czwartek, maj 06, 2021

Facebook 

 

4ODEKA

Szkolenia 

Najblizsze-szkolenia

Pakiety-i-Promocje

Kurs, uprawnienia na operatora wózków widłowych

Przebieg szkolenia: Uprawnienia na wózki widłowe - jezdniowe

Czas trwania: uzależniony od indywidualnych potrzeb słuchacza tak aby nie kolidowały z obowiązkami zawodowymi i prywatnymi.

Cena: II WJO 500 zł + 193,78 zł egzamin UDT
           I WJO 700 zł + 193,78 zł egzamin UDT

Co zapewniamy w cenie kursu:
- zajęcia teoretyczne i praktyczne

- materiały dydaktyczne
- katering: kawa, herbata, ciastka

Warunki przyjęcia na szkolenie:
- ukończona min.szkoła podstawowa

- ukończone 18 lat

Terminy: w zakładce najbliższe szkolenia

Zapisy:
  telefon: 602222529
    email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
    adres: Toruńska 286, 85-880 Bydgoszcz

wozek jezdniowy ODEKA

Pełny opis:

Celem kursu na wózki widłowe jest przygotowanie kandydatów na operatorów do profesjonalnej obsługi wózków widłowych w kategoriach I WJO, II WJO, a więc na wszystkie typy i rodzaje wózków funkcjonujących w UE. Prowadzone w naszym ośrodku w Bydgoszczy szkolenia w zakresie obsługi wózków widłowych i w rezultacie określone uprawnienia UDT dedykowane są osobom, które spełniają określone wymagania.

 • ukończone 18 lat,
 • stan zdrowia umożliwiający wykonywanie pracy obsługującego wózki widłowe,
 • dysponowanie określoną wiedzą teoretyczną oraz praktyką w zakresie obsługi wózków widłowych poświadczoną we wniosku przez ubiegającego się o uprawnienie UDT,
 • pełna znajomość instrukcji eksploatacji znanego typu wózka (jezdniowego) oraz instrukcji BHP,
 • znajomość wybranych zagadnień z zakresu przepisów prawnych dotyczących urządzeń transportu bliskiego,
 • umiejętność praktycznej obsługi wózków widłowych, znajomość podstaw ich budowy,
 • znajomość przepisów BHP.

Nowe rozporządzenie w sprawie wózków jezdniowych

W celu zwiększenia bezpieczeństwa pracy w dniu 10 sierpnia 2018 r. weszło w życie nowe rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym (Dz. U. poz. 47).

W związku z powyższym, imienne zezwolenia, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym (Dz. U. poz. 650 oraz z 2003 r. poz 603):

§ 18: akt zmieniony 14 października 2019 roku (tekst ogłoszony w 2018 - D20180047, później akt zmieniający - D20191948, Dz. U. 2019 poz 1948)

Imienne zezwolenia tracą ważność:

 • wystawione do dnia 31 grudnia 2004 r. zachowują ważność nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2023 r. (wcześniej do 2019)
 • wystawione do dnia 31 grudnia 2014 r. zachowują ważność nie dłużej niż do 31 grudnia 2026 r. (wcześniej 2020)
 • wystawione od dnia 1 stycznia 2015 r. zachowują ważność nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2027 r. (wcześniej 2021)

Po tym czasie do obsługi wózków jezdniowych (I,II,III WJO) będą dopuszczane tylko osoby, które posiadają uprawnienia z Urzędu Dozoru Technicznego. Dlatego należy ukończyć kurs, który daje uczestnikom uprawnienia do posługiwania się takimi pojazdami, jak wózki widłowe.

Charakterystyka organizowanych kursów na wózki widłowe (jezdniowe)

Zgodnie z indywidualnymi potrzebami kursantów dostosowujemy terminy i godziny zajęć. Kurs na wózki widłowe obejmuje wykłady prowadzone przez wykwalifikowanych instruktorów. Uczestnicy zajęć w części teoretycznej otrzymują materiały dydaktyczne w formie drukowanej lub elektronicznej. Na zajęciach praktycznych uczymy bezpiecznej obsługi tych pojazdów. Kurs na wózki kończy się egzaminem, a w przypadku jego zaliczenia dochodzi do wręczenia stosownych uprawnień.

Program kursu

Uczestnicy szkolenia powinni wiedzieć, że kurs na wózki widłowe składa się z kilku bloków tematycznych. Są to kolejno:

 1. Wiadomości ogólne, rodzaje urządzeń podlegających dozorowi technicznemu.
 2. Budowa wózków, stateczność, zespoły mechaniczne, zespoły napędowe wózków widłowych.
 3. Urządzenia zabezpieczające stosowane w wózkach (jezdniowych).
 4. Czynności przed rozpoczęciem pracy, w trakcie i po jej zakończeniu.
 5. Przepisy BHP przy obsłudze, testy egzaminacyjne.
 6. Zajęcia praktyczne. 

Po pomyślnie zakończonym kursie wózków widłowych uczestnicy szkolenia w Bydgoskim Ośrodku ODEKA zyskują uprawnienia dotyczące wszystkich rodzajów i typów wózków widłowych funkcjonujących w całej Unii Europejskiej. Wystawiane przez nas zaświadczenia sygnowane są przez Ministerstwo Gospodarki oraz UDT-CERT i ISO 9001:2001, są również wydawane w języku obcym. Ukończony kurs na wózki widłowe i pomyślnie zdany przed Komisją Urzędu Dozoru Technicznego egzamin zwiększają prawdopodobieństwo uzyskania dobrze płatnego zatrudnienia zarówno w Polsce, jak i za granicą.

Cena szkolenia - ile kosztuje kurs i co obejmuje?

 • zajęcia teoretyczne i praktyczne,
 • materiałów szkoleniowych oraz testów
 • egzamin

Aktualna cena za kurs na wózki widłowe to 500zł IIWJO, 700zł IWJO bez ukrytych opłat. Grupa ODEKA SIMP z Bydgoszczy jest w pełni profesjonalnym organizatorem różnorodnych kursów, w tym na wózki widłowe. Doskonale przygotowana baza szkoleniowa w zakresie zajęć teoretycznych i praktycznych, a także znakomicie przygotowani do realizacji określonych zadań szkoleniowych instruktorzy i specjaliści spełniają wszelkie potrzeby i oczekiwania uczestników, oferując im kurs, w ramach którego uczą się, jak obsługiwać wózki widłowe. Posiadane uprawnienia całkowicie pozwalają na realizację zamierzeń, włącznie z organizacją egzaminów i wystawianiem odpowiednich zaświadczeń kwalifikacyjnych, co czyni z ODEKA godnego zaufania podmiotu szkoleniowego.

Kurs na wózki widłowe – korzyści

Nasza firma organizuje kurs, w którego trakcie uczestnicy dowiadują się, jak prawidłowo obsługiwać wózki widłowe. Udział w takim szkoleniu pozwala na nabycie oraz doskonalenie umiejętności w tej dziedzinie. Kursant może później przystąpić do egzaminu zawodowego, którego zaliczenie gwarantuje mu uzyskanie stosownych kwalifikacji, poświadczonych odpowiednim certyfikatem. Dysponowanie takim dokumentem umożliwia danej osobie znalezienie pracy w zawodzie operatora wózka widłowego.

Kurs na wózki widłowe – uprawnienia

Zgodnie z zaleceniami Urzędu Dozoru Technicznego wyodrębnia się trzy podstawowe kategorie uprawnień, które zdobywają uczestnicy kursów na operatora wózka widłowego. Są to kolejno:

 

 • I WJO (nadrzędna) – upoważnia posiadaczy do obsługiwania różnego rodzaju pojazdów przeznaczonych do przewożenia towarów na niewielkie odległości; mogą mieć one rozmaitą wysokość podnoszenia oraz dowolny udźwig, dotyczy to również modeli ze zmiennym wysięgnikiem oraz unoszących operatorów;
 • II WJO (węższa) – osoby dysponujące tą kategorią uprawnień mogą posługiwać się tylko wózkami jezdniowymi o różnym typie napędu oraz wysokości unoszenia;
 • III WJO (najbardziej ograniczona) – operatorzy, którzy ukończyli ten kurs na wózki, mają możliwość kierowania tylko pojazdami widłowymi jezdniowymi, nie dotyczy to modeli wyposażonych w kabiny lub podesty do stania.

Przy staraniu się o uzyskanie kwalifikacji do posługiwania się tego typu sprzętem, trzeba zwrócić uwagę na rodzaj urządzenia, którym pracownik ma zamiar operować w przyszłości.

Kurs wózki widłowe – egzamin

Egzamin, podobnie jak kurs na operatora wózka widłowego, składa się z części teoretycznej i praktycznej. W tej pierwszej zdającemu zadaje się pięć pytań na temat określonej kategorii pojazdów. Do zaliczenia testu niezbędne jest udzielenie prawidłowej odpowiedzi na przynajmniej trzy z poruszonych zagadnień. Dopiero wówczas można przystąpić do egzaminu z części praktycznej. Na tym etapie kursant musi wykazać się umiejętnością kierowania wózkiem widłowym, w tym zdolnością do podnoszenia, opuszczenia oraz przewożenia towarów, jak również manewrowania pomiędzy ustawionymi przeszkodami. Czas trwania obu części egzaminu nie powinien przekraczać dwóch godzin.

 

Zapraszamy na jazdę wózkiem bocznym oraz czołowym w ODEKA ul. Toruńska 286, 85-880 Bydgoszcz

wozek boczny czolowy ODEKA

Zapisy na kurs wózków widłowych za pośrednictwem poniższego formularza lub poprzez kontakt telefoniczny 602222529 .