Odeka.pl

29 kwietnia 2024

Uprawnienia elektryczne SEP,
kursy elektryczne i cieplne Bydgoszcz

UPRAWNIENIA ELEKTRYKA, POTOCZNIE – SEP, POMIARY ELEKTRYCZNE I INNE GRUPY
Uprawnienia elektryczne 1kV grupa I

Elektryczne 1kV grupa I

Uprawnienia elektryczne cieplne grupa II

Cieplna grupa II

Uprawnienia elektryczne gazowe grupa III

Gazowe grupa III

Uprawnienia elektryczne na pomiary elektryczne

Pomiary elektryczne

Zapraszamy na kursy elektryczne obszarze G1 (elektryka), G2 (ciepło), G3 (gaz) oraz w zakresie pomiarów elektrycznych (wymagane doświadczenie/uprawnienia SIMP w elektryce).

Proponowany kurs elektryczny adresowane są m.in. do osób zainteresowanych uzyskaniem określonych rodzajów uprawnień lub ich przedłużeniem – podejście do samego egzaminu.

Kursy Uprawnień Elektrycznych SEP w Ośrodku Doskonalenia Kadr ODEKA Bydgoszcz

Zapisy na Kursy Uprawnień Elektrycznych G1, G2, G3, i Pomiary Elektryczne

Harmonogram Kursów

O Kursach Uprawnień Elektrycznych SEP w ODEKA

W ODEKA organizujemy kompleksowe kursy na uprawnienia elektryczne SEP, obejmujące różne dziedziny, takie jak:

 • G1 – Elektryka
 • G2 – Ciepło
 • G3 – Gaz
 • Pomiary Elektryczne
Cena 100 zł za szkolenie 
Opłata egzaminacyjna 424,20 zł

Kurs na Uprawnienia Elektryczne G1

Kurs G1 przygotowuje do egzaminu z uwzględnieniem wymagań teoretycznych i praktycznych. Wymagane dokumenty do zapisu obejmują świadectwa, dyplomy, certyfikaty, zaświadczenia o praktyce zawodowej.

Kurs na Uprawnienia Elektryczne G2

Skierowany do osób zajmujących się infrastrukturą ciepłowniczą, kurs G2 umożliwia zdobycie uprawnień do montowania, serwisowania, konserwacji i kontroli systemów ciepłowniczych.

Kurs na Uprawnienia Elektryczne G3 – Gazowe

Dedykowany dla osób chcących uzyskać kwalifikacje do obsługi i nadzoru infrastruktury gazowej, kurs G3 obejmuje szeroki zakres tematyczny.

Kursy na Pomiary Elektryczne

Szkolenia te kształcą umiejętności potrzebne do przeprowadzania pomiarów elektrycznych w różnych systemach elektroenergetycznych.

Dlaczego Wybrać Kursy Uprawnień Elektrycznych SEP w ODEKA?

  • Wszechstronne Szkolenia: Teoretyczne i praktyczne aspekty eksploatacji urządzeń, systemów i instalacji elektrycznych.
  • Doświadczeni Instruktorzy: Profesjonalne podejście i praktyczne ćwiczenia pod kierunkiem fachowców.
  • Elastyczne Formy Szkolenia: Dostosowane do potrzeb indywidualnych i grupowych.
  • Kompleksowe Szkolenia z Różnych Dziedzin: ODEKA oferuje kursy na uprawnienia elektryczne SEP w zakresie elektryki (G1), ciepła (G2), gazu (G3), a także kursy związane z pomiarami elektrycznymi.
  • Praktyczne i Teoretyczne Podejście: Kursy zawierają zarówno aspekty teoretyczne, jak i mogą praktyczne, co pozwala kursantom na wszechstronne przygotowanie do egzaminów i przyszłej pracy zawodowej.
  • Doświadczona Kadra Instruktorska: Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych specjalistów z wieloletnim doświadczeniem, co gwarantuje wysoki poziom merytoryczny szkoleń
  • Dostosowanie do Indywidualnych i Grupowych Potrzeb: Elastyczność form szkoleniowych umożliwia dopasowanie kursów do konkretnych wymagań i harmonogramów uczestników.
  • Autorskie Filmy Szkoleniowe: Kursanci mają dostęp do autorskich materiałów wideo, dzięki którym mogą w dowolnym momencie powtórzyć i przypomnieć sobie treści szkoleniowe.
  • Wsparcie w Uzyskaniu Kwalifikacji: Kursy są projektowane tak, aby maksymalnie wspierać kursantów w zdobyciu niezbędnych uprawnień i rozwijaniu ich kariery zawodowej.
  • Nowoczesne Narzędzia Edukacyjne: Wykorzystanie nowoczesnych technologii i metod dydaktycznych, w tym interaktywnych filmów szkoleniowych, podnosi efektywność procesu nauki.
  • Atrakcyjne Ceny: Konkurencyjne stawki, zniżki dla grup.

Korzystając z tych atutów, Ośrodek Szkoleniowy ODEKA oferuje wysokiej jakości szkolenia, które są odpowiedzią na aktualne potrzeby rynku pracy i oczekiwania kursantów

Uzyskaj Uprawnienia Elektryczne SEP w ODEKA

Zapraszamy do zapisów na kursy uprawnień elektrycznych SEP w ODEKA Bydgoszcz. Inwestuj w swoją karierę zawodową i rozwijaj kompetencje z nami! 


Kurs na uprawnienia elektryczne G1

Zgodnie z obowiązującym od 03.07.2022 stanem prawnym wynikającym z rozporządzenia, które w tym dniu weszło w życie, każdy, kto zamierza przystąpić do egzaminu, jest zobligowania do wykazania się zarówno wiedzą teoretyczną, jak i doświadczeniem praktycznym. Jak wskazują przepisy, udowodnienie praktyki jest możliwe poprzez:

   • świadectwo bądź dyplom poświadczające o tytule zawodowym,
   • dokumentację, która dowodzi kompetencji,
   • certyfikat,
   • świadectwo czeladnicze albo dyplom mistrzowski – dotyczy stanowisk, w przypadku których edukacja obejmuje wiedzę dotyczącą użytkowanie urządzeń, systemów i instalacji,
   • wydane przez pracodawcę lub jednostkę podległą Ministrowi Obrony Narodowej zaświadczenie, które potwierdza praktykę w zawodzie przez okres umożliwiający pozyskanie wiedzy i kompetencji obejmujących czynności eksploatacyjne w zakresie sieci, maszyn i instalacji,
   • dyplom ukończenia szkoły w ramach profesji związanej z obsługą infrastruktury energetycznej.

Z uwagi na powyższe regulacje prawne każdy, kto chce się zapisać na szkolenia na uprawnienia elektryczne SEP zarówno do, jak i powyżej 1 kV, we wniosku powinien zawrzeć jeden z powyżej wymienionych dokumentów w formie skanów.

Kursy są przeznaczone dla osób, które zajmują się eksploatacją bądź/i nadzorem infrastruktury energetycznej. Dysponując kwalifikacjami możliwymi do uzyskania w jego trakcie, można zgodnie z prawem instalować, serwisować i monitorować:

   • maszyny wytwarzające energię w obrębie sieci elektroenergetycznej bez względu na ich napięcie znamionowe,
   • urządzenia, systemy i instalacje, które osiągają maksymalne napięcie zarówno do, jak i powyżej 1 kV,
   • infrastruktury produkujące prąd o mocy przekraczającej 50 kW,
   • maszyny elektrotermiczne,
   • oświetlenia ulic,
   • sieci trakcyjne,
   • infrastruktury sterujące i zabezpieczające wszystkie powyżej wymienione systemy, urządzenia i instalacje.

Szkolenia na uprawnienia elektryczne G2

Kursy organizowane w naszym ośrodku zlokalizowanym w Bydgoszczy są skierowane także do osób, które chcą uzyskać uprawnienia elektryczne G2. Dotyczą one obsługi szeroko pojętej infrastruktury ciepłowniczej i pozwalają na zgodne z obowiązującymi przepisami montowanie, serwisowanie, konserwowanie i kontrolowanie przez elektryka:

   • kotłów parowych i wodnych napędzanych dowolnym paliwem, których moc osiąga 50 kW i powyżej, włączywszy w to elementy pomocnicze,
   • pieców o zastosowaniu przemysłowym, których moc przekracza 50 kW,
   • systemów ciepłowniczych o przesyle większym niż 50 kW,
   • turbin zasilanych parą i wodą o mocy powyżej 50 kW,
   • elementów infrastruktury przemysłowej, odpowiedzialnych za odbieranie ciepłej wody i pary, których moc jest większa niż 50 kW,
   • instalacji chłodniczych, nawiewowych i klimatyzacji ponad 50 kW,
   • kompresorów, których moc przekracza 20 kW,
   • systemów i urządzeń przeznaczonych do obsługi i zabezpieczania wszystkich wymienionych powyżej instalacji, maszyn i obiektów.

Szkolenia na uprawnienia elektryczne – gazowe G3

Zachęcamy do udziału w kursie na uprawnienia elektryczne SAP osoby, które chcą uzyskać formalne kwalifikacje do obsługi i nadzoru infrastruktury gazowej. Legitymując się nimi, można wykonywać serwis, naprawy, konserwacje, czynności montażowe i monitorujące następujących obiektów:

   • maszyn produkujących paliwa gazowe,
   • urządzeń przeznaczonych do przerabiania i uzdatniania gazów oraz usuwania z nich zanieczyszczeń,
   • infrastruktury do magazynowania paliw gazowych,
   • rozdzielaczy sieciowych pracujących pod ciśnieniem zarówno nieprzekraczającym, jak i powyżej poziomu 5 kPa,
   • turbin zasilanych gazem,
   • systemów, mechanizmów i urządzeń służących do obsługi i nadzoru wszystkich wymienionych powyżej instalacji.

Pomiary elektryczne

Również przeprowadzanie różnego rodzajów pomiarów elektrycznych wymaga legitymizowania się stosownymi uprawnieniami, które można zdobyć po pozytywnym zdaniu egzaminu państwowego. Aby się do niego właściwie przygotować i zwiększyć szanse na zaliczenie, warto zapisać się na organizowane w naszym bydgoskim ośrodku kursy w tym zakresie. W ich trakcie przekazujemy podstawy teoretyczne i kształtujemy umiejętności praktyczne, których znajomość jest wymagana do uzyskania kwalifikacji.

Dysponując uprawnieniami na pomiary elektryczne SAP, możliwe jest przeprowadzanie różnego rodzaju czynności monitorujących, nadzorowanie, serwisowanie i wykonywanie przeglądów technicznych systemów, urządzeń i elementów infrastruktury elektroenergetycznej. Aby wziąć udział w kursie, konieczne jest uprzednie zdobycie doświadczenia w tym zakresie i uzyskanie uprawnień SIMP. Kompetencje pozwalające na przeprowadzanie pomiarów elektrycznych ułatwiają skuteczne poszukiwanie atrakcyjnego stanowiska w wielu przedsiębiorstwach z różnego rodzaju branż.

Co obejmują kursy na uprawnienia elektryczne?

Niezależnie od typu szkolenia gwarantujemy kompleksowe podejście do kształcenia uczestników, którzy się na nie zapisują. Przykładamy szczególną wagę do aspektów zarówno teoretycznych, jak i praktycznych dotyczących szeroko pojętej eksploatacji elementów infrastruktury, obiektów, urządzeń, maszyn, systemów, instalacji czy sieci energetycznych i elektrycznych. Warto zaznaczyć, że uzyskanie uprawnień do 1 kV jest możliwe bez doświadczenia w tym zakresie – tego rodzaju szkolenia są dobrym wyborem nawet dla osób całkowicie początkujących, które dopiero stawiają pierwsze kroki na tym polu. Udział w naszym kursie polecamy każdemu, kto poszukuje nowej drogi rozwoju zawodowego i chce poszerzyć swoje kompetencje.

Stawiamy na wszechstronność i kompleksowość przekazywanej wiedzy, którą podajemy w przystępnej formie. Poza tradycyjnymi wykładami udostępniamy liczne materiały edukacyjne pomocne w przyswajaniu nowych informacji. W ramach zajęć praktycznych organizujemy ćwiczenia prowadzone przez doświadczonych fachowców, którzy pokazują i wyjaśniają różnego rodzaju czynności związane z nadzorem urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych.

Dysponujemy niezbędnym sprzętem pozwalającym na profesjonalne prowadzenie zajęć praktycznych. Uczestnicy szkolenia pod okiem specjalisty uczą się, jak należy się posługiwać profesjonalnym oprzyrządowaniem wymagającym odpowiednich uprawnień, których uzyskanie wiąże się z koniecznością zdania państwowego egzaminu. Zadaniem naszego ośrodka jest jak najlepsze przygotowanie kursantów do niego, tak aby zwiększyć szanse na pozytywne zaliczenie. Zapewniamy wysoki poziom merytoryczny i atrakcyjne ceny świadczonych usług.

UPRAWNIENIA ELEKTRYCZNE SEP 

Ofertę kierujemy zarówno do osób indywidualnych, jak i przedsiębiorstw zainteresowanych poszerzeniem kompetencji swoich pracowników. W ramach współpracy z klientami firmowymi możemy przeprowadzić szkolenia we wskazanym miejscu, np. siedzibie, w odpowiednio ustalonym, dopasowanym czasie i w ściśle wskazanym zakresie tematycznym. Ważność kwalifikacji upływa po 5 latach od ich uzyskania niezależnie od tego, o jakie ich rodzaje chodzi – uprawnienia elektryczne SAP do i powyżej 5 kV po tym czasie powinny zostać odnowione poprzez ponowne podejście do egzaminu. Przed przystąpieniem do niego warto odświeżyć wiedzę, biorąc udział w naszym kursie, szczególnie że cena jest atrakcyjna.

Dlaczego warto skorzystać właśnie z naszej oferty? Przede wszystkim z uwagi na wysoki poziom merytoryczny i fachowość zajęć. Decydując się na szkolenia w ODEKA, można mieć pewność, że są prowadzone przez wysoce kompetentnych specjalistów z wieloletnim doświadczeniem, którzy potrafią skutecznie przekazywać wiedzę i kształcić umiejętności kursantów. Kolejnym aspektem wyróżniającym nasze kursy na uprawnienia elektryczne SEP do i powyżej 1 kV jest cena – wszelkie rodzaje szkoleń są dostępne w atrakcyjnych stawkach. Dla grup składających się z kilku osób przewidujemy dodatkowe upusty. Zapraszamy do współpracy osoby indywidualne i przedsiębiorstwa, które chcą zainwestować w rozwój kwalifikacji!

Wzór uprawnień :

Uprawnienia elektryczne - odeka.pl

Karta uczestnictwa na uprawnienia elektryczne