Odeka.pl

10 maja 2022

Kurs elektryka i cieplne Bydgoszcz

UPRAWNIENIA ELEKTRYKA, POTOCZNIE – SEP, POMIARY ELEKTRYCZNE I INNE GRUPY

Elektryczne 1kV grupa I

Cieplna grupa II

Gazowe grupa III

Pomiary elektryczne

Zapraszamy na kursy elektryczne obszarze G1 (elektryka), G2 (ciepło), G3 (gaz) oraz w zakresie pomiarów elektrycznych (wymagane doświadczenie/uprawnienia SIMP w elektryce).

Proponowany kurs elektryczny adresowane są m.in. do osób zainteresowanych uzyskaniem określonych rodzajów uprawnień lub ich przedłużeniem – podejście do samego egzaminu.

Uprawnienia elektryczne SEP G1

Zapisy:
telefon: 608 041 101
email:elektryczne@odeka.pl 
adres: Toruńska 286,
85-880 Bydgoszcz

Terminy kursów elektrycznych i elektroenergetycznych

 • 12.04.2022 r.
 • 26.04.2022 r.
 • 10.05.2022 r.
 • 31.05.2022 r.

 

Oferowane przez nasz Ośrodek Szkoleniowy z Bydgoszczy kursy elektryczne dedykowane są osobom, których domeną jest eksploatacja lub dozór (może być jedno i drugie jednocześnie) różnorodnych urządzeń, instalacji i sieci energetycznych. Zależność wiedzy i doświadczenia przekłada się na uzyskanie określonego rodzaju uprawnień na elektryka potocznie używanych jako kurs SEP w obszarze montażu, obsługi, konserwacji, remontu, a także w zakresie kontroli i pomiaru:
 • urządzeń prądotwórczych funkcjonujących w ramach sieci elektroenergetycznej niezależnie od wysokości napięcia znamionowego,

 • urządzeń, instalacji i sieci o napięciu znamionowym do 1 kV oraz powyżej 1 kV,

 • zespołów prądotwórczych powyżej 50 kW mocy,

 • urządzeń o charakterze elektrotermicznym,

 • sieci oświetlenia ulicznego,

 • sieci trakcyjnych,

 • urządzeń i instalacji, których zadaniem jest sterowanie i zabezpieczanie w/w.

Uprawnienia energetyczne – ciepłownicze G2

Ten rodzaj kursu na elektryka ukierunkowany jest na osoby zajmujące się eksploatacją lub/i dozorem różnorodnych urządzeń, instalacji i sieci cieplnych. Stan wiedzy oraz posiadane doświadczenie ma bezpośredni wpływ na przyznanie określonych uprawnień elektrycznych SEP w obszarze montażu, obsługi, konserwacji, remontu, a także w zakresie kontroli i pomiaru wykonywanego przez elektryka:

 • kotłów parowych, a także wodnych na paliwa gazowe, płynne i stałe o mocy 50 kW i więcej (z uwzględnieniem urządzeń pomocniczych),

 • piecy o charakterze przemysłowym powyżej 50 kW mocy,

 • sieci i instalacji cieplnych o przesyle powyżej 50 kW (z uwzględnieniem urządzeń pomocniczych),

 • turbin parowych i wodnych powyżej 50 kW mocy (z uwzględnieniem urządzeń pomocniczych),

 • urządzeń o charakterze przemysłowym, których zadaniem jest odbiór gorącej wody i pary powyżej 50 kW mocy,

 • urządzeń chłodniczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych powyżej 50 kW mocy,

 • sprężarek powyżej 20 kW mocy oraz powiązanych instalacji,

 • urządzeń i instalacji, których zadaniem jest sterowanie i zabezpieczanie w/w.

Uprawnienia energetyczne – gazowe G3

Ukierunkowany kurs elektryczny na osoby, których zadaniem jest eksploatacja lub dozór, bądź jedno i drugie urządzeń, instalacji i sieci gazowych. Przyznanie tego rodzaju uprawnień zależne jest od doświadczenia i posiadanej wiedzy uczestnika szkolenia w obszarze montażu, obsługi, konserwacji, remontu, a także w zakresie kontroli i pomiaru:

 • urządzeń wykorzystywanych do wytwarzania paliw gazowych,

 • wszelkich urządzeń związanych z przetwarzaniem, uzdatnianiem i oczyszczaniem paliw gazowych,

 • urządzeń wykorzystywanych przy magazynowaniu paliw gazowych,

 • rozdzielczych sieci gazowych do 0,5 MPa ciśnienia oraz przesyłowych sieci gazowych powyżej 0,5 MPa,

 • urządzeń i instalacji gazowych do 5 kPa ciśnienia włącznie oraz powyżej 5 kPa,

 • odbiorników przemysłowych paliw gazowych powyżej 50 kW mocy,

 • gazowych turbin,

 • urządzeń i instalacji, których zadaniem jest sterowanie i zabezpieczanie w/w.

Pomiary elektryczne

Celem kursu na elektryka „Pomiary elektryczne” jest profesjonalne przygotowanie jego uczestników do państwowego egzaminu kwalifikacyjnego oraz uzyskanie uprawnień elektrycznych w zakresie wykonywania kompleksowych prac kontrolnych i pomiarowych, a także dokonywania przeglądów stanu technicznego urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych.

Wymogiem uczestnictwa jest posiadanie niezbędnego doświadczenia i uprawnienia SIMP. Kurs na elektryka to szkolenie, którego pomyślne ukończenie gwarantuje uczestnikom znalezienie dobrze płatnego zatrudnienia w różnych firmach.

Co zapewniamy uczestnikom organizowanych przez nas kursów na elektryka?

Naszym kursantom w ramach kursu na elektryka zapewniamy teoretyczne i praktyczne przygotowanie do obsługi, konserwacji, montażu, kontroli i pomiaru oraz eksploatacji i dozoru urządzeń energetycznych i elektroenergetycznych. Aby uzyskać uprawnienia elektryczne do 1 kV, nie trzeba koniecznie dysponować doświadczeniem w tej profesji. Taki kurs na elektryka z powodzeniem mogą ukończyć również ambitne i szybko uczące się osoby, które nie pracowały nigdy w zawodzie, a chcą zwiększyć swoje umiejętności lub nabyć nowe kwalifikacje zawodowe.

W ramach kursu na elektryka wykładu słuchacze otrzymują materiały szkoleniowe i pomocnicze, a na zajęciach zapoznają się z materiałami w formie multimedialnej. Praktyczna część szkolenia na specjalistę dokonującego czynności kontrolno-pomiarowe to przede wszystkim ćwiczenia na urządzeniach oraz w sali w której dokonuje się pomiarów elektrycznych miernikami. Każdy oferowany przez nas kurs na elektryka i na uprawnienia energetyczne potocznie SEP organizowany dla firm może odbywać się w miejscu i terminie dostosowanym do oczekiwań. Również zakres tematyczny może być zgodny z określonymi potrzebami. Ukończenie określonego kursu na elektryka oraz pozytywnie zdany egzamin energetyczny zapewnia słuchaczom stosowne uprawnienia elektryczne ważne przez 5 lat – po tym czasie można przystąpić powtórnie do egzaminu bądź zdecydować się na kurs połączony z egzaminem – w celu odświeżenia wiedzy.

Jak przedstawiają się koszty kursów elektrycznych?

Możliwość wyboru odpowiedniego do potrzeb kursu na elektryka, atrakcyjne ceny (zobacz – cennik ), różnorodne udogodnienia i możliwość uzyskania dodatkowych uprawnień (Certyfikat UE) to niewątpliwe oferty naszych szkoleń w Bydgoszczy. Co więcej, łącząc określone szkolenia w jedną grupę, masz możliwość uzyskać korzystny rabat (więcej informacji w zakładce Promocje). Każda zainteresowana osoba z całą pewnością znajdzie u nas najlepszy dla siebie kurs na elektryka. Wszystkie wydawane przez nas zaświadczenia, świadectwa kwalifikacyjne E i D oraz uprawnienia mają hologram potwierdzający ich autentyczność.

Wzór uprawnień :

Karta uczestnictwa