Odeka.pl

22 lutego 2024

Sprzęty podlegające pod Urząd Dozoru Technicznego lub Transportowy Dozór Techniczny

PYTANIA EGZAMINACYJNE UDT

Pliki 2*  – Wytyczne przeprowadzania Egzaminu Praktycznego UDT – obowiązują od 15.04.2021

WYTYCZNE PRZEPROWADZANIA EGZAMINU PRAKTYCZNEGO UTB (UDT)

Zgodność uprawnień

Szkolenia przeprowadzana są zgodnie z założeniami programu zatwierdzonego przez UDT z Bydgoszczy i TDT z Warszawy.

Podstawowym celem kursu jest nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie niezbędnym dla prawidłowej obsługi urządzeń suwnicowych i wózków jezdniowych itp. oraz przygotowaniu do egzaminu przed Urzędem Dozoru Technicznego lub innym Urzędem – do wyboru również Transportowy Dozór Techniczny.

Czas trwania szkolenia uzależniony jest od określonego urządzenia oraz od indywidualnych potrzeb i umiejętności słuchacza – zajęcia teoretyczne oraz zajęcia praktyczne odbywają się u Nas w Ośrodku albo w siedzibach firm zgłaszających nam kursantów- zleceniodawcy. Podczas trwania szkolenia zgłaszamy uczestników do egzaminu przed UDT lub TDT.

 

Zajmujemy się kompleksowo: szkoleniem, zorganizowaniem egzaminu, przesłaniem wniosków uczestników szkolenia do UDT/TDT, ewentualnymi badaniami lekarskimi i wydaniem uprawnień. Uzyskane dokumenty są ważne w zależności od rodzaju sprzętu na okres 5 lub 10 lat.

POSIADAMY UDT – CERT 

Kurs kończy się egzaminem teoretycznym oraz praktycznym przed Inspektorem Urzędu Dozoru Technicznego. Po zdaniu egzaminu słuchacze szkolenia otrzymują zaświadczenie kwalifikacyjne uprawniające do obsługi lub konserwacji urządzenia, na które zdawał- nasze zaświadczenia są honorowane za granicą.

Jeśli jesteś zainteresowany szkoleniem wybierz z poniższych ten, który Cię najbardziej interesuje:

Operator wózka jezdniowego

Operator podestów ruchomych

Operator podestów ruchomych

Operator suwnic

Operator suwnic

Obsługa wciągarek i żurawików warsztatowych

Obsługa wciągarek i żurawików warsztatowych

Operator żurawi przeładunkowych HDS

Operator żurawi przeładunkowych HDS

Operator dźwigu towarowego - winda

Operator dźwigu towarowego - winda

Hakowy - Sygnalista

Hakowy - Sygnalista

Konserwacja urządzeń podlegających UDT

Konserwacja urządzeń podlegających UDT

Zgłoszenia na kurs przyjmujemy pod numerem telefonu 602 222 529

lub poprzez formularz zgłoszeniowy zamieszczony poniżej.

Karta uczestnictwa