Odeka.pl

10 września 2021

Zakres pomiarowo-kontrolny,
Pomiary elektryczne

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie w zakresie kontrolno-pomiarowym?

 

  • dla elektryków posiadających uprawnienia z Grupy 1 elektryka – EKSPLOATACJA I DOZÓR
  • dla osób pracujących, którzy chcą wykonywać kompleksowe pomiary i prace kontrolne
  • dla osób dokonujących przeglądów stanu technicznego urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych

 

Jak wygląda szkolenie i egzamin?

 

Szkolenie przeprowadzane jest u Nas na miejscu lub w Firmie. Szkolenie jest jednodniowe, odbywa się w godzinach 9:00-14:00. Składa się z części teoretycznej oraz praktycznej na miernikach, które posiadamy u Nas w Ośrodku ODEKA SIMP w Bydgoszczy. Nasi kursanci otrzymują od Nas materiały szkoleniowe, sprzęt potrzebny na szkolenia, ogrom wiedzy od wykładowców, którzy są profesjonalistami w tej dziedzinie.

Po szkoleniu odbywa się egzamin w formie rozmowy, po zdanym egzaminie nasz kursant otrzyma książeczkę z wpisem pomiarowo-kontrolnym – zakres. Wydane uprawnienia posiadają 5-letnią ważność. Przed upłynięciem ważności można odnowić uprawnienia – podchodząc do samego  egzaminu.

Pomiary Elektryczne -RODZAJ

1.      Urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego

2.      Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV

3.      Urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV

4.      Zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kW

5.      Urządzenia elektrotermiczne

6.      Urządzenia do elektrolizy

7.      Sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego

8.      Elektryczna sieć trakcyjna

9.      Elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym

10.   Aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 1 – 9

ZAKRES: wymagania kwalifikacyjne do wykonywania prac na stanowisku eksploatacji / dozoru w zakresie: obsługi, konserwacji, remontu, montażu,  prac kontrolno-pomiarowych.

Kursy Pomiarowe w Bydgoszczy organizujemy cyklicznie (razy w miesiącu).

Zapraszamy do rejestracji na parterze w bud ODEKA w Bydgoszczy ul. Toruńska 286

Zgłoszenie na szkolenie pomiarowe lub egzamin pomiarowy można dokonać za pośrednictwem wypełnionej i przesłanej karty zgłoszenia / wniosku na e-

Kwota za egzamin w roku 2021 to 10% minimalnego wynagrodzenia – 280 zł

Wszelkie zapytania na temat kursów oraz ich cen prosimy kierować na: e-mail: elektryczne@odeka.pl lub tel. 608 041 101

Karta uczestnictwa