczne i zdaniu egzaminu uprawnienia posiadają 5-letnią ważność. Przed upłynięciem ważności można odnowić uprawnienia – podchodząc do samego egzaminu.

Pomiary Elektryczne – RODZAJ

 1. Urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego

 2. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV

 3. Urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV

 4. Zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kW

 5. Urządzenia elektrotermiczne

 6. Urządzenia do elektrolizy

 7. Sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego

 8. Elektryczna sieć trakcyjna

 9. Elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym

 10. Aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 1 – 9

Korzyści z kursu na wykonywanie pomiarów elektrycznych

Oferowane szkolenie to szansa na szybkie pozyskanie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych wysoko cenionych na rynku pracy. Mając tego rodzaju uprawnienia, można z powodzeniem poprawić swoją konkurencyjność w oczach potencjalnych pracodawców i uzyskać wyższe wynagrodzenie dzięki wykonywaniu dodatkowych czynności związanych z pomiarami elektrycznymi. Ukończenie kursu pozwala na sprawdzanie stanu urządzeń i instalacji oraz sporządzanie profesjonalnych protokołów i sprawozdań z przeprowadzonych działań.

Szkolenie daje wiedzę również na temat narzędzi i urządzeń wykorzystywanych w ramach pomiarów elektrycznych. Pozyskane informacje i wypracowane kompetencje umożliwiają wykonywanie przeglądów urządzeń i instalacji, diagnozowanie ewentualnych błędów w ich funkcjonowaniu i znajdowanie skutecznych rozwiązań w razie wystąpienia nieprawidłowości. Dana osoba może być odpowiedzialna za nadzór i obsługę działania różnego rodzaju maszyn czy nawet całych sieci elektrycznych.

ZAKRES: wymagania kwalifikacyjne do wykonywania prac na stanowisku eksploatacji / dozoru w zakresie: obsługi, konserwacji, remontu, montażu, prac kontrolno-pomiarowych.

Kursy Pomiarowe w Bydgoszczy organizujemy cyklicznie (razy w miesiącu).

Zapraszamy do rejestracji na parterze w bud ODEKA w Bydgoszczy ul. Toruńska 286

Zgłoszenie na szkolenie pomiarowe lub egzamin pomiarowy można dokonać za pośrednictwem wypełnionej i przesłanej karty zgłoszenia / wniosku na e-

Kwota za egzamin w roku 2024 to 10% minimalnego wynagrodzenia – 424,20 zł. Serdecznie zapraszamy do zapisywania się na kurs o pomiarach elektrycznych!

Wszelkie zapytania na temat kursów oraz ich cen prosimy kierować na:

e-mail: elektryczne@odeka.pl lub tel. 608 041 101

Karta uczestnictwa na kurs pomiary elektryczne